SEO

Kanibalizace klíčových slov

8 minut čtení
25. 1. 2021
Obsah

Kanibalizace klíčových slov (z anglického keyword cannibalization) je stav, kdy si ve výsledcích vyhledávání konkurují dvě stránky se stejným informačním posláním na stejné klíčové slovo.

POZOR: Naschvál jsem tam dal, že musí mít stejné informační poslání, protože o kanibalizaci se jedná pouze tehdy, když si konkurují například dva blogové články (nebo dva produkty/kategorie), které cílí na stejné slovo (například „pračka“).

Pokud však máte produktovou stránku (prodejní stránku) a blogový článek (informační stránku), které cílí na stejné slovo (např. „pračka“), tak v tomto případě kanibalizace klíčových slov nenastává. Je to z toho důvodu, že cílíte na různé uživatelské záměry při vyhledávání.

Pro lepší pochopení přikládám obrázek:

Kanibalizace klíčových slov definice

Proč je kanibalizace klíčových slov problém

Asi už z prvních řádků tohoto článku víte, že kanibalizace je problém. Je to hlavně z toho důvodu, že pokud cílíte dvěma stránkami se stejným informačním posláním na stejné slovo, tak zbytečně matete vyhledávače a ty nevědí, která stránka je nejrelevantnější k vyhledávanému dotazu.

Tím pádem zbytečně obě vstupní stránky soupeří mezi sebou ve výsledcích vyhledávání.

Zároveň je tato snaha o „tapetování výsledků vyhledávání“ úplně zbytečná, protože od června 2019 Google zavedl, že z jedné domény se ve výsledcích vyhledávání mohou zobrazit maximálně 2 stránky na stejný vyhledávaný dotaz.

This site diversity change means that you usually won't see more than two listings from the same site in our top results. However, we may still show more than two in cases where our systems determine it’s especially relevant to do so for a particular search….

— Google SearchLiaison (@searchliaison) June 6, 2019

INFO: Pokud má vaše doména vysokou autoritu, tak se může stát, že zobrazí 3 výsledky (pokud to bude považovat za relevantní pro hledajícího).

Všimnout jste si toho mohli hlavně u brandových výrazů, kde když jste je zadali do vyhledávání, tak většinu výsledků na první stránce obsadily podstránky z dané domény brandu.

Obejít se to nedá ani tím způsobem, že si vytvoříte subdomény, protože subdomény berou také jako součást domény:

Site diversity will generally treat subdomains as part of a root domain. IE: listings from subdomains and the root domain will all be considered from the same single site. However, subdomains are treated as separate sites for diversity purposes when deemed relevant to do so….

— Google SearchLiaison (@searchliaison) June 6, 2019

Zajímavostí také je, že v roce 2010 se Google odhodlal přesně k opačnému kroku, kdy začal z jedné domény zobrazovat ve výsledcí vyhledávání víc než 2 výsledky na stejnou vyhledávanou frázi.

Vyzkoušejte Marketing Miner nyní:

Další důvody, proč je kanibalizace problém:

1. Zobrazování nesprávné stránky na lepší pozici 

Pokud jeden vyhledávací dotaz pokrýváte různými stránkami, může se stát, že stránka, kterou chcete pokrývat daný dotaz, se bude zobrazovat na horší pozici.

Jako ukázku můžeme použít vyhledávanou frázi „klíčové slovo“, kde se na 8. pozici ve vyhledávání nachází článek https://help.marketingminer.com/cs/clanek/hledanost-klicovych-slov/ a až na 16. pozici se nachází článek https://www.marketingminer.com/cs/blog/klicova-slova-stav-ceskeho-vyhledavani.html, se kterým bychom chtěli pokrývat tuto vyhledávanou frázi.

INFO: V době čtení tohoto článku se mohou pozice změnit, takže je třeba na to pamatovat.

Klíčové slovo - SERP výsledky

Pokud bychom článek https://help.marketingminer.com/cs/clanek/hledanost-klicovych-slov/ neměli a místo něho měli jen tento článek https://www.marketingminer.com/cs/blog/klicova-slova-stav-ceskeho-vyhledavani.html, tak je velká pravděpodobnost, že by se umístil tento článek na 8. pozici (nebo ještě lépe – viz 2. důvod).

2. Snížení hodnocení obou stránek

Kvalitní obsah a zpětné odkazy jsou důležité hodnotící faktory v očích vyhledávačů.

Protože však máme dva články, které pokrývají stejné téma „klíčová slova“, oba články jsme propagovali na sociálních sítích a za tu dobu nabrali nějaké zpětné odkazy, tak se zbytečně link juice a také kvalitní obsah tříští mezi dvě stránky.

Místo toho by se měla/mohla udělat jedna stránka, kde by se přidal obsah z druhého článku a ten se následně přesměroval. Takto bychom měli jeden článek s větším množstvím obsahu a s větším množstvím link juice, který by mohl dostat článek na lepší než 8. pozici.

Matematika je jednoduchá, když na článek č. 1 vede 18 zpětných odkazů a na článek č. 2 jich vede 13, tak jejich spojením bychom měli jeden článek, na který by směřovalo 31 odkazů.

