SEO audit (analýza)

Vykonajte komplexnú analýzu technických parametrov na webe a identifikujte problémové miesta, ktorých náprava by mohla viesť k zvýšeniu organickej návštevnosti.
cover-image
Kontrola indexácie
Odhaľte, ktoré vstupné stránky nemáte zaindexované vo vyhľadávačoch a prečo je tomu tak.
Vyskúšajte zadarmo Zistite viac
Kontrola stavových kódov
Skontrolujte stavové kódy vstupných stránok. Sú medzi nimi presmerované alebo nefunkčné stránky?
Vyskúšajte zadarmo Zistite viac
Kontrola nefunkčných odkazov
Overte funkčnosť vašich interných a externých odkazov. Nechcete predsa posielať používateľov na neexistujúce stránky.
Vyskúšajte zadarmo Zistite viac
Kanibalizácia kľúčových slov
Zistite, či si vo výsledkoch vyhľadávania nekonkurujú viaceré vstupné stránky s rovnakým informačným poslaním na jedno kľúčové slovo.
Vyskúšajte zadarmo Zistite viac
Viditeľnosť vo vyhľadávači
Vložte doménu alebo URL a zistite, akú majú návštevnosť a na aký počet kľúčových slov sa zobrazujú v organických, platených a ďalších 9 SERP rozšíreniach vo výsledkoch vyhľadávania.
Vyskúšajte zadarmo Zistite viac
Alerting
Vyvarujte sa poklesu organickej návštevnosti a nastavte si automatickú kontrolu technických parametrov na webe. Akonáhle sa niečo na webe zmení, príde vám o tom notifikácia.
Vyskúšajte zadarmo Zistite viac
Hromadné spracovanie dát
Stavový kód
Skontrolujte stavové kódy vstupných stránok. Sú medzi nimi presmerované alebo nefunkčné stránky?
Kontrola indexácie
Odhaľte, ktoré vstupné stránky nemáte zaindexované vo vyhľadávačoch a tak vám neprinášajú organickú návštevnosť.
Rýchlosť načítania
Analyzujte rýchlosť načítania vašich stránok z PageSpeed Insights hromadne a získajte prehľad o slabých miestach. Miner vracia dáta o dobe vykreslenia a načítania stránky, Core Web Vitals metrikách, veľkosť načítaných zdrojov a mnoho ďalšieho.
Kontrola nefunkčných odkazov
Overte funkčnosť vašich interných a externých odkazov. Nechcete predsa posielať používateľov na neexistujúce stránky.
Validácia zdrojového kódu
Zistite počet chýb a upozornení zo služby W3C pre váš web. Stačí vložiť sitemap a nechať Miner, aby urobil prácu za vás.
Hreflang Checker
Tento Miner vám pomôže jednoducho a rýchlo overiť, či máte správne nasadený hreflang atribút pre označenie jazykových mutácií webu.
Structured Data Checker
Zistite, či sú na konkrétnej URL nasadené štrukturované dáta. Ak sú, tak zistíte aj o aký typ štrukturovaných dát ide. Využijete to nie len pri analýze vášho webu, ale aj webu konkurencie.
Kontrola indexovateľnosti
Tento Miner vám pomôže nájsť URL, ktoré nie sú indexovateľné a zároveň vám pomôže odhaliť príčinu, prečo tento stav nastal. Bude sa vám to hodiť pri SEO audite stránky alebo pri akýchkoľvek podozreniach týkajúcich sa nesprávnej indexácie.
Analýza obsahu
Urobte si obsahový audit vložených URL na pár klikov. Tento Miner získava informácie o štruktúre obsahu a na výstupe vracia dáta ako: Titulok a nadpisy, počet slov, počet odstavcov, meta tagy a mnohé ďalšie.
Kontrola plagiátorstva
Odhaľte "zlodejov" obsahu, ktorí využívajú buď časť alebo celé texty prebrané z vášho webu. Vložte vašu sitemap a skontrolujte, či vám niekto nevykráda web.
}


Vyskúšať zadarmo