Novinky a výzkum

Co je to link building a jak na něj s pomocí MM

14 minut čtení
10. 3. 2020
Obsah

Link building (nebo také linkbuilding či budování zpětných odkazů) je jedním z nejdůležitějších faktorů při řazení výsledků vyhledávání v případě, kdy mají vyhledávače dostatek kvalitního obsahu. Patří do skupiny off-page faktorů, což znamená, že se jedná o optimalizaci mimo vaše stránky.

Jednoduše řečeno, link building je budování reputace/autority v online světě, realizované z větší části pomocí odkazů.

U long-tail dotazů vám povětšinou stačí pouze správně „si pohlídat“ on-page faktory a mít kvalitní obsah. V takovém případě se pravděpodobně budete zobrazovat na předních příčkách vyhledávání. U konkurenčních dotazů vám však často obsah samotný nestačí a musíte se zaměřit i na budování autority. Pojďme na to ale pěkně od základů.

Jak vypadá zápis zpětného odkazu v HTML?

<a href="https://www.marketingminer.com">Marketing Miner</a>

Od vzniku vyhledávačů sehrávaly zpětné odkazy důležitou roli při hodnocení webových stránek. To, že na vás někdo odkazuje z jiného webu, je pro vyhledávače něco jako doporučení. Mělo by se samozřejmě jednat o odkazy z relevantního obsahu. Při odkazování z jedné stránky na druhou se přenáší určitá hodnota, které se často říká link juice.

Odkazy jsou důležité i z hlediska procházení webu crawlery vyhledávačů. Pokud na váš web nesměřuje žádný odkaz, není pro vyhledávač snadné váš web nalézt a zároveň tak v očích vyhledávačů nemá prioritu.

Jak funguje vyhledávání a procházení webů, se můžete dozvědět v tomto videu přímo od Google:

Některé faktory při řazení výsledků vyhledávání dlouhodobě ztrácejí svoji důležitost, jelikož jsou nahrazovány jinými. To však není případ zpětných odkazů, u kterých se většina SEO specialistů shodla, že i nadále budou mít velkou váhu při hodnocení stránek vyhledávači. Právě proto dává smysl se na tuto oblast dlouhodobě zaměřit.

Vyzkoušejte Marketing Miner nyní:

Jak jsme už výše uváděli, link juice (nebo odkazová šťáva) se v SEO terminologii používá k označení určité hodnoty, která se přenáší při odkazování z jedné stránky na druhou. 

Abyste si to uměli lépe představit, zkusím uvést příklad.

Máte stránku A (která má určitou autoritu) a ta odkazuje na stránku B pomocí odkazu. Díky tomu se určitá část odkazové šťávy (link juice) převede na stránku B a tím pádem získá tato stránka větší autoritu v očích vyhledávačů a má i větší šanci umístit se výše ve výsledcích vyhledávání. 

Na obrázku níže můžete vidět, že pokud ze stránky A odkazujete na 3 další stránky s odkazy, tak se link juice rozdělí stejným poměrem mezi ně. V tomto případě každá stránka (B, C a D) získá 33 %.

Distribuce link juice

Autorita se přenáší nejen z externích odkazů, ale můžete ji distribuovat po vašem webu i pomocí interních odkazů. 

PageRank sculpting

Dávněji existovala black hat metoda s názvem PageRank sculpting, díky které jste mohli ovlivnit množství přenášení link juice na jednotlivé stránky (a tím pádem i manipulovali s PageRank hodnotou).  

Fungovalo to tak, že jste přidali atribut nofollow na odcházející odkazy (odkazy, které směřují na externí webstránky) a zabránili jste tak přenášení link juice na tuto stránku.

Tím pádem se následně rozdělil stejným poměrem link juice na ostatní odkazované stránky.

