SEO Link building

SEO audit - návod na komplexnú analýzu webu 2024

30 minút čítania
12. 1. 2023
Obsah

SEO audit (alebo tiež SEO analýza) je jedným zo základných kameňov úspešného webu a často jedným z prvých krokov (popri analýze kľúčových slov), ktorú SEO špecialisti na nových projektoch uskutočňujú. 

V skratke ide o audit technických a obsahových prvkov webu, identifikáciu problémových miest, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu organickej návštevnosti, a návrh ich riešení. 

Faktorov a problémových miest, ktoré je dobré na webe kontrolovať je veľa. Nižšie si pre inšpiráciu uvedieme niektoré dôležité z nich tak, aby ste si dokázali jednoduchý SEO audit vlastného webu urobiť svojpomocne.

Úvodná kontrola stavu webu

Ide o získanie základných informácií o webe, jeho indexácii a spôsobilosti k tomu, aby generoval návštevnosť z vyhľadávačov.

Kontrola indexácie

Obsah, ktorý nie je zaindexovaný, vyhľadávače nezobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania a preto nemôže generovať akúkoľvek návštevnosť. Indexácia je teda prvým a tým najdôležitejším základným podkladom pre úspech akéhokoľvek webu a akékoľvek prekážky v nej môžu mať veľký dopad na návštevnosť webu z vyhľadávačov.  

Asi najjednoduchším spôsobom, ako orientačne zistiť koľko zaindexovaných stránok vyhľadávače používajú je operátor site: - pomocou jeho kombinácie s doménou si môžete jednoducho overiť počet zaindexovaných stránok. Do vyhľádávača teda vložte napríklad: 

Site:marketingminer.com

Vo výstupe vás zaujíma metrika počtu výsledkov vyhľadávania:

Počet výsledkov vyhľadávania

Pokiaľ je počet výsledkov vyhľadávania výrazne nižší (alebo aj mnohonásobne vyšší), než je očakávaný počet indexovateľných stránok (dá sa porovnávať s počtom produktov, odhadovaným počtom kategórií, článkov, a pod…), je to indikácia problému s indexáciou webu

Druhou (a presnejšou) možnosť, ako skontrolovať počet zaindexovaných stránok webu, je pozrieť sa do nástroja Google Search Console. Konkrétne do sekcie Indexovanie -> Strany, ktorá zobrazuje dlhodobý priebeh neindexovaných a zaindexovaných stránok webu. 

Stav indexácie v Google Search Console

Aktualizácia: V roku 2019 Google prestal podorovať operátor Info: ktorý umožňoval kontrolu indexácie URL adries vo výsledkoch vyhľadávania. Týmto krokom sťažil prácu mnohým SEO špecialistom. My sme sa ale túto situáciu snažili rýchlo vyriešiť a prišli sme s novou funkciou do Marketing Miner na hromadnú kontrolu indexácie stránok

O tom, ako zistiť, ktoré konkrétne stránky nie sú zaindexované a ako ich dostať do indexu, sme natočili video: 

V rámci indexovanosti stránok sa môžete dostať viacmenej do 4 stavov: 

 1. URL nie je zaindexovaná a ani nemá byť - čo je správne (admin stránky, pokročilé filtrácie a podobne určite nechcete mať v indexe). 
 2. URL je zaindexovaná a má byť - čo je tiež správne (akýkoľvek indexovateľný obsah). 
 3. URL by nemala byť zaindexovaná a je - v taktom prípade je potrebné na stránku nasadiť noindex direktívu pre robotov, ktorá zakazuje robotom indexovať takúto stránku. Pri ďalšom prechádzaní stránky tak robot URL z indexu vyradí.  
 4. URL by mala byť zaindexovaná a nie je - toto je asi najčastejší stav, ktorý nastáva. V takomto prípade sa buď robot ešte nedostal na stránku (je treba hľadať problémy v internom prelinkovaní) alebo na nej nenašiel dostatočne zaujímavý obsah (je potrebné ho rozšíriť). 

Kontrola existencie vstupných stránok

Jedným zo základov SEO auditu je aj kontrola toho, či sa používatelia, ktorí chodia na web, nedostávajú na chybové (nefunkčné) stránky. Je jedno, či sa jedná o prichádzajúcich návštevníkov z vyhľadávačov alebo z akýchkoľvek iných kanálov. Väčšinou v tomto ohľade prichádza klient o nemalé peniaze a bez SEO auditu ani o tomto probléme nemusí vedieť. 

Ako môže takéto niečo vôbec nastať? V prípade fulltextového vyhľadávania môže ísť napríklad o URL, ktorú ste vyradili z prevádzky a nepresmerovali na novú verziu. Do doby, pokým ju vyhľadávač znova neprejde a nezistí, že stránka vracia stavový kód 404 (čo môže občas trvať), sa stránka nachádza vo výsledkoch vyhľadávania. 

Rovnako tak v prípade PPC kampaní, kde určitá podstránka už neexistuje alebo zadávateľ spravil preklep v URL vstupnej stránky. 

O tom, ako skontrolovať, či na web prichádzajú návštevnici cez neexistujúce stránky a ako ich opraviť, sme natočili video: 

Unifikácia použvaných URL na doméne

Funguje web na URL s www aj bez www? Používa používateľsky prívetivé URL adresy? Vypisujú sa parametre URL pri filtrácii v jednotnom poradí a nie podľa toho, ako si ich používateľ zvolil? Toto všetko sú otázky, ktoré môžu byť kľúčové pri SEO audite, aby vyhľadávač dokázal efektívne prechádzať a indexovať obsah webu. 

Jednotná verzia URL 

Web by mal ideálne bežať na jednej verzii URL a používať rovnaký protokol. Vyskúšajte si do prehliadača vložiť nasledujúce verzie vašej domény: 

 • http://domena.tld
 • https://domena.tld
 • http://www.domena.tld
 • https://www.domena.tld 

Všetky tieto verzie by vás mali presmerovať na jednu konečnú. Rovnako tak je dobré si skontrolovať, či je presmerovaná stránka /index.php alebo index.html. Z pohľadu SEO je viacmenej jedno, o akú z nich ide. V ideálnom prípade by malo ísť o verziu URL na HTTPS, teda používajúcu SSL certifikát. Primárne ale ide o to, aby sa všetky tieto verzie URL presmerovávali (pomocou 301, teda trvalého presmerovania) na jednu konečnú URL.

