SEO

Čo je on-page SEO + dôležité on-page faktory

7 minút čítania
17. 1. 2023
Obsah

Čo znamená on-page SEO, aké on-page faktory je potrebné zohladniť pri tvorbe vstupných stránok a prečo je vôbec dôležité sa ním zaoberať? Toto všetko sa dočítate v tomto článku. 

Čo je on-page SEO

On-page SEO je jedným z hlavných faktorov optimalizácie pre vyhľadávače. Nie je to jediný faktor, ktorý ovplyvňuje radenie výsledkov vo vyhľadávačoch, ale je nezanedbateľne dôležitý, pokiaľ chcete byť vo vyhľadávačoch vidieť. On-page SEO sa niekedy volá tiež on-site SEO a vo voľnom preklade tak ide optimalizáciu konkrétnych faktorov priamo na stránke webu

Prečo je on-page SEO dôležité

Pokiaľ chcete, aby boli vaše webové stránky ľahko nájdteiľné vo vyhľadávačoch, je pre vás on-page SEO nutnosťou. Jedna vec je mať skvelý obsah, druhá vec je, aby obsah používatelia našli. 

Vďaka on-page faktorom pomáhate vyhľadávačov, aby váš obsah dokázali čo najlepšie pochopiť. Je pravda, že vyhľadávače (predovšetkým Google) sú každým dňom chytrejšie, ale stále je potrebné im toho veľa napovedať. 

Google denne prechádza milióny webov a aby ich dokázal správne čítať, pochopiť a zobrazovať najlepšie výsledky, pracuje na základe kľúčových slov, ktoré používatelia do vyhľadávania zadávajú. 

On-page SEO a analýza kľúčových slov

Abyste vôbec mohli na on-page SEO začať pracovať, potrebujete si najprv spraviť analýzu kľúčových slov a zistiť, aké kľúčové slová v súvislosti s vašim obsahom používatelia vyhľadávajú. Keď to viete, následne ich už iba potrebujete správne na vašom stránke rozvrhnúť a použiť.

Urobte si analýzu kľúčových slov pomocou Marketing Mineru: 

TIP: Pred optimalizáciou on-page faktorov si urobte aspoň základnú analýzu kľúčových slov. 

Obsah na stránke ako dôležitý on-page faktor

V rámci on-page SEO budete pracovať predovšetkým s kľúčovými slovami a to tak, aby ste ich umiestnili na všetky dôležité miesta na webe. To úplne najdôležitejšie miesto je samotný obsah na stránke. 

Obsah je všetko, čo máte na webe, napríklad články, popisky kategórií alebo predajné texty.

Optimalizácia v tomto prípade znamená umiestnenie kľúčových slov do textu. Neexistuje návod ani pravidlo, ktoré vám povie koľko a ako často by sa malo kľúčové slovo v texte opakovať. Pokiaľ náhodou taký návod alebo pravidlo nájdete, odporúčame sa ním neriadiť. Rozloženie kľúčových slov v rámci obsahu by malo byť prirodzené. Nemalo by ich byť málo a ani veľa. 

Obsah na stránke ako dôležitý on-page faktor

V mnohých prípadoch vám pôjde písanie celkom automaticky. Keď už píšete o nejakej téme, kľúčové slová sa v nej vyskytujú viacmenej prirodzene. Niekedy ich však budete musieť trošku obmeniť, pokiaľ sa chcete priblížiť žargónu vašej cieľovej skupiny a zasiahnuť aj používateľov, ktorí sice hľadajú váš obsah, ale trochu inak.

Kľúčové slová, ktoré ľudia hľadajú (žargón) - klíčovka

V marketingovom žargóne v češtine sa ćasto skloňuje slovo “klíčovka”, preto je dobré do článku umiestniť aj tento termín. 

TIP: Dôležité kľúčové slová je vhodné umiestniť čo najvyššie v texte, ideálne v prvom odstavci. Vďaka tomu dávate používateľom aj vyhľadávačom jasnú predstavu o tom, o čom bude daná téma. 

