SEO Novinky a výskum

Čo je to link building? Budovanie spätných odkazov v 2024

14 minút čítania
13. 1. 2023
Obsah

Link building (alebo tiež linkbuilding či budovanie spätných odkazov) je jedným z najdôležitejších faktorov pri radení výsledkov vyhľadávania v prípade, kedy majú vyhľadávače dostatok kvalitného obsahu. Patrí do skupiny off-page SEO faktorov, čo znamená, že sa jedná o optimalizáciu mimo vašej stránky. 

Jednoducho povedané, link building je budovanie reputácie/autority v online svete, realizované z väčšej časti pomocou spätných odkazov

U long-tail fráz vám poväčšinou stačí iba správne si “nastaviť” on-page faktory a mať kvalitný obsah. V takom prípade sa pravdepodobne budete zobrazovať na popredných priečkach vyhľadávania. Pri konkurenčnejších frázach vám však často samotný obsah nestačí a musíte sa zamerať aj na budovanie autority

Poďme na to pekne od základov. 

Ako vyzerá zápis spätného odkazu v HTML? 

<a href="https://www.marketingminer.com/sk">Marketing Miner</a>

Od vzniku vyhľadávačov zohrávali spätné odkazy dôležitú úlohu pri hodnotení webových stránok. To, že na vás niekto odkazuje z iného webu je pre vyhľadávače niečo ako doporučenie. Malo by sa samozrejme jednať o odkazy z relevantného obsahu. Pri odkazovaní z jednej stránky na druhú sa prenáša určitá hodnota, ktorej sa často hovorí link juice.

Spätné odkazy sú dôležité aj z hľadiska prechádzania webu crawlermi vyhľadávačov. Pokiaľ na váš web nesmeruje žiadny odkaz, nie je pre vyhľadávač jednoduché váš web nájsť a zároveň tak v očiach vyhľadávačov nemá žiadnu prioritu

Ako funguje vyhľadávanie a prechádzanie webov sa môžete dozvedieť v tomto videu priamo od Google: 

Niektoré faktory pri radení výsledkov vyhľadávania dlhodobo strácajú svoju dôležitosť, keďže sú nahradzované inými. To však nie je prípad spätných odkazov, u ktorých sa väčšina SEO špecialistov zhodla, že aj naďalej budú mať veľkú váhu pri hodnotení stránok vyhľadávačmi. 

Predovšetkým v dnešnej dobe AI generovaného obsahu budú práve odkazy tými odlišujúcimi faktormi. Práve preto dáva zmysel sa na túto oblasť dlhodobo zamerať. 

Vyskúšajte Markeitng Miner:

Ako sme už vyššie uviedli, link juice (alebo odkazová šťava) sa v SEO terminológii používa na označenie určitej hodnoty, ktorá sa prenáša pri odkazovaní z jednej stránky na druhú.

Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, skúsim uviesť príklad. 

Máte stránku A (ktorá má určitú autoritu) a tá odkazuje na stránku B pomocou spätného odkazu. Vďaka tomu sa určitá časť odkazovej šťavy (link juice) prevedie na stránku B a tým pádom získa táto stránka väčšiu autoritu v očiach vyhľadávačov a má väčšiu šancu umiestniť sa vyššie vo výsledkoch vyhľadávania. 

Na obrázku nižšie môžete vidieť, že pokiaľ zo stránky A odkazujete na 3 ďalšie stránky s odkazmi, tak sa link juice rozdelí rovnakým pomerom medzi ne. V tomto prípade každá stránka (B, C a D) získa 33 %.

Link juice odkazová šťava

Autorita sa prenáša nie len z externých odkazov, ale môžete ju distribuovať po vašom webe pomocou interných odkazov

PageRank sculpting

Dávnejšie existovala black hat metóda s názvom PageRank sculpting, vďaka ktorej ste mohli ovplyvniť množstvo prenášanej link juice na jednotlivé stránky (a tým pádom manipulovať s PageRank hodnotou). 