Pokiaľ funguje viac verzií, je potrebné ich zjednotiť pomocou presmerovania na tú najpoužívanejšiu. K identifikácii toho, ktorá z týchto verzií je najpoužívanejšia sa dá použiť nástroj Google Analytics, kde v prehľade najčastejšie zobrazených stránok môžete použiť výpis dát podľa hostname.

Hostname v GA

Ďalšou vecou, ktorú je dobré pri SEO audite skontrolovať, je lomítko na konci URL adresy. Všetky vaše stránky by mali správne používať buď vždy verziu s lomítkom na konci URL, alebo bez lomítka a sekundárnu verziu presmerovávať na tú primárnu, aby nevznikali zbytočne duplicity. 

Používanie používateľsky prívetivých URL

Čo je pre vás čitatelnejšie a povie vám viac o obsahu, ktorý sa na URL nachádza?

Táto verzia URL?

https://www.domena.tld/product.php?productId[]=fjewl5325&active=1

Alebo táto verzia URL? 

https://www.domena.tld/notebook/thinkpad-x1

URL je jednou z vecí, ktorú používateľ na prvý pohľad vidí vo výsledkoch vyhľadávania a môže ovplyvniť jeho rozhodovanie o tom, na aký výsledok klikne. Obecne platí, že čím je URL menej zanorená a lepšie dosažiteľná v rámci interného prelinkovanie, tým je autoritatívnejšia.

Pokiaľ na webe používate URL podobnú prvej verzií, je načase také URL prestať používať. Tým nevravím zahodiť všetky staré URL a všetko presmerovať na novú verziu. Pokiaľ majú tieto URL veľkú historickú hodnotu a návštevnosť z vyhľadávačov, je takmer vždy najlepším riešením ponechať ich na URL, kde sú a sústrediť sa na to, aby nový obsah už vznikal na používateľsky prívetivých URL. 

Poradie parametrov pri filtrácii obsahu

Či už sa jedná o filtráciu v rámci kategórie e-shopu alebo filtráciu článkov, je pravidlom, že poradie parametrov v URL (značka, farba, veľkosť,...) by malo byť vždy zachované

Takže v prípade, že používateľ zvolí najprv značku Adidas a veľkosť 10, tak URL bude vyzerať: 

https://www.domena.tld/znacka/adidas/velkost/10/

V prípade, že by najprv zvolil veľkosť 10 a až potom značku Adidas, nesmie URL vyzerať nasledovne: 

https://www.domena.tld/velkost/10/znacka/adidas/

Ale musí byť zachované poradie parametrov tak, ako to bolo pôvodne, teda: 

https://www.domena.tld/znacka/adidas/velkost/10/

V prípade, že poradie parametrov určuje to, v akej sekvencii ich používateľ zvolil, vytvára web obrovské množstvo indexovateľných URL s duplicitným obsahom

Získanie podkladov pre SEO audit

Než sa pustíte do analýzy technických alebo obsahových faktorov, je potrebné mať vždy po ruke kvalitné podklady, s ktorými budete poznať dosah navrhovaných zmien a na ktorých si môžete overiť vaše úvahy. 

Každý projekt so sebo nesie aj vlastné dátové podklady, špecifické k danému projektu. Pokiaľ sa budeme rozprávať o základných podkladoch, ktoré by mali byť dostupné u každého projektu, jedná sa o nasledujúce: 

Prístup do analytického nástroja pre meranie návštevnosti

Najpoužívanejším je nástroj Google Analytics, prípadne sa u niektorých webov stretnete aj s nástrojmi ako Omniture alebo Matomo (dávnejšie Piwik). 

V týchto nástrojoch môžete analyzovať informácie o používateľoch webu, zdrojoch, z ktorých na web prichádzajú, kľúčových slovách a vstupných stránkach. Rovnako ako mnoho ďalších pohľadov, ktoré vám ponúknu. 

Prístup do analytického nástroja je absolútny základ v prípade, že chcete analyzovať súčasný stav webu a správanie sa jeho používateľov, rovnako ako stanovovať KPI alebo dopady prípadných úprav webu

TIP: V prípade, že nemáte prístup do analytického nástroj a potrebujete zistiť odhadovanú návštevnosť webu a kľúčové slová, na ktoré sa zobrazuje vo vyhľadávaní (kľudne aj pre web vášho konkurenta), môžete využiť náš Website profiler, kde stačí zadať doménu alebo URL: 

Analytické nástroje vyhľadávačov

Vyhľadávače vytvárajú vlastné analytické nástroje, ktoré môžu pomôcť majiteľom webov s tým, ako ich stránky vníma robot vyhľadávača. Tieto podklady môžu pomôcť pri stanovení problémov pri prechádzaní webu (chyba prechádzania, …), upozorňovaním na dôležité problémy (problémy s indexáciou, penalizácia, …) a pri tvorbe kvalitného obsahu z pohľadu vyhľadávačov. 

Pre jednotlivé vyhľadávače ide o nasledujúce nástroje: 

Vyhľadávač

Nástroj

Google

Google Search Console

Seznam

Seznam Webmaster Tools

Bing

Bing Webmaster Tools

Yandex

Yandex Webmaster

V rámci SEO auditu je potrebné mať prístup vždy ku všetkým nástrojom takých vyhľadávačov, ktoré sú dôležité pre trhy, na ktorých klient pôsobí. Pre český trh tak môže napríklad ísť o Google Search Console (ideálne s plným prístupom) a aj Seznam Webmaster Tools.

Reklamné systémy

Reklamné systémy ako Google Ads (predtým Google AdWords) môžu byť skvelým zdrojom informácií o kľúćových slovách, ich výkone, potenciálnych partnerských weboch a mnohom ďalšom.

Preto je dobré buď si nechať zriadiť prístup do týchto nástrojov a mať tak možnosť z nich čerpať dáta alebo osloviť osobu, ktorá má do nich prístup, aby vám bola schopná požadované dáta z daných nástrojov vyexportovať

Access log

Access log je studnica informácií o správaní nie len používateľov ale aj robotov vyhľadávačov (crawlerov). Vzniká vo chvíli, kedy sa pošle požiadavka na nejaký zdroj serveru. Táto požiadavka sa spolu s podrobnosťami uloží ako nový riadok práve do logu. 

Access log

Vďaka tomu sa dajú logy (často naozaj veľké súbory) analyzovať a do hĺbky tak pochopiť, ako sa chová konkrétny používateľ/robot na vašom webe. 