Ďalšie on-page SEO faktory

Kde všade na webe je potrebné umiestniť kľúčové slová a ako na to? 

1. Zrozumiteľné nadpisy a podnadpisy

Názov alebo hlavný nadpis <h1> je html tag, ktorý by nemal chýbať na žiadnej stránke webu. Je dôležitý z hľadiska obsahu, nakoľko vraví čitateľom, čo sa na stránke dozvedia. Pokiaľ to je možné, mal by obsahovať vaše najdôležitejšie kľúčové slovo, na ktoré cielite daným obsahom. 

Nie je to ale vždy možné, nakoľko názvy stránok často zohrávajú úlohu v predajných textov, kde niekedy jendoducho kľúčové slovo nie je možné dostať

Podobnú úlohu zohrávajú aj podnadpisy h2, h3, h4, h5 a h6, ktoré môžete na webe ľubovoľne používať a využívať ich pre umiestnenie ďalších dôležitých kľúčových slov. 

U podnadpisov je ale dôležitá štruktúra, čo v podstate znamená logické usporiadanie a to, že za podnadpisom h2 by mal nasledovať podnadpis h3 a nie h4, napríklad takto: 

 • <h1>Čo je on-page SEO</h1>
  • <h2>Prečo je on-page SEO dôležité</h2>
  • <h2>On-page SEO faktory</h2>
   • <h3>SEO titulok</h3>
   • <h3>Meta popis</h3>
   • <h3>Interné odkazy</h3>
  • <h2>On-page SEO a Marketing Miner</h2>

2. Výstižný SEO titulok

SEO titulok je často generovaný práve z názvu článku alebo vstupnej stránky. Ako sme už ale písali vyššie, nie vždy je možné do názvu umiestniť aj kľúčové slovo. V takom prípade vás môže zachrániť SEO titulok (<title> tag), ktorý môžete napísať výlučne pre vyhľadávače a nemusí byť rovnaký s názvom alebo nadpisom h1.

Výstižný SEO titulok

Ako na výstižný SEO titulok:

 • Ideálna dĺžka titulku sa pohybuje od 50 do 70 znakov (alebo približne 580 px). Dlhší titulok bude vo vyhľadávači odstrihnutý.
 • Titulok by mal obsahovať najdôležitejšie kľúčové slovo a mal by byť unikátny pre každú stránku.
 • Titulok by mal zároveň váš web vo vyhľadávaní nejak odlíšiť. Pokiaľ by všetky články o on-page SEO mali rovnaký titulok “On-page SEO”, používateľ si bude ťažko vyberať, kam má kliknúť.  

Ukážkový zápis titulku v zdrojovom kóde:

<title>Čo je on-page SEO + aké sú on-page SEO faktory</title>

3. Meta popis, ktorý zaujme

Meta popis a umiestnenie kľúčových slov v ňom mali v minulosti oveľa väčšiu váhu ako je tomu teraz. Meta popis má dnes za cieľ predovšetkým zaujať, aby používateľ klikol práve na váš výsledok a vďake nemu tak môžete zvýšiť CTR

Umiestnenie kľúčového slova v meta popise však má tú výhodu, že používateľ rýchlo pochopí, či je váš obsah to, čo práve hľadá, keďže sa dané kľúčové slovo zvýrazní v meta popise vo vyhľadávaní. 

Meta popis, ktorý zaujme

Ako na meta popis (meta description), ktorý zaujme:

 • Ideálna dĺžka meta popisu je medzi 120 až 160 znakmi (alebo približne 920 px). 
 • Do popisu je dobré umiestniť kľúčové slová a napísať ho dostatočne stručne a jasne, aby bolo jasné, kam sa používateľ dostane po prekliku.
 • Meta popis môže zostať tiež prázdny. V tomto prípade si ho vyhľadávač sám vygeneruje. 
 • Popisky odporúčam neduplikovať. Pokiaľ máte na webe veľa stránok, venujte pozornosť písaniu popiskov iba tam, kde to má najvyššiu pridanú hodnotu. Prázdny popis je lepší ako duplicitný. 