Fungovalo to tak, že ste si pridali atribút nofollow na odchádzajúce odkazy (odkazy, ktoré smerujú na externé webstránky) a zabránili ste tak prenášaniu link juice na túto stránku. 

Tým pádom sa následne link juice rozdelil rovnakým pomerom na ostatné odkazované stránky. 

Vidieť to je na obrázku nižšie, kde stránka D, na ktorú smeroval atribút nofollow, nezískala žiadnu link juice. Ostatné dve stránky (B a C) si rozdelili odkazovú šťavu rovnakým pomerom (50 %)

PageRank sculpting

Táto metóda už dnes (našťastie) nefunguje a miesto toho sa link juice rozdelí opäť rovnakým spôsobom (33 %), pretože do prenosu link juice Google počíta aj nofollow odkazy. Avšak stránka, na ktorú smeruje odkaz s atribútom nofollow, nezíska žiadnu link juice.

Lepšie sa to dá pochopiť z nasledujúceho obrázku: 

Nofollow nezíska žiadnu link juice

Pokiaľ by ste chceli posilniť konkrétnu stránku pomocou link juice, dá sa to vyriešiť správnou architektúrou webu

Viac si o konci PageRank sculptingu môžete prečítať v nasledujúcom článku: https://searchengineland.com/pagerank-sculpting-is-dead-long-live-pagerank-sculpting-21102.

Momentálne je preto odporúčané (odporúča to aj samotný Google) označiť nofollow atribútom iba odkazy, ktorých generovanie nedokážete ovplyvniť

Sú to predovšetkým stránky, kde odkazy môžu generovať aj samotní používatelia (napríklad rôzne fóra, sekcie s komentármi, kde sa často odkazy spamujú a podobne). 

Ako získať čo najviac link juice

Aby ste zaistili čo najlepší prenos link juice na váš web, mali by ste splniť pre odkazy nasledujúce podmienky: 

 • Relevantnosť odkazu - získajte odkaz z webu, ktorý je relevantný k vášmu webu.
 • Správna architektúra webu - správna architektúra webu môže mať veľmi výrazný vplyv na distribúciu link juice.
 • Autorita webu - čím autoritatívnejší je web, z ktorého odkaz získate, tým viac link juice sa prenesie (pozor ale na relevanciu odkazu!)  
 • Odkazy z podstránok, ktoré sa zobrazujú na dobrých pozíciách v SERPe - z týchto stránok získate nie len link juice, ale tiež je vysoká šanca, že získate aj návštevnosť na váš web. 

TIP: Chcete vedieť, na akých stránkach vášho webu môžete umiestniť relevantný interný odkaz? Zadajte do vyhľadávania site:domena.tld “kľúčové slovo” a získate návrhy stránok, kam ich umiestniť do obsahu. 

Čo neprenáša link juice

Pozor však na to, aby ste splnili aj podmienky, aby sa vôbec link juice dostal na váš web: 

 • Nofollow atribút - vždy skontrolujte zdrojový kód odkazu, aby ste sa uistili, aký atribút má odkaz nasadený. Pokiaľ je nasadený nofollow atribút, žiadny link juice sa na váš web neprenesie. 
 • Priechodnosť stránky - uistite sa tiež, či je podstránka (na ktorej sa odkaz nachádza) priechodná pre crawlerov (či ju náhodou neblokujú v robots.txt, v meta robots a podobne). 
 • Nezaindexované stránky - odkazy zo stránok, ktoré nie sú zaindexované takisto neprenášajú žiadnu link juice. 
 • Umiestnenie odkazu a tvar - odkazy z patičiek prenášajú omnoho menej link juice než napríklad odkazy z viditeľnej pozície na webe (napríklad v prvom odstavci článku). 
 • JavaScript odkazy - pokiaľ je odkaz viditeľný až po prejdení myšou alebo kliknutí (generovaný odkaz pomocou JS) a nenachádza sa v zdrojovom kóde, tak vyhľadávače tieto akcie neinterpretujú a preto odkaz nie je pre ne viditeľný a jeho hodnotu nezapočítajú. 
 • Taktiež sa vyvarujte stránok, ktoré majú obrovské množstvo externých odkazov, prípadne odkazujú na spamové alebo nerelevantné stránky. Tento odkaz vám bude úplne zbytočný, pretože neprenesie žiadnu link juice (alebo minimálnu hodnotu). 