Logy sa pri SEO audite používajú napríklad na kontrolu priechodu robotov vyhľadávačov webom alebo k identifikácii, či už niektorú konkrétnu URL robot prešiel. 

Technické faktory

Obsah je možno kráľ, ale k tomu, aby sa na neho vyhľadávač vôbec dostal a uznal ho ako vhodný pre používanie vo výsledkoch vyhľadávania, je potrebné mať v poriadku technické faktory webu. 

Existencia robots.txt a sitemap.xml 

Mnoho SEO špecialistov berie existenciu súborov robots.txt a sitemap.xml ako modlu, ktoré je potrebná pre každý web. Nie je to však pravda. V prípade, že neexistuje súbor robots.txt, robot vyhľadávača sa k obsahu webu chova jednoducho tak, ako by bolo všetko povolené na prechádzanie. Chybou by bolo iba to, pokiaľ by súbor robots.txt vracal chybný stavový kód

Sitemap zase nie je nič extra dôležitého v prípade, že ide o malý web (do 100 indexovateľných stránok). 

S veľkosťou projektu však priorita týchto súborov rastie, keďže upravuje správanie robotov pri prechádzaní webu a môžu viesť k rýchlejšej indexácií prioritného obsahu. 

Kam umiestniť súbor robots.txt a sitemap.xml

Skontrolujte teda, či na vašom webe existuje súbor robots.txt, ktorý by sa mal nachádať hneď za doménou, teda na URL: 

domena.tld/robots.txt

Roboti vyhľadávačov inde tento súbor nebudú hľadať. Uistite sa, že sa v súbore robots.txt nachádza blokácia (riadky s Disallow:) aspoň na administráciu a sekcie, ku ktorým nechcete, aby sa vyhľadávač dostal.

Rovnako tak, ako riadok s odkazom na sitemap, ktorý by mal byť zapísaný v súbore robots.txt nasledovne:

Sitemap: https://www.domena.tld/odkaz-na-sitemap.xml

Na danej URL by sa mala nachádzať buď validná sitemap alebo sitemap index, čo je v podstate rozcestník na ďalšie sitemap webu. Sitemap index sa používa v prípade, že má web viac než 50 000 URL alebo rôzne kategórie. Často ho používajú práve redakčné systémy (napr. WordPress).

Obrázková a video sitemap

V prípade, že sa na vašom webe nachádza originálny a kvalitný obrázkový alebo video obsah, je dobré sitemap rozšíriť aj o tieto zdroje. 

Viac sa dočítate v našom návode: čo je to sitemap.xml a ako ju vytvoriť

Rýchlosť načítania webu

Rýchlosť načítania webu sa v posledných rokoch stáva stredobodom pozornosti v mnohých odvetviach online marketingu a vývoja. Používatelia sa čím ďalej viac presúvajú na mobilné zariadenia a zvyšujú sa ich použiadavky na čas, za ktorý získajú požadovaný obsah. 

Na túto situáciu samozrejme reagujú aj vyhľadávače. Rýchlosť načítania webu ako taká je možno marginálnych signálom pri radení výsledkov vyhľadávania, ale zasahuje do množstva ďalších (ako napríklad dwell time…) a môže tak mať razantný dopad na vaše pozície vo vyhľadávačoch. Zároveň rýchlejšie načítanie webu má pozítivne dopady aj na spokojnosť používateľov pri prechádzaní vašej stránky. 

Ako skontrolovať dĺžku načítania webu

Asi najjednoduchšou detailnejšou kontrolou rýchlosti webu môže byť priamo váš prehliadač. Konkrétne Google Chrome poskytuje tzv. DevTools, do ktorých sa dostanete stlačením F12 alebo Ctrl+Shift+I

V záložke Network si potom môžete nastaviť simuláciu rôznych prostredí, pripojení, zariadení a množstvo ďalších vychytávok. Potom pomocou obnovenie stránky spustíte analýzu rýchlosti načítania. 

Ako skontrolovať rýchlosť načítania stránky v DevTools

O tom, ako s DevTools testovať rýchlosť načítania webu viac do hĺbky nájdete vo videu nižšie: 

V DevTools odporúčam testovať načítanie stránky na rôznych zariadeniach, z rôznych pripojení, s vypnutou cache a zapnutými screenshotmi v priebehu načítania, ktoré vám povedia viac o tom, ako stránku vidí používateľ v priebehu načítania

Ďalšími nástrojmi, pomocou ktorých môžete jednoducho testovať rýchlosť načítania webu sú: 

Prvé dva zmieňované nástroje dávajú detailné informácie o priebehu načítania a navrhujú, ako rýchlosť načítania optimalizovať. V prípade WebPageTest potom odporúčam nastaviť krajinu, z ktorej sa má testovať, na krajinu, kde pôsobia vaši cieľoví zákazníci. 

Posledný zmieňovaný (PageSpeed Insights) je nástroj priamo od Google, ktorý miesto rýchlosti načítania webu, rovno hľadá potenciál k zrýchlosti načítania. Vo svojich výstupoch používa aj informácie z Chrome UX report o rýchlosti načítania (dáta priamo z prehliadača návštevníkov vašich stránok, ktoré Google agreguje). 

Konkrétne sa jedná o tieto dáta, ktoré boli nazbierané za posledných 28 dní: 

Posledné 3 metriky tiež odkazujú na responzivitu stránok, vizuálnu stabilitu pri načítani a používateľskú skúsenosti s webom (UX). Táto skupina metrík sa tiež nazýva Core Web Vitals. Google využíva túto sadu nových hodnotiacich signálov ako faktor pre hodnotenie stránok. 

Chrome UX report je tak pre nás dôležitým zdrojom podkladov pre SEO audit. Kto by si chcel urobiť detailnejší report vlastného webu, môže použiť nasledujúci odkaz do LookerStudio (predtým Google Data Studio), ku ktorému bol vytvorený konektor, preberajúci dáta z týchto reportov: https://g.co/chromeuxdash 

Výstupom potom môže byť napríklad nasledujúci report: Marketing Miner CrUX Dashboard

Posledným a nemenej dôležitým zástupcom pri analýze rýchlosti načítania webu je nástroj Lighthouse. Môžete ho tiež použiť priamo v DevTools od Google Chrome v záložke Lighthouse

Hromadná kontrola rýchlosti načítania pomocou Marketing Mineru

V prípade, že chcete hromadne skontrolovať rýchlosť načítania celej sitemapy alebo viacerých podstránok, je možné použit funkciu Rýchlosť načítania v sekcií Vytvoriť report

Na čo si dávať pozor a čo sledovať

Okrem toho, ako si zmerať rýchlosť načítania je dôležité tiež vedieť, na čo si dávať pozor. V prípade celkového času načítania stránky je skvelé vojsť sa pod 1,5 sekundy. Od 3 sekúnd vyšŠie už používateľ stráca pozornosť alebo môže odísť v čase kým sa vaša stránka načíta. 