Ukážkový zápis meta popisku:

<meta name="description" content="On-page SEO je jedným z hlavných faktorov optimalizácie pre vyhľadávače. Nie je to jediný faktor, ktorý ovplyvňuje radenie výsledkov vo vyhľadávačoch, ale je nezanedbateľne dôležitý."> 

4. Unikátna a jasná URL adresa

Umiestnenie kľúčového slova do URL má význam ako pre radenie výsledkov, tak aj pre používateľov, ktorí sa vďaka unikátnej a jasnej URL jednoduchšie zorientujú a pochopia, o čom je daná stránka.

Unikátna a jasná URL adresa

Ako na unikátnu a stručnú URL adresu: 

 • URL by nemala byť príliš dlhá (takto nie: marketingminer.com/sk/blog/clanok-o-tom-ako-optimalizovat-on-page-seo-faktory-krok-za-krokom)
 • URL by nemala byť ani príliš krátka a nič nevypovedajúca (takto tiež nie: marketingminer.com/clanok-123)
 • URL by nemala obsahovať žiadne zbytočné znaky alebo diakritiku (ani takto nie: marketingminer.com/clanek12-kategoria25-post-456žý)
 • URL by mala byť tak akurát dlhá a zrozumiteľná (napríklad: marketingminer.com/sk/blog/on-page-seo-faktory)

5. Interné a externé odkazy

Súčasťou on-page SEO sú tiež interné a externé odkazy na stránke. Interné odkazy vedú na ďalšie podstránky v rámci vášho webu a externé odkazy vedy mimo váš web. Oba typy sú veľmi dôležité, ale všeobecne platí, že akékoľvek odkazy pomáhajú navigovať vyhľadávače a používateľov, keďže ich nasmerujú na relevantný obsah.

V prípade, že odkazujete na vaše interné stránky, zároveň podporujete interné prelinkovanie a zvyšujete tak autoritu vašich ďalších stránok.

Keď naopak odkazujete externe, ukazujete Google, že ste si spravili domácu úlohu a že obsah na vašich stránkach je podložený ďalšími zdromi, vďaka čomu zároveň zvýšite vašu kredibilitu.

Ani tu nehľadajte presné číslo alebo pravidlo, koľko odkazov alebo aký pomer je ten správny. Odpoveď bude opäť to, aby ste na to išli celkom prirodzene. S odkazmi to neprežente, ale zároveň na ne ani nezabúdajte. 

Vo chvíli, kedy prelinkujete určitú časť textu vo vašom obsahu, vytvárate anchor text. Aj pre anchor texty (teda texty, cez ktoré vedie odkaz) platia určité pravidlá, ktoré vám pomáhajú s vašou on-page optimalizáciou. 

Ako na anchor texty?

 • Vyhýbajte sa krátkym a nezmyselným anchor textom ako “tu”, “klinknite sem” a podobne. 
 • Občas môžete použiť tzv. čistú URL, napríklad www.marketingminer.com/sk/blog
 • Lepšie ale spravíte, keď do anchor textu umiestnite potrebné kľúčové slovo, napríklad Marketing Miner je SEO nástroj.

TIP: Pre lepšie pochopenie, ako správne odkazovať a tvoriť anchor texty, si prečítajte náš článok o link buildingu.

6. Správne vyplnené obrázky

Veľmi dôležitá a často zanedbávaná časť on-page SEO je optimalizácia obrázkov, teda predovšetkým vyplnenie ALT textov u obrázkov. Iba vďaka ALT textu dokáže Google prečítať obrázky an webe a zobrazovať ich správne v Google Images.

Ako na optimalizáciu obrázku? 