TIP: Odporúčam pozrieť sa na tento vynikajúci článok, ktorý napísal Cyrus Shepard o tom, že nie všetky odkazy sú rovnaké. Nájdete v ňom tiež 20 grafických ukážok, ktoré odkazy prenášajú aké množstvo link juice: https://moz.com/blog/20-illustrations-on-search-engines-valuation-of-links

Atribúty spätných odkazov

V úvode článku sme si ukázali, ako vyzerá odkaz v zdrojovom kóde. Spätný odkaz môže mať zároveň rôzne atribúty. 

Rel

Atribút rel môže vyhľadávaču odovzdávať informácie o tom, ako sa k danému odkazu zachovať. Napríklad:

Nofollow

Pomocou atribútu rel=”nofollow” dávate crawleru najavo, že nechcete, aby prechádzal daný odkaz. Tým pádom sa pomocou takého odkazu ani neprenáša žiadna hodnota (link juice) zo zdroja na odkazovanú URL. Najčastejšie sa takto označujú odkazy v diskusných fórach, komentároch a na miestach s reklamnými odkazmi. 

Odkazy z rel=”nofollow” síce napriamo hodnotu neprenášajú, ale od roku 2020 ich Google používa ako tzv. hint, teda v niektorých prípadoch môže mať dopad na hodnotenie stránok. 

V zdrojovom kóde vyzerá zápis takéhoto odkazu nasledovne: 

<a href="https://www.marketingminer.com/sk" rel="nofollow">Marketing Miner</a>

Sponsored a UGC

Koncom roka 2019 Google oznámil zároveň podporu dvoch nových hodnôt atribútu rel, a to konkrétne sponsored a ugc.

 • rel=”sponsored” - slúžia na označenie odkazov z platených spoluprác (nákup odkazov, PR články, …) 
 • rel=”ugc” - UGC je skratka pre user generated content, mali by ste tam označovať tie odkazy, ktoré môžu používatelia sami vytvárať (napríklad sekcia s komentármi) 

Href

Atribút href špecifikuje URL adresu, na ktorú má odkaz smerovať. 

<a href="https://www.marketingminer.com/sk">Marketing Miner</a>

Vo vyššie uvedenom príklade môžete vidieť odkaz, ktorý smeruje na https://www.marketingminer.com/sk

Title

Pokiaľ chcete používateľovi poskytnúť nejaké rozšírené informácie o kontexte odkazu, môžete použiť atribút title. Ten sa zobrazí ako nápoveda v prípade, kedy používateľ prejde na odkaz myšou, ale neklikne na neho. 

<a href="https://www.marketingminer.com/sk" title="SEO nástroj Marketing Miner je ideálny na link building">Marketing Miner</a>

Vo vyššie uvedenom prípade by po prejdení myšou na odkaz bolo vidieť titulok: SEO nástroj Marketing Miner je ideálny na link building

Hreflang

Hreflang atribút špecifikuje jazyk cieľovej destinácie odkazu. Používa sa väčšinou keď odkaz smeruje na URL, ktorá je v inom jazyku než obsah, z ktorého sa odkazuje. Hodnota sa potom zapisuje ako ISO kód jazyka. Zoznam ISO kódov jednotlivých jazykov nájdete na: https://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp.

<a href="https://www.marketingminer.com/sk" hreflang="sk">Marketing Miner</a>

V ukážke vyššie teda atribútom hreflang vravím, že cieľová URL je v slovenčine. Tento atribút má informatívny charakter a nie je povinný. 

Target

Pomocou atribútu target môžete ľahko určit, ako sa má odkaz otvoriť. Možné hodnoty sú: 

 • _self - hodnota, ktorú má každý odkaz, ktorý atribút target nemá špecifikovaný. Znamená, že po kliknutí sa otvorí daný odkaz v rovnakom okne prehliadača. 
 • _blank - odkazovaná stránka sa zobrazí v novom okne prehliadača. 