Rýchlosť načítania stránky bez cache je skvelá informácia, ale nezabúdajte aj na dobu načítania pri prechode medzi stránkami. Rovnako sa tak nepozerajte iba na celkovú dobu načítania. Oveľa lepším hodnotiacim faktorom rýchlosti načítania je metrika Speed Index.

Z pohľadu SEO je pre nás ešte zaujímavá jedná metrika a tou je doba odozvy serveru. Teda doba, po ktorej server začne odosielať dáta. Jedná sa o približnú dobu, ktorú potrebuje robot vyhľadávača k tomu, aby si stiahol zdrojový kód stránky. Čím rýchlejšie sa dostane k zdrojovému kódu stránky, tým rýchlejšie a efektívnejšie dokáže web prechádzať a indexovať tak jeho obsah. 

Čo je dobré robiť, aby sa vaše stránky rýchlejšie načítali: 

 • Cachujte zdroje (predovšetkým obrázky)
 • Zapnite si GZIP kompresiu
 • Používajte atribút srcset pre zobrazenie obrázkov v adekvátnych veľkostiach jednotlivých zariadení. Aj pri jeho použití ale ponechávajte v atribúte src odkaz na najlepšiu verziu obrázku. 
 • Optimalizujte velkosť obrázkov pomocou bezstratovej kompresie.  
 • Pokiaľ cielite na medzinárodnú návštevnosť, používajte CDN, ktorá zrýchli odozvu webu zo vzdialenejších častí sveta. 
 • Pokiaľ je potrebné na stránke zobraziť viacero veľkých obrázkov (predovšetkým v prípade e-shopov), používajte lazy loading, vďaka ktorému sa používateľovi obrázok načíta až vo chvíli, kedy ho dostane do viewportu. V prípade použitia lazy loadingu nezabudnite obrázok uviesť do <noscript> verzie zdrojového kódu, aby sa k nemu vyhľadávače dostali a mohli ho zaindexovať. 
 • V prípade responzívneho webu zvážte, či je potrebné pre mobilné zariadenia načítať všetky štýly a scripty, ktoré načíta desktop verzia webu. Pokiaľ nie, je dobré ošetriť načítanie týchto zdrojov iba na špecifických zariadeniach. 

AMP a Facebook Instant Articles

Iným riešením pre mobilnú verziu webu sú iniciatívy od gigantov Google a Facebook. Tými sú buď AMP (Accelerated Mobile Pages) alebo Facebook Instant Articles. Z dostupných informácií je z týchto dvoch riešení zatiaľ omnoho viac používané AMP od Google. 

Jedná sa o open-source projekty, ktoré majú jasne vymedzené možnosti pre vývojárov, vďaka ktorým sa musia držať určitých manitelov, zaručujúcich rýchle načítanie takého webu. 

Google zároveň takéto stránky označuje vo výsledkoch vyhľadávania ikonkou blesku a prednačíta prvé z nich tak, že ich vloží do stránky používateľa ako iFrame. Tým sa da docieliť takmer okamžitej reakcie a zobrazenie obsahu po kliknutí na výsledok vyhľadávania, čo môže mať pozitívny dopad na používateľskú skúsenosť. 

Pre používateľov redakčného systému WordPress je prevod článku do AMP otázkou stiahnutia a zapnutia pluginu AMP.

Implementácia AMP a Facebook Instant Articles na web od základov (bez použitia pluginu) je ale omnoho zložitejšia.

Ako vám implementácia AMP pomôže v rámci SEO?

Predovšetkým vďaka zrýchlenému načítaniu vašich stránok, čo môže mať pozitívne dopady ako na používateľov, tak aj na vyhľadávače, keďže je to tiež jedným z hodnotiacich faktorov vyhľadávača Google. V prípade implementácie AMP sa naviac môže váš obsah dostať do Top stories (výpis aktuálnych článkov na mobilnej a aj desktopovej verzií výsledkov vyhľadávania na Google). 

AMP výsledek vyhledávání

Separácia mobilnej verzie obsahu

Máte responzívny web, ktorý sa prispôsobuje rôznym zariadeniam? Potom z pohľadu SEO nemáte v rámci separácie mobilnej verzie obsahu čo riešiť. Pokiaľ sa ale vaša mobilná verzia vyskytuje na inej URL, než je URL verzia desktopu, potom je potrebné tieto verzie správne označiť pre vyhľadávače, aby ich nebrali ako duplicity. 

Pokiaľ teda máte mobilnú verziu na inej URL, než desktopovú, pridajte ju do hlavičky zdrojového kódu: 

<link rel="canonical" href="https://www.example.com/page">

Jedná sa o canonical, ktorý vedie na desktopovú verziu obsahu.

Naopak na desktopovej verzii pridajte do hlavičky zdrojového kódu toto: 

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="http://m.example.com/page">

Jedná sa o rel=”alternate” s odkazom, vedúcim na mobilnú verziu obsahu s určeným rozlíšením, od akého sa mobilná verzia obsahu používa. 

Týmto spôsobom informujete vyhľadávač na mobile, kde sa nachádza desktopová verzia jeho obsahu a naopak na desktope, kde sa nachádza mobilná verzia rovnakého obsahu. 

Bližšie sa o problematike separácie mobilnej a desktopovej verzie môžete dočítať v tomto článku od Google

Odlíšenie jazykových verzií obsahu

Podobne ako u separácie mobilnej a desktopovej verzie obsahu, je potrebné v rámci SEO auditu riešiť aj rôzne jazykové a lokačne prispôsobené verzie obsahu webu, pokiaľ sa nachádzajú na samostatných URL adresách. Na základe správneho odlíšenia jazykových verzií obsahu môže vyhľadávače používateľov zobrazovať príslušnú jazykovú verziu obsahu vo výsledkoch vyhľadávania.