Ale o tom, jak správně řešit kanibalizaci klíčových slov, se dozvíte na konci tohoto článku.

3. Interní prolinkování (anchor text)

Toto je častá chyba, která může způsobovat kanibalizaci. Interní prolinkování může přispívat ke kanibalizaci tím způsobem, že pomocí stejného anchor textu cílíte na různé stránky (např. přes anchor „link building“ odkážete na různé stránky a následně je crawler zmatený, která že stránka má tedy cílit na toto klíčové slovo).

Kdy neřešit kanibalizaci slov

Samozřejmě existují i případy, kdy kanibalizaci klíčových slov nemusíte řešit. Je to v případě, že se obě podstránky zobrazují na jedno klíčové slovo na předních pozicích.

To znamená, pokud bychom klíčovým slovem „kanibalizace klíčových slov“ pokrývali 1. i 2. pozici, tak by pro nás nemělo smysl spojovat tyto stránky do jedné.

Právě naopak, benefit by byl v tom, že tak vytlačujeme konkurenci ze SERPu a zvyšujeme šanci, že se lidé prokliknou na náš web.

Abyste však na jedno klíčové slovo pokrývali přední pozice ve výsledcích vyhledávání dvěma různými podstránkami, musí mít váš web velkou autoritu (a dokonce ani tehdy to není zaručené, protoźe to závisí na více faktorech a i na samotném vyhledávači, zda mu přijde relevantní tam zobrazit dva výsledky z vaší domény).

Jak identifikovat kanibalizaci klíčových slov

1. Ruční kontrola

Pokud si chcete ověřit kanibalizaci klíčových slov, tak nejjednodušším způsobem je vložit do výsledků vyhledávání následující operátor:

site:vasedomena.cz “klíčové slovo”

Vložte vaši doménu a mezi „“ klíčové slovo, ke kterému chcete zkontrolovat, zda dané slovo pokrýváte více podstránkami. Pro MM web a klíčové slovo „link building“ by to bylo takto:

site:marketingminer.com “link building”

Po zadání do Google nám to vrátí tyto výsledky:

SERP výsledky Marketing Miner link building

Vidíte tak, které vstupní stránky se vyskytují (a zároveň si konkurují) ve výsledcích vyhledávání na zvolené klíčové slovo a také která vstupní stránka je podle Google nejautoritativnější na dané slovo.

Pokud váš web pokrývá tisíce klíčových slov, tak by ruční kontrola byla velmi zdlouhavá. Proto doporučuji využít kombinaci Marketing Miner Extraktorů a Google Search Console.

2. MM Extraktory + GSC

Na hromadné zjištění informací o tom, která klíčová slova pokrývají jaké vstupní stránky, můžete využít Marketing Miner Extraktory, které si propojíte s vaším Google Search Console účtem.

Přejděte tedy v horním menu na Extraktory a zvolte Google Search Console.

Následně ve Website zvolte doménu, pro kterou chcete zkontrolovat kanibalizaci. V Data filtr zvolte možnost Všechna klíčová slova a vstupní stránky (fráze + URL).

Google Search Console extraktor Marketing Miner

Vyberte časový rozsah a klikněte na Exportovat.

Po chvilce se vám stáhnou data ve formátu .csv, který můžete otevřít.

Často se stává, že se exportovaná data napárují do jednoho sloupce a u klíčových slov je i špatná diakritika. Proto do tohoto článku přidávám i ukázku, jak otevřít soubor se správnou diakritikou.

Pokud se vám soubor stáhl správně, tento krok můžete přeskočit. 

Pro ostatní, přejděte v Excelu do Data -> Z textu/CSV a vyberte stažený soubor. Původ souboru změňte na 65001: Unicode (UTF-8) a tím pádem se vám nastaví správná diakritika.

Kódování utf-8 v Excelu

Přejděte na Dále a teď nám už jen zbývá rozhodit data do více sloupců.

Vlevo nahoře zvolte jako oddělovač Čárku a následně stiskněte Dokončit a OK.

Oddelovač čárka

Data máme ve správné diakritice a rozhozená do více sloupců, aby to bylo přehlednější. Teď je ještě třeba smazat data ze Sloupce H (8), aby nepřekážela při analýze.

Dalším krokem bude označení všech sloupců a přejdeme v menu do Data -> Filtr, což vytvoří filtr nad jednotlivými sloupci.

Označte si Sloupec A (Keywords) a přejděte do Domů -> Podmíněné formátování -> Pravidla zvýrazňování buněk -> Zdvojení hodnot.

Duplicitní hodnoty Excel

Následně vyfiltrujte hodnoty podle barvy (duplicity) a seřaďte klíčová slova abecedně (abyste měli stejná slova pod sebou).

Seřazení slov v Excelu

Výstupem by měl být tento Excel: 

Výstupní Excel

Pokud ve Sloupci A vidíte více stejných slov a zároveň ve Sloupci C (position) je nepokrýváte dobrými pozicemi, tak je evidentní, že se tyto vstupní stránky navzájem kanibalizují a je nejvyšší čas to začít řešit.