<a href="https://www.marketingminer.com/sk" target="_blank">Marketing Miner</a>

Vo vyššie uvedenom príklade by sa daná URL otvorila v novom okne prehliadača. 

Odkazovať na iné stránky môže so sebou prinášať určité riziko. Predovšetkým v prípade, že odkazujete na stránku, ktorú dôkladne nepoznáte a neviete, či je bezpečná. 

Existuje zopár JavaScript funkcií, pomocou ktorých môže odkazovaná stránka (na novej karte) získať informácie o zdrojovej. 

Z toho dôvodu sa odporúča pridávať k atribútu _blank aj atribút  rel s hodnotou noopener a noreferrer

Noopener

Škodlivé stránky môžu v niektorých prípadoch pomocou JS funkcie window.opener zmeniť pôvodnú stránku a ukradnúť z nej informácie, prípadne šíriť škodlivý kód. 

Noopener zabraňuje tzv. phisingu (ukradnutiu informácií zo zdrojovej stránky) vďaka tomu, že zabraňuje zneužitiu JS funkcie window.opener. 

Noreferrer

Pridaním atribútu rel=”noreferrer” zabránime prehliadaču poslať cieľovej stránke pomocou HTTP hlavičky informácie o stránke, odkiaľ používateľ prišiel. 

Má to však istú nevýhodu. Pokiaľ má cieľová stránka nasadený Google Analytics, nezistia (pokiaľ URL neobsahuje UTM parametre), odkiaľ prišiel daný používateľ.

Existuje SEO mýtus, že noreferrer a noopener môžu nejak uškodiť vašej autorite z pohľadu vyhľadávačov. To ale nie je vôbec pravda. Populárny redakčný systém WordPress pri atribúte _blank napríklad automaticky pridáva aj rel s hodnotami noopener a noreferrer. 

Ukážka použitia: 

<a href="https://www.marketingminer.com/sk/blog" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marketing Miner blog</a>

Ako zistiť, ktoré atribúty má spätný odkaz

Pokiaľ chcete zistiť, aké atribúty má spätný odkaz, klinkite na stránke na odkaz pravým tlačidlom a zvoľte Preskúmať

Preskúmať zdrojový kód odkazu

V pravej časti vám vyskočí zdrojový kód v okolí spätného odkazu. 

Atribúty spätného odkazu

Na príklade vidíme, že daný odkaz má atribút rel s hodnotou nofollow, teda neprenáša pravdepodobne žiadnu hodnotu, a atribút target s hodnotou _blank, ktorý ovplyvňuje jeho zobrazenie na novej karte prehliadača. 

Cieľom link buildingu je budovanie reputácie (autority) vášho webu v očiach vyhľadávačov za účelom zvýšenia viditeľnosti a organickej návštevnosti. 

Čo je cieľom link buildingu

Okrem prínosus v podobe lepších pozícií vo vyhľadávačoch je sekundárnym benefitom link buildingu aj to, že privádza priamu návštevnosť. 

Link builder (alebo tiež linkbuilder) je človek, ktorý má veľké množstvo kontaktov a vzťahov s majiteľmi webových stránok a orientuje sa na trhu so spätnými odkazmi. 

Kvalitný link builder by mal byť kreatívny človek, ktorý vďaka svojim kontaktom pomôže rozšíriť váš zaujímavý obsah medzi ďalšie weby (a tým pádom potenciálnych klientov). Či už formou platenou, ale hlavne predovšetkým formou neplatenou (zložitejšie, časovo náročnejšie). 

Mal by zároveň vášmu webu pomáhať budovať kvalitné odkazové portfólio, vďaka ktorému sa stanete pre vyhľadávače autoritou vo vašom odbore

Ako by malo vyzerať odkazové portfólio

Otázka za milión, na ktorú ale nikto nepozná odpoveď. Pre každý typ webu, pre každý trh, je to trošku iné a hlavné, na čo by sa malo dbať je jeho diverzita. Pokiaľ dáte vyhľadávačom nejaký väčší rozpoznateľný vzor v tom, že odkazy na váš web vznikajú neprirodzene, tak ich môžu byť schopný rozlíšiť a tieto odkazy ignorovať alebo vás penalizovať.  