Toto docielite tým, že do hlavičky zdrojového kódu URL, každej jazykovej verzie pridáte odkaz na jej alternatívy v iných jazykoch a aj odkaz na seba samú. Napríklad na URL: https://www.marketingminer.com/sk je potrebné do hlavičky zdrojového kódu implementovať nasledujúce: 

#Kanonizácia URL na seba samú 
<link rel="canonical" href="https://www.marketingminer.com/sk" />

#Odkazy na alternativne jazykové verzie
<link rel="alternate" href="https://www.marketingminer.com/cs" hreflang="cs" />
<link rel="alternate" href="https://www.marketingminer.com/en" hreflang="en" />
<link rel="alternate" href="https://www.marketingminer.com/de" hreflang="de" />
<link rel="alternate" href="https://www.marketingminer.com/sk" hreflang="sk" />

#x-default, ktorý určuje, aká jazyková verzia sa má zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania v prípade, že web nemá príslušnú jazykovú verziu zeme a jazyku používateľa

<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.marketingminer.com/en" />

To znamená, že je odporúčané používať canonical, vedúci na danú verziu obsahu a následne pridať odkazy na všetky jazykové verzie obsahu (vrátane tej, na ktorej sa používateľ práve nachádza).

Okrem toho je potrebné uviesť aj x-default hreflang, ktorý určuje jazykovú verziu, ktorú má vyhľadávač zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania používateľom, ktorý neodpovedajú ani jednej z existujúcich jazykových alternatív. 

Okrem jazyku obsahu sa dá špecifikácia hreflangu rozšíriť aj o štát, ktorému jazyková verzia odpovedá. Teda odlíšiť napríklad obsah, ktorý je v rovnakom jazyku, ale určený publiku z iných krajín. Toto docielite tým, že doplníte krajinu vo formáte ISO3166-1

Samotný odkaz na takú jazykovú alternatívu potom vyzerá nasledovne: 

<link rel="alternate" href="https://www.marketingminer.com/cs" hreflang="cs-cz" />

Druhou možnosťou, ako jazykové verzie od seba korektne separovať, je zaniesť odkazy na ďalšie jazykové verzie priamo do sitemap. 

Ako také riešenie môže v sitemap vyzerať? 

<url>
<loc>https://www.marketingminer.com/sk</loc>
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.marketingminer.com/en"/>
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="sk" href="https://www.marketingminer.com/cs"/>
<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.marketingminer.com/de"/>
</url>

Treťou možnosťou je poslať informácie o alternatívnej jazykovej verzii priamo skrz HTTP hlavičku, ktoré môže vyzerať nasledovne: 

Link: <https://www.marketingminer.com/cs>; rel="alternate"; hreflang="sk",
<https://www.marketingminer.com/en>; rel="alternate"; hreflang="en",
<https://www.marketingminer.com/sk>; rel="alternate"; hreflang="cs",
<https://www.marketingminer.com/de>; rel="alternate"; hreflang="de"

TIP: V prípade, že potrebujete hromadne skontrolovať validitu nasadenia separácie jazykových verzií, môžete použiť v sekcií Reporty náš Hreflang Checker

Nasadenie štrukturovaných dát

Štrukturované dáta sú strojovo čitateľné dáta pomáhajúce lepšie pochopiť informácie a entity objavujúce sa na URL. Niektorí roboti vyhľadávačov s týmito dátami pracujú a dokážu tak lepšie pochopiť kontext obsahu a aj význam niektorých jeho častí, čo sa môže premietnuť do výsledkov vyhľadávania v podobe rôznych snippetov (hviezdičky, udalosť, obrázok, cena, …). 

Štrukturované dáta môžete implementovať rôznymi spôsobmi. Najpoužívanejšie sú však nasledujúce typy označenia: 

Podpora formátov označení naprieč vyhľadávačmi: 

 

JSON-LD

Microdata

RDFa

Google

Bing

K tomu, aby roboti dopredu poznali štruktúru a význam označenia, je potrebná knižnica popisujúca jednotlivé schémy. Takýchto knižníc je veľa (a ktokoľvek si môže založiť svoju), ale najpoužívanejšími a podporovanými zo strany vyhľadávačov sú Schema.org a OpenGraph

Schema.org

Schema.org je spoločným úsilím o zlepšenie webu, vytvorením schém štrukturovaných dát, podporovaných najväčšími vyhľadávačmi sveta (Google, Bing, Yahoo a Yandex). 

Túto knižnicu schém môžete používať asi ako najlepší podklad pre prehľad označení, ktoré môžete na webe používať. Nájdete ju na: https://schema.org/.

Výpis všetkých podporovaných schém nájdete tu: https://schema.org/docs/full.html.

Štrukturované dáta nie sú vec, ktorá by sa mala riešiť ako jedna z prvých, keď sa rozprávame o úpravách na základe SEO auditu. Na druhu stranu, keď už máte vyladené základné veci ako sú duplicity, vytvorené všetky dôležité vstupné stránky na základe analýzy kľúčových slov, tak sú to práve štrukturované dáta, ktoré vám môžu pomôcť byť o krok vpred pred konkurenciou. Vďaka nim môžete zvýšiť mieru prekliku z výsledkov vyhľadávania a dlhodobo Googlu pomáhať s chápaním obsahu a smerovať k sémantickému webu. (Martin Šimko

OpenGraph

OpenGraph protocol ponúka schému meta dát, ktoré je možné umiestniť do hlavičky zdrojového kódu. Tieto meta dáta potom prevezmú jednotlivé sociálne siete a dokážu tak na základe nich zobraziť upravený a bohatší náhľad obsahu na URL, čo môže mať za dopad navýšenie počtu interakcií zo strany používateľov. 

Ako môže taká implementácia OpenGraph vyzerať? 

<meta property="og:title" content="Marketing Miner"/>
<meta property="og:type" content="website"/>
<meta property="og:url" content="https://www.marketingminer.com/sk"/>
<meta property="og:description" content="SEO nástroj, pre ktorý je SEO audit a analýza kľúčových slov hračka."/>
<meta property="og:site_name" content="Marketing Miner"/>

O tom, aké meta dáta je vhodné nasadzovať pre rôzne typy obsahu sa dočítate v tomto článku: https://moz.com/blog/meta-data-templates-123

Ošetrenie stránkovania

Stránkovanie slúži na rozdelenie výpisu obsahu v prípade, kedy obsahuje veľké množstvo položiek. Typicky sa jedná o nejakú kategóriu s výpisom produktov alebo filtráciu obsahu (napríklad výpis článkov a podobne). 