 • Pokiaľ je to možné, vyplňte ALT tag pre každý obrázok, ktorý nahrávate na web. 
 • Do ALT textu vložte potrebné kľúčové slovo. Napríklad v tomto článku o On-page SEO máme printscreen titulku. ALT text tohoto printscreenu je: “Titulok je jedným z On-page SEO faktorov”.
 • Obrázok, ktorý nahrávate na web, odporúčame zmysluplne pomenovať. Vyhýbajte sa názvom ako “obrazok-123.jpg” alebo “snímka-obrazovky” a podobne. 

On-page SEO a Marketing Miner

Stav on-page SEO pre váš web a aj pre jednotlivé URL si môžete skontrolovať a následne optimalizovať aj za pomoci Marketing Mineru.

TIP: Na analýzu on-page SEO využijete predovšetkým miner Analýza obsahu.    

Ako na to? 

 1. V Marketing Mineri kliknite vpravo hore na tlačidlo Vytvoriť report
 2. Zvoľte Analýza obsahu.
 3. Vložte URL adresy, ktoré chcete analyzovať (najlepšie sitemap vášho webu). 
 4. Pozrite sa na výsledky a optimalizujte. 

Na čo sa zamerať pri výslednej analýze? Skúste si pomocou výsledného reportu odpovedať na nasledujúce otázky:

 • Máte všade vyplnené meta popisky? A nie sú náhodou duplicitné?
 • Obsahuje H1 dôležité kľúčové slovo?

Obsahuje H1 dôležité kľúčové slovo?

 • Obsahuje titulok dôležité kľúčové slovo? 
 • Nie je titulok príliš dlhý alebo príliš krátky? 

Nie je titulok príliš krátky?

 • Máte na stránke interné odkazy? A nie je ich veľa alebo málo? 
 • Máte na stránke externé odkazy? 

Sú na stránke interné a externé odkazy?

 • Máte na stránke obrázky? Majú všetky vyplnené ALT tagy? 

Majú všetky obrázky na stránke vyplnené ALT texty?

TIP: Spravte si obsahovú analýzu on-page faktorov hneď teraz

Sledovanie zmien on-page faktorov pomocou sekcie Alerting

Pokiaľ si v Marketing Mineri založíte vlastný projekt, budete mať prehľad o všetkých zmenách na vašom webe, ktoré by mohli ovplyvniť vaše pozície vo vyhľadávačoch. Súčasťou kontroly v sekcii Alerting je tiež automatické sledovanie a následné upozornenie na zmenu týchto on-page faktorov:

 • Titulok
 • H1
 • Meta description

TIP: Sekciu Alerting môžete využiť aj na špehovanie konkurencie. Stačí zadať URL vašich konkurentov a sledovať, ako web optimalizujú a aké zmeny uskutočňujú na vyššie zmenených on-page SEO faktoroch.  

Zhrnutie

Teraz by ste si už mali s vašou on-page optimalizáciou na webe poradiť úplne jednoducho. Je ale na mieste pripomenúť, že samotná on-page optimalizácia nie je to jediné, čo vám pomôže pri radení výsledkov vyhľadávania a preto by ste nemali zanedbať ani ďalšie stránky SEO ako napríklad link building, mobilné alebo lokálne SEO.

Pomôcť vám k tomu môžu aj naše komplexné články krok za krokom:

Pokiaľ so SEO začínate, analýza kľúčových slov a následná optimalizácia on-page faktorov bude pre vás predstavovať štartovaciu čiaru. Tak smelo do toho. Čím začnete ako prvým? 

Podobné články
Obrázek článku
SEO Copywriting
18 minút čítania
NÁVOD: Analýza kľúčových slov krok za krokom (2024)
Jedným z procesov, v ktorých Marketing Miner uľahčuje prácu a získava podkladové dáta, je analýza kľúčových slov. Tá je…
Obrázek článku
SEO Link building
30 minút čítania
SEO audit - návod na komplexnú analýzu webu 2024
SEO audit (alebo tiež SEO analýza) je jedným zo základných kameňov úspešného webu a často jedným z prvých krokov (popri…
Komentáre


}


Vyskúšať zadarmo