Interné odkazy

U slova link building si väčšina ľudí predstaví iba budovanie externých spätných odkazov. Často prehliadanou (a v mnohých prípadoch dôležitejšou) súčasťou link buildingu sú interné odkazy.

Interné odkazy sú odkazy, ktoré navigujú používateľov (a robotov vyhľadávačov) cez váš web z jednej stránky na druhú. Tieto odkazy sú dôležité predovšetkým z hľadiska prenosu interného link juice, teda hodnoty medzi stránkami.  

Benefity interných odkazov: 

 • Navigácia používateľov na webe
 • Prenos interného link juice
 • Pomáhajú robotom vyhľadávačov v navigácii a priorizácií podstránok webu 

Ako využiť interné odkazy

Pokiaľ získate externý odkaz, tak “posilníte” podstránku, na ktorú odkaz smeruje. Vďaka interným odkazom sa táto hodnota prenáša ďalej cez odkazy na stránke a posilňuje tak aj ďalšie podstránky vášho webu.

Väčšina stránok, ktoré vám prinášajú biznis, často nie sú z hľadiska link buildingu nijako zaujímavé. Vďaka efektívnemu internému prelinkovaniu ale môžete takýmto stránkam prenášať autoritu z obsahu, ktorý je z pohľadu link buildingu omnoho zaujímavejší. 

Je potrebné nezabúdať na to, že by daný interný odkaz mal vždy dávať zmysel v kontexte obsahu. 

Interné odkazy a prechádzanie webu

Pomocou interných odkazov tiež navádzate robotov vyhľadávačov cez váš web. Častou chybou je, že niektoré stránky zostanú v rámci interného prelinkovania “zabudnuté” a neexistuje na ne žiadna interná väzba. 

Takýmto stránkam sa hovorí orphan pages a vyhľadávače sa k ním buď vôbec nedostanú, alebo ich zaindexujú bez akéhokoľvek interného odkazu a nemajú tak veľa autority (alebo ich občas vyhľadávač zase po nejakom čase vyhodí z indexu). 

Interné odkazy a prechádzanie webu

Ako môžete vidieť na obrázku vyššie, na podstránky C a E nevedú žiadne interné odkazy z podstránok, ktoré už crawler navštívil. Preto pravdepodobne o daných stránkach nebude vedieť a nezaindexuje ich napriek tomu, že je na nich kvalitný obsah. 

Reasonable surfer

V roku 2004 si nechal Google schváliť patent Reasonable surfer. Ten sa zaoberá tým, že interných aj externým odkazom prideluje rôznu váhu v závislosti na tom, kde je odkaz v obsahu umiestnený a aký je jeho vzhľad. Tento koncept spočíva v tom, že hodnota preneseného link juice odkazu by mala byť rovná pravdepodobnosti, že na ňu používateľ klikne

A ako sa to vlastne Google naučil a kde bral dáta? Podkladové dáta zbieral priamo zo svojho prehliadača Google Chrome a iba sledoval, odkiaľ kam prechádzajú ľudia. Pri týchto prechodoch zaznamenával pozíciu, farbu, kontrast a veľa ďalších parametrov odkazov a na základe týchto dát a ML algoritmu začal odhadovať, aká je pravdepodobnosť kliknutia na jednotlivé odkazy

To znamená že: 

 • Odkazy na nerelevantné stránky (a cez nerelevantné anchor texty) nebudú prenášať toľko link juice
 • Rovnako tak odkazy mimo viditeľnú časť obsahu a skryté odkazy
 • Prenos link juice môže ovplyvniť aj veľkosť písma alebo jeho vzhľad

Stručne povedané: 1000 spätných odkazov z footra nerelevantných webov vám vo výsledku neprinesie takmer žiadnu hodnotu oproti pár odkazom z viditeľnej časti relevantných článkov. 