K tomu, aby vyhľadávače pochopili, že sa jedná o stránkovanie, že obsah kategórie patrí k sebe a že má prechádzať aj URL zanorené v stránkovaní, je potrebné stránkovanie správne ošetriť

Asi najlepším spôsobom, ako také niečo spraviť, je umiestniť do hlavičky zdrojového kódu odkaz na nasledujúcu a predchádzajúcu stránku pomocou rel=”next” a rel=”prev”. Takáto implementácia môže vyzerať nasledovne: 

<link rel="prev" href="https://www.marketingminer.com/sk/blog">
<link rel="next" href="https://www.marketingminer.com/sk/blog/3"> 

Týmto spôsobom vyhľadávaču hovoríte, že ďalšia stránka v rámci stránkovania tejto kategórie sa nachádza na URL https://www.marketingminer.com/sk/blog/3 a predchádzajúca na https://www.marketingminer.com/sk/blog.

Druhým spôsobom, ako robota vyhľadávača o stránkovaní informovať, je poslať túto informáciu v HTTP hlavičke, čo môže vyzerať nasledovne: 

Link: <https://www.marketingminer.com/sk/blog; rel="prev">
Link: <https://www.marketingminer.com/sk/blog/3; rel="next">

Ošetrenie filtrácie

Filtrácia môže byť dobrým služobníkom, ale tiež veľmi zlým pánom pokiaľ nie je správne vyriešená. Pomocníkom z dôvodu, že dokáže pokryť veľké množstvo kľúčových slov. Zlým pátom preto, že z nej môže byť čierna diera pri prechádzaní webu vyhľadávačom. 

Základnými prvkami kvalitnej filtrácie z pohľadu SEO je: 

 • Filtrácia mení nadpis a titulok podľa filtrovaného obsahu.
 • Filtre, ktoré chcete indexovať, obsahujú priamo v kóde odkaz na danú filtráciu a vyhľadávače sa tak cez filtráciu dokážu dostať na jednotlivé stránky s vyfiltrovaným obsahom. 
 • Filtre zaškrtnuté v rôznom poradí vytvárajú vždy jednu a tú istú URL (v ktorej sa nemení poradie zaškrtnutých parametrov). 
 • Viacnásobná filtrácia (dve a viac zaškrtnutých filtrov v rámci jedného segmentu filtru) je blokovaná pomocou robots.txt, aby vyhľadávače nemohli prechádzať všetky varianty filtrov. Tých môže byť aj na malom webe miliarda. 

Tému filtrácie e-shopu komplexne rozoberá Pavel Ungr v tejto prednáške: 

Odstránenie najväčších prekážok pri prechádzaní webu

Pri analýze najväčších prekážok pri prechádzaní webu je dobré mať prístup do access logu, ale aj bez tohto prístupu sa dajú zjavné problémy nájsť pri prechádzaní webu alebo jeho kontrolou cez nástroj Screaming Frog (prípadne je možné použiť ďalšie alternatívy ako Xenu alebo Sitebulb).

Analýza a optimalizácia prechodu vyhľadávača webom dáva zmysel predovšetkým u rozsiahlejších webových stránkach, kde môže viesť k rýchlejšej indexácií nového (alebo veľmi zanoreného) obsahu, zníženiu vyťaženia, ktoré vyhľadávač na server vytvára a teda aj k nárastu organickej návštevnosti. 

Medzi činnosti, ktoré môžete v rámci analýzy najväčších prekážok pri prechádzaní webu robiť, patrí napríklad: 

 • Identifikácia parametrov v internom prelinkovaní, ktoré nemení obsahu alebo ich nechcete indexovať (radenie v kategórií, niektoré filtrácie, …). Pri takýchto parametroch/filtroch môžete blokovať ich prechádzanie v súbore robots.txt
 • Analýza sekcie Parametre URL adries, ktorá odhalí parametre URL, ktoré vyhľadávač Google prechádza. Pokiaľ medzi nimi nájdete také, ktoré nechcete, aby prechádzal, opäť je vhodné blokovať ich prechádzanie v robots.txt
 • Hľadanie tzv. spider traps. Teda miest, kde sa môže robot veľmi zacykliť. K odhaleniu takýchto miest môžete použiť vyššie zmieňovaný Screaming Frog a hľadať predovšetkým zacyklené presmerovania, parametre v URL, súvisiace s používateľmi (?session= apod.), chybné relatívne odkazy a ďalšie.   

Obsahové faktory

Obsahové faktory sa týkajú vizuálnej reprezentácie a kvality obsahu na webu. Tvoria hlavnú hodnotu webu ako takého, keďže prinášajú používateľom požadované informácie. 

Architektúra obsahu a interné prelinkovanie

Aj keď si to veľa ľudi neuvedomuje, zle navrhnutá architektúra môže mať negatívny dopad ako na správanie používateľov na webe, tak aj na návštevnosť z vyhľadávačov. Dobre navrhnutá logická štruktúra obsahu je naprostým základom pre efektívnu navigáciu používateľov. Z pohľadu SEO má zároveň dopady na distribúciu takzvaného link juice medzi jednotlivými stránkami. 

Čo je link juice? Predstavte si ho ako určitú formu autority (alebo priority), ktorá sa prelieva z jednej stránky na druhú. Každá stránka má svoju autoritu, založenú na autorite odkazov, ktoré na ňu smerujú (či už externé alebo interné) a túto hodnotu zase distribuuje ďalej cez interné a externé odkazy na nej. 

Architektúra obsahu určuje, na ktoré stránky v rámci interného prelinkovania pôjde tejto hodnoty najviac. Logicky vyššie postavené stránky v hierarchii vo väčšine prípadov dostavajú viac link juice a preto sú z pohľadu vyhľadávačov aj autoritatívnejšie. 

Za účelom analýzy distribúcie link juice cez webovú stránku a identifikácii potenciálnych problémov sa vykonáva analýza a vizualizácia interného prelinkovania, ktorej grafický výstup môže vyzerať nasledovne: 

Architektúra webu

Na nej sa dá potom skúmať, či je architektúra navrhnutá správne, či na seba odkazuje dostatočne relevantný obsah a aká je distribúcia link juice vo vnútri webu. Pre správny návrh architektúry je potrebné (okrem analýzy interného prelinkovania) mať k dispozícii aj analýzu kľúčových slov a na základe ich výstupov reflektovať v architektúre to, čo ľudia vyhľadávajú. 