3. Marketing Miner projekty

Pokud máte v MM nastavené pravidelné měření pozicí ve vyhledávačích, tak po rozkliknutí jednotlivých slov vidíte i sekci Změny vstupních stránek.

Kanibalizace - Marketing Miner projekty

Pokud se vám pravidelně střídají vstupní stránky (v grafu je to označené modrou tečkou), tak Google neumí posoudit, která vstupní stránka je relevantní k danému klíčovému slovu a pravděpodobně se jedná o kanibalizaci klíčových slov.

4. Landing page Miner

Pokud chcete zjistit pro velké množství klíčových slov, která vstupní stránka je k danému klíčovému slovu podle Google nejautoritativnější, tak můžete využít Landing page Miner, který vám vrátí:

  • Nejlepší vstupní stránka – vrátí vám informaci o tom, která vstupní stránka je pro Google nejautoritativnější na zadané klíčové slovo. Zároveň vám to pomůže objevit klíčová slova, která zatím nepokrýváte žádnou vstupní stránkou.
  • Počet výsledků vyhledávání k danému klíčovému slovu – počet vstupních stránek, kterými pokrýváte dané slovo (může sloužit pro identifikaci kanibalizace)

Ukázkový report si můžete prohlédnout tady: https://www.marketingminer.com/cs/report/d59f73471573495bd9aa59fb25ff54f3867fbf8779debb623ed33eb088401bc0/visualize/miner.keyword.landing_page

Jak vyřešit kanibalizaci klíčových slov

Způsobů řešení kanibalizace klíčových slov je více.

Pro každý případ je vhodné jiné řešení, takže před tím, než se pustíte do řešení kanibalizace, si nejdříve projděte jednotlivá možná řešení a zamyslete se nad tím, které by bylo pro vás nejvhodnější.

1. Sloučení stránek

Toto je asi nejčastější a ve většině případů i nejlepší řešení kanibalizace klíčových slov.

Pokud máte dvě stejné stránky se stejnou informační hodnotou, vezměte unikátní obsah z jedné stránky a přidejte ho na druhou stránku, kterou chcete zobrazovat ve výsledcích vyhledávání na dané klíčové slovo (ideálně tu, která je momentálně lépe viditelná ve výsledcích vyhledávání).

Nezapomeňte potom přidat z původní stránky 301 přesměrování, abyste přenesli i link juice, která na původní podstránku směřovala.

2. Interní prolinkování

Upřednostnit správnou podstránku a usměrnit vyhledávač v tom, která podstránka je na dané klíčové slovo nejrelevantnější, můžete správnou architekturou interního prolinkování.

To znamená dát si do vyhledávače operátor:

site:domena.cz “klíčové slovo”

Projít podstránky, které konkurují na dané klíčové slovo, a přidat tam interní prolinky na stránku, která je pro vás na dané klíčové slovo nejdůležitější a chcete, aby se zobrazovala na nejlepší pozici.

Také se vyvarujte toho, abyste přes stejný anchor linkovali na různé podstránky. Zbytečně tak bude zmatený vyhledávač a podpoříte tak kanibalizaci.

Vždy se snažte směrovat link na stránku, která je pro dané klíčové slovo pro vás nejdůležitější na rankování.

3. Nasazení canonical tagu

V případě, že potřebujete mít z nějakého důvodu přístupnou stránku pro uživatele, ale zároveň nechcete, aby vznikla duplicita, která bude soupeřit ve výsledcích vyhledávání, pouvažujte nad nasazením canonical tagu.

Často se jedná o kategorii nebo štítek na blogu, který soupeří s blogovým článkem. Podobný problém máme i my v MM, kde se na klíčové slovo „link building“ zobrazuje kategorie blogu – https://www.marketingminer.com/cs/blog/link-building místo samotného článku o link buildingu – https://www.marketingminer.com/cs/blog/link-building-co-to-je.html.

Závěr

Kanibalizace klíčových slov je téma, které se v CZ/SK SEO světě moc často neřeší. Svědčí o tom i fakt, že na klíčová slova ve spojení s tímto tématem moc článků v CZ/SK neexistuje.

Určitě však doporučujeme zamyslet se nad tím, zda je kanibalizace pro vás problém, kolik vás bude stát jeho řešení a zda vám to přinese požadovaný efekt.

Zároveň je dobré pravidelně zkoumat, zda kanibalizace nějakých slov nenastává opět a řešit ji už na jejím začátku.

Podobné články
Obrázek článku
SEO Copywriting
5 minut čtení
Jak najít nová klíčová slova pomocí GSC a MM
V tomto návodu se podíváme na to, jak objevit nová klíčová slova pomocí Google Search Console a Marketing Mineru,…
Obrázek článku
SEO
11 minut čtení
Jak na správné stránkování na e-shopu z pohledu SEO
Stránkování je dlouho zakletým segmentem SEO, okolo kterého existuje mnoho dezinformací, přešlapů a historických…
Obrázek článku
SEO
14 minut čtení
Jak správně používat canonical (kanonizaci)
Canonical (nebo také rel=”canonical”) je HTML prvek, díky kterému předáváte informaci , že URL adresa,…
Komentáře


}


Vyzkoušet zdarma