Viac si o tomto patente môžete prečítať na: http://www.seobythesea.com/2016/04/googles-reasonable-surfer-patent-updated/.

Samotný patent a jeho popis nájdete tu.  

Ktoré typy odkazov Google považuje za nebezpečné?

V skratke by sa dalo povedať, že všetky, ktoré vzniknú akýmkoľvek vašim pričinením (čo je väčšina odkazov, ktorá na webe vzniká). Google si tým čiastočne kryje chrbát. Medzi schémy, ktoré sa snaží rozlišovať a považuje ich za nebezpečné uvádza: 

 • Nákup spätných odkazov
 • Výmena spätných odkazov
 • Veľké množstvo odkazov z nerelevantných/nekvalitných webov
 • Registrácia do katalógov
 • … a mnoho ďalšieho

Viac informácii si o týchto vzoroch môžete prečítať v Google link scheme guidelines.

Prirodzené odkazové portfólio by teda malo obsahovo mať: 

 • Rôzne anchor texty
 • Rôzne odkazujúce webové stránky
 • Mix dofollow a nofollow odkazov
 • Väčšia časť odkazov by mala smerovať na hlavnú stránku webu 

Budovanie spätných odkazov by mal byť kontinuálny proces (nie jednorázový nákup veľkého množstva spätných odkazov) a mal by sa starať o postupný rozvoj autority webu. Pokiaľ vytvárate na vašom webe kvalitný obsah, vaši zákazníci/používatelia môžu byť veľmi dobrými pomocníkmi pri jeho šírení. 

V procese link buildingu je preto potrebné najprv premyslieť aktíva, ktoré môźete v rámci stratégie používať, a tiež navrhnúť komplexnú stratégiu prístupu k link buildingu vášho webu.

Stratégia link buildingu je veľmi komplexný návrh, ktorý popisovať by bolo na samostatný článok. 

Hlavným cieľom Marketing Mineru je ušetriť vám čas. V čom a ako na link building dokážete MM využiť? 

Hlavné funkcie v MM, ktoré na link building využijete sú: 

 • Link Prospecting
 • Contact Finder
 • Kontrola nefunkčných odkazov
 • Jednorázová analýza odkazov
 • Pravidelná evidencia funkčnosti odkazov

Link Prospecting

Podstatou link prospectingu je nájdenie vhodných partnerských webov, kde by sa dala spolupráca nadviazať. V prvom kroku budete potrebovať zoznam kľúčových slov, na ktoré sa môžu vyskytovať vo výsledkoch vyhľadávania weby, ktoré vás zaujímajú. 

Následne prejdite na tlačidlo Vytvoriť report, zvoľte Link Prospecting a vložte dané kľúčové slová. Tento miner prejde prvých 60 výsledkov vyhľadávania pre vložené kľúčové slová a vy tak zistíte, ktoré weby sa najčastejšie vyskytujú vo výsledkoch vyhľadávania. 

Druhým spôsobom získania partnerských webov je prejsť do Website Profileru, vložiť vašu URL adresu, pre ktorú chcete získať spätné odkazy a prejsť do sekcie Konkurenčné stránky. Táto sekcia vám vráti ďalšie relevantné weby na základe prekryvu kľúčových slov, na ktoré sa zobrazujú vo vyhľadávaní. 

Ak by som chcel získať odkazy napríklad pre našu českú stránku o SEO, tak takto by vyzerala ukážka ďalších relevantných webov: https://www.marketingminer.com/sk/profiler/website/www.marketingminer.com%2Fcs%2Fblog%2Fco-je-seo-optimalizace-pro-vyhledavace.html/cs/competing-pages?scheme=https&domainType=prefix 

Zoznam daných webov si môžete stiahnuť do Excelu pomocou tlačidla Stiahnuť dáta.

Vašim cieľom by potom malo byť vyfiltrovanie relevantných stránok a pokúsať sa nadviazať spoluprácu s nimi. 