Z pohľadu vyhľadávačov je okrem link juice dôležitá aj metrika click-depth. Tá vyjadruje počet klikov (prechodov cez interné odkazy), ktoré musíte na stránke urobiť, aby ste sa k požadovanému obsahu dostali. Viac o tejto metrike a potvrdení zo strany Google nájdete v tomto článku.  

Prvky správne navrhnutej architektúry:

 • Z akejkoľvek URL by sa malo dať jednoducho dostať na jej alternatívy obsahu (podobné články, podobné kategórie…) a na nadradenú URL v rámci architektúry webu. 
 • Používajte breadcrumbs (omrvinkovú navigáciu) a majte ju správne označenú štrukturovanými dátami, aby ju mohli zobrazovať aj vyhľadávače vo svojich výsledkoch vyhľadávania.
 • Snažte sa udržať štruktúru navigácie logickú a čo najpriamejšiu. Menej kategórií a lepšia filtrácia/štrukturácia je často kľúčom k tomu, ako nenútiť používateľov príliš premýšlať. 
 • Pri zmienkach v obsahu o iných sekciách (produktoch, filtráciách, kategóriách…) používajte odkazy na tieto sekcie, aby sa mohol používateľ na jeden klik dostať na požadovaný obsah. 
 • Odkazujte v rámci interného prelinkovania na čo možno najrelevantnejší obsah z webu (najpodobnejšie články…). Tejto téme sa podrobne venujú v článku Topic Clusters.

Čitateľnosť obsahu

Úžasný obsah ešte sám o sebe neznamená, že ho budú ľudia čítať. Pohodlnosť pri čítaní vášho obsahu môže rozhodovať o tom, či používateľ dočíta obsah do konca alebo či sa prihlási k odberu newslettra. Z pohľadu SEO môže mať čitateľnosť obsahu vplyv na správanie používateľov na stránke a rozhodovať o tom, či sa nevráti späť do výsledkov vyhľadávania (krátky dwell time). Preto je dobré udržovať vaše písmo a štylistiku v obsahových sekciách dobre čitateľné.  

Prvy dobre čitateľného obsahu: 

 • Veľkosť písma. Pre dobre čitateľný text sa odporúčam používať veľkosť písma okolo 12-16pt (približne 16-22px) v závislosti na zariadení používateľa. 
 • Kontrast písma a pozadia. Pri voľbe farby písma je potrebné zvoliť také, ktoré bude na danom pozadí veľmi dobre čitateľné. Na kontrolu kontrastu môžete použiť nástroj Contrast-ratio.com.
 • Štýly určené pre vytlačenie obsahu. Že už nikto obsah netlačí? A čo tak používatelia, ktorí si chcú stiahnuť váš obsah v PDF alebo do čítačky? Upozornenie: Pre verziu na vytlačenie nevytváraje zbytočne vlastnú URL (napríklad s parametrom ?print) a pokiaľ už, tak ju nenechávajte prechádzať robotmi vyhľadávačov.
 • Dĺžka riadku by sa mala pohybovať okolo 50-80 znakov a zvislé medzery medzi riadkami okolo 1,5 násobku veľkosti písma. Používateľ tak dokáže jednoducho udržať pozornosť riadku a nestrácať sa medzi riadkami.
 • Výber písma (fontu). Mal by sa orientovať podľa jeho čitateľnosti. Závisí na nom čas čítania obsahu, keďže sa každé písmo číta trošku inak pohodlne. Pozrite sa na výsledky zahraničného prieskumu. Rovnaký článok líšiaci sa iba písmom môže predĺžiť dobu čítania až dvojnásobne
 • Držte svoju stránke prehľadné. V Európe je väčšinou zvykom, že sa menu nachádza buď v záhlaví alebo na ľavej strane. Filtrácia väčšinou na ľavej strane alebo nad výpisom obsahu. Rovnako tak je dobrým zvykom, že každý obsah reprezentuje jeden  hlavný nadpis (H1), ktorý vecne popisuje, o čom obsah je. 
 • Inšpirujte sa. Skvelým príkladom práce s čitateľnosťou obsahu je web Medium.com a články na ňom. 

Viditeľnosť dôležitého obsahu

Skrytý obsah na desktopovej verzii, ktorý je dostupný až po používateľskej interakci (preklik na záložku…) má pre Google nižšiu hodnotu než obsah, ktorý je na prvý pohľad viditeľný. Je preto dôležité, aby na desktopovej verzii obsahu bol na prvý pohľad viditeľný prioritný obsah a do záložiek sa dostával iba obsah neprioritný. 

Na mobilných zariadeniach je tomu inak, keďže sa počíta s tým, že na nižších rozlíšeniach je aj menej priestoru a z hľadiska UX dáva zmysel skrývať niektoré prvky. Preto na mobilnej verzii obsahu má pre Google skrytý obsah rovnakú hodnotu ako ten viditeľný. 

Video s vysvetlením, ako sa vyhľadávače správajú k skrytému obsahu nájdete nižšie: 

E.A.T. (Expertise, Authority, Trust)

Tri slová, ktoré sa predovšetkým v poslednej dobe prejavujú ako jeden z dôležitých hodnotiacich faktorov Google. 

Nižšie nájdete rozpísané nosné prvky každého z nich a na čo si dávať pozor: 

Odbornosť (Expertise): 

 • Ako odborný je obsah, ktorý píšete?
 • Veria mu vaši používatelia? 
 • Je na prvý pohľad poznať autorita a bližšie informácie o ňom?

Autorita (Authority):

 • Ako autoritatívny je web, na ktorom je obsah umiestnený? Ako autoritatívne sú weby, ktoré na tento obsah odkazujú?
 • Je obsah na webe podložený dôveryhodnými zdrojmi (odkazmi)?
 • Aký autor napísal obsah? A aké sú jeho ďalšie diela a ich kvalita? 

Dôveryhodnosť (Trust):

 • Ako dobre web chráni informácie používateľov (HTTPS…)? 
 • Je na webe nejaká forma kontaktu na jeho vlastníka alebo autora obsahu? 
 • Je obsah aktuálny? Aktualizuje ho autor podľa noviniek v odbore? 

Tieto faktory sú dôležité predovšetkým u stránok, ktoré spadajú do tzv YMYL (Your Money, Your Life) segmentu, teda webových stránok, ktorý sa so svojim obsahom dotýkajú zdravia alebo peňazí používateľov. 

Optimalizácia obrázkov

Obrázkové vyhľadávanie v súčastnosti predstavuje približne 26 % všetkých vyhľadávaní na svete. To znamená, že každé štvrté vyhľadávanie nekončí na fulltextovej reprezentácii výsledkov, ale na zobrazení obrázkov

To podtrhuje dôležitosť optimalizácie obrázkov ako dôležitú súčasť každého SEO auditu. Čo v rámci optimalizácie obrázkov môžete spraviť: 

 • Uistite sa, že používate unikátne obrázky (nie z fotobanky) v dostatočnej kvalite a rozlíšení. 
 • Používajte atribút alt k popisu toho, čo sa na obrázku nachádza. Pomôžete tak vyhľadávaču odhaliť, čo sa na obrázku nachádza a nevidiacim čitateľom získať predstavu o tom, čo je na obrázku. 
 • Používajte atribút srcset a vytvorte obrázok vo viacerých veľkostiach. Vďaka tomuto atribútu môžete používateľovi zobrazovať obrázok vo veľkosti optimalizovanej pre jeho zariadenie. Atribút srcset je dobré kombinovať aj s atribútom src, keďže niektoré vyhľadávače indexujú obrázky iba z atribútu src
 • Dávajte si pozor, aby textový obsah v okolí obrázku bol relevantný voči tomu, čo sa na obrázku nachádza. 
 • Označujte obrázky pomocou štrukturovaných dát a predajte tak vyhľadávačom v jednoducho spracovateľnej forme bližšie informácie o lokalite, v ktorej bol obrázok vyhotovený alebo o jeho autorovi. 
 • Používajte nástroje pre optimalizáciu a kompresiu obrázkov, vďaka ktorým môžete pri zachovaní kvality obrázku zmenšiť jeho veľkosť a teda aj dáta, ktoré musí používateľ stiahnuť pri načítaní stránky. Medzi takéto nástroji patrí napríklad Optimizilla alebo Compressor.io.
 • Pomenovávajte obrázky podľa toho, čo sa na nich nachádza. Ako oddelovač slov zvoľte buď pomlčku alebo podtržítko. 
 • Umiestnite obrázky do sitemap. 
 • Používajte obrázky v obsahu v OpenGraph meta dátach, čím dostanete obrázok pri zdieľaní na sociálnych sieťach do náhľadu. 
 • Zvoľte správny formát obrázku (JPG pre fotografie, GIF pre pohyblivé obrázky, …). 

SEO audit pomocou Marketing Mineru

Ak riešite SEO audit, tak vám bude Marketing Miner vynikajúcim pomocníkom. Na SEO audit využijete predovšetkým sekciu Reporty, kde si zvolíte, aké dáta má pre vás MM získať. 

Prejdite teda do sekcie Vytvoriť report, ktorú nájdete vpravo hore a zakliknite nasledujúce funkcie: 

Vyberte, aké dáta chcete získať

Následne v ďalšom kroku vložte sitemap vášho webu

Vloźte URL adresy na SEO audit

Už iba stačí skontrolovať vložené dáta a kliknúť na Spracovať report.

Marketing Miner vám vygeneruje report s aktuálne získanými dátami v prehľadnej tabuľke, ktorú si môźete stiahnuť do Excelu a overiť, ako a či máte veci, ktoré sme si uviedli v tomto článku správne implementované na vašom webe. 

TIP: Ukážkový MM report pre SEO audit: https://www.marketingminer.com/sk/report/55173ab334db08b8ce5327d5042269fae9e18c3a6861a151597cc2a10bf135fd/visualize 

SEO audit - výstup

Správným výstupom SEO auditu by mala byť nie len identifikácia možných problémových miest webu, ale aj konkrétne návrhy riešení takýchto problémov ideálne v podobe zadania pre vývojárov. Formáty predania sú rôzne, ale najčastejšie ide o PDF súbor alebo súbor zadaní/úloh, pripravených v nástroji, ktorý klient používa pre zadávanie práce pre programátorov a ďalšie zodpovedné osoby. 

Súčasťou výstupu by malo byť tiež určenie priority nájdených problémov. Nie všetky problémy majú rovnakú prioritu a náročnosť a preto je potrebné stanoviť jasné workflow pri zapracovávaní zmien. 

Teraz už viete ako má správne SEO audit vyzerať a čo všetko by mal obsahovať. Vďaka SEO analýze nie len zviditeľníte váš web vo vyhľadávačoch, ale tiež odhalíte dôležité problémy, ktoré vám bránia získavať viac zákazníkov. 

SEO audit má najväčší problém v tom, že máme veľké množstvo skvelých výstupov, ktoré sa ale nikdy nerealizujú. Nemali by sme zaujímať na to, že cielom SEO auditu je nie tie chyby odhaliť a navrhnúť riešenie, ale hlavne chyby odstrániť. A to by mala byť vaša hlavná úloha a cieľ akéhokoľvek SEO auditu. (Pavel Ungr

SEO audit checklist

Neviete ako presne so SEO auditom vášho webu začať? Máme pre vás komplexný SEO checklist, nech na nič dôležitého nezabudnete. Stačí kliknúť na obrázok nižšie a následne v Google Spreadsheets zvoliť Súbor -> Vytvoriť kópiu a môžete si vyklikať krok za krokom, čo už máte v SEO audite spracované.

SEO audit checklist

Ukážký SEO auditov

Čo by to bolo za návod bez ukážky toho, ako môže taký audit vyzerať? Nižšie sme pre vás pripravili ukážky SEO auditov od skúsených SEO špecialistov a agentúr: 

Pavel Ungr - popis služby

VÝSTUP NA STIAHNUTIE
Výstup SEO auditu PDF
Príloha k analýze XLSX

Včeliště - popis služby

VÝSTUP NA STIAHNUTIE
Výstup SEO auditu PDF

Zaujíma vás, ako je na tom váš web? Vyskúšajte Markeitng Miner práve teraz! 

Podobné články
Obrázek článku
SEO Copywriting
18 minút čítania
NÁVOD: Analýza kľúčových slov krok za krokom (2024)
Jedným z procesov, v ktorých Marketing Miner uľahčuje prácu a získava podkladové dáta, je analýza kľúčových slov. Tá je…
Komentáre


}


Vyskúšať zadarmo