TIP: Podrobné informácie k link prospectingu nájdete v tomto článku: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/link-prospecting-pomocou-vyhladavacov/

Vyskúšajte Website Profiler:

Contact Finder

Pokiaľ už máte vyfiltrovaný zoznam webov, s ktorými chcete spolupracovať a nechcete ručne dohľadávať kontaktné údaje k nim, môžete použiť náš Contact Finder. Ten prejde vložené domény a pokúsi sa k nim získať ich najpravdepodobnejšie kontaktné údaje (email, kontaktná stránka a odkazy na ich sociálne siete). 

Kontrola nefunkčných odkazov

Kontrola funkčnosti interných (aj externých) odkazov na vašej stránke by mala patriť ku kontinuálnym činnostiam. Pokiaľ odkazujete na veľa neexistujúcich zdrojov, môžete to všeličo vypovedať o údržbe vášho webu. Odkazovaním na neexistujúce stránky nenaštvete iba návštevníkov, ale môžete tak klesnúť aj v očiach vyhľadávačov. 

Na kontrolu týchto odkazov stačí Vytvoriť report, zvoliť Kontrola nefunkčných odkazov a vložiť sitemap vášho webu. Tento report prejde všetky stránky a zistí, či sa na nich náhodou nenachádzajú nefunkčné odkazy

Jednorázová analýza odkazov

Pokiaľ máte zoznam spätných odkazov webu a chcete skontrolovať ich funkčnosť, môžete použIť v reportoch miner Kontrola odkazov. Ten prejde danú URL a zistí, či z nej stále smeruje odkaz na váš web. 

Vo výslednom reporte uvidíte informáccie ako: 

 • Existencia odkazu
 • Odhadovaná pozícia odkazu
 • Percentuálne vyjadrenie, v akej časti kódu sa spätných odkaz nachádza
 • Anchor text
 • Vstupná stránka, na ktorú smeruje odkaz

Kontrola odkazov v Marketing Miner

TIP: Ukážkový report si môžete pozrieť tu: https://www.marketingminer.com/sk/report/55173ab334db08b8ce5327d5042269fae9e18c3a6861a151597cc2a10bf135fd/visualize/miner.url.backlink_identification 

Pravidelná evidencia funkčnosti odkazov

Po získaní nejakých odkazov je dobré si pravidelne kontrolovať ich funkčnosť, k čomu môžete využiť sekciu Spätné odkazy v Projekte

Tá je súčasťou každého vášho projektu a stačí do nej pravidelne pridávať odkazy, ktoré ste získali. Marketing Miner potom každý týždeň skontroluje, či dané odkazy stále existujú alebo nie. 

Akonáhle sa u niektorého odkazu zmení jeho stav, príde vám na e-mail notifikácia s podrobnými informáciami. 

TIP: Ukážku, ako taká evidencia odkazov môže vyzerať si môžete pozrieť tu: https://www.marketingminer.com/sk/project/67402d53-9f2e-44fa-b71e-883ea7f3429a/backlinks 

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že link building nie je iba o zvyšovaní organickej návštevnosti. Jedná sa o dlhodobý proces, takže nie je možné očakávať výsledky zo dňa na deň.

Hlavnými prínosmi link buildingu by malo byť:

 • Povedomie/autorita webu
 • Návštevnosť zo získaných odkazov
 • Zvýšenie organickej návštevnosti

Čo je dobré sledovať a vyhodnocovať:

 • Nárast počtu kvalitných spätných odkazov
 • Nárast návštevnosti v Google Analytics zo zdroja referral (a pozerať sa / vyhodnocovať si aj, z ktorých)
 • Zlepšenie pozícii vo vyhľadávačoch
 • Nárast organickej návštevnosti webu

Čo by to bolo za návod bez ukážky toho, ako môže táka link building stratégia vyzerať v praxi:

Visibility - popis služby

Výstup Na stiahnutie
Ukážka stratégie Ukázka
Ukážková template Ukázka

Taste Medio - popis služby

Výstup Na stiahnutie
Ukážka stratégie Ukázka
Komentáre


}


Vyskúšať zadarmo