Vidět to je na obrázku níže, kde stránka D, na kterou směřoval atribut nofollow, nezískala žádnou link juice. Ostatní dvě stránky (B a C) si rozdělili odkazovou šťávu stejným poměrem (50 %)

PageRank sculpting

Tato metoda už dnes nefunguje a místo toho se link juice rozdělí opět stejným způsobem (33 %), protože do přenosu link juice odkazů Google počítá i nofollow odkazy. Avšak stránka, na kterou směřuje odkaz s atributem nofollow, nezíská žádnou link juice

Lépe se to dá také pochopit z následujícího obrázku: 

Distribuce link juice nofollow

Pokud byste chtěli posílit konkrétní stránku pomocí link juice, dá se to vyřešit správnou architekturou webu

Více si o konci PageRank Sculpting můžete přečíst v následujícím článku: https://searchengineland.com/pagerank-sculpting-is-dead-long-live-pagerank-sculpting-21102

Momentálně je proto doporučené (doporučuje to i samotný Google) označit nofollow atributem pouze odkazy, jejichž generování nedokážete ovlivnit

Jsou to především stránky, kde odkazy mohou generovat i samotní uživatelé (například různá fóra, sekce s komentáři, kde se často odkazy spamují a podobně).

Jak získat co nejvíc link juice

Abyste zajistili co nejlepší přenos link juice na váš web, měli byste splnit pro odkazy následující podmínky:

 • Relevantnost odkazu – získejte odkaz z webu, který je relevantní k vašemu webu.
 • Správná architektura webu – správná architektura webu může mít velmi výrazný vliv na distribuci link juice. Je to velmi komplexní téma, proto doporučuji nastudovat článek od eVisions, kde to pěkně shrnuli. 
 • Autorita webu – čím autoritativnější je web, z něhož odkaz získáte, tím víc link juice se přenese (pozor ale na relevanci odkazu!).
 • Odkazy z podstránek, které se zobrazují na dobrých pozicích v SERPu – z těchto stránek získáte nejen link juice, ale také je vysoká šance, že získáte návštěvnost na váš web.

 

„Efektivita linkbuildingu je významně ovlivněna také kvalitou a relevancí poskytovaného obsahu. Hodnotný obsah přirozeně vzbudí u čtenářů zájem a máte větší šanci, že na vás odkážou. Zaměřte se proto na tvorbu obsahu, který poskytuje hodnotné informace a rezonuje s potřebami a zájmy cílové skupiny, ke které mluvíte." 

Michaela Bílá, Včeliště

 

TIP: Chcete vědět, na jakých stránkách vašeho webu můžete umístit relevantní interní odkaz? Zadejte do vyhledávání site:domena.tld „klíčové slovo“ a získáte návrhy stránek, kam je umístit do obsahu.

Co nepřenáší link juice

Pozor však na to, abyste splnili i podmínky, aby se vůbec link juice dostal na váš web:

 • NoFollow atribut – vždy zkontrolujte zdrojový kód odkazu, abyste se ujistili, jaký atribut má odkaz nasazený. Pokud je nasazený NoFollow atribut, žádný link juice se na váš web nepřenese. 
 • Průchodnost podstránky – ujistěte se také, zda je podstránka (na které se odkaz nachází) průchodná pro crawlery (zda ji náhodou neblokují v robots.txt, v meta robots a podobně). 
 • Nezaindexované stránky – odkazy ze stránek, které nejsou zaindexované a také nepřenášejí žádný link juice.
 • Umístění odkazu a tvar – odkazy z patiček přenáśejí mnohem méně link juice než například odkazy z viditelné pozice na webu (například první odstavec článku).
 • JavaScript odkazy – pokud je odkaz viditelný až po najetí myší nebo kliknutí (generovaný pomocí JS) a nenachází se ve zdrojovém kódu, tak vyhledávače tyto akce neinterpretují, a proto odkaz není pro ně viditelný a jeho hodnotu nezapočítají. 
 • Také se vyvarujte stránek, které mají obrovské množství externích odkazů, příp. odkazují na SPAMové nebo nerelevantní stránky. Tento odkaz vám bude úplně zbytečný, protože nepřenese žádný link juice (nebo minimální hodnotu). 

TIP: Doporučuji se podívat na tento vynikající článek, který napsal Cyrus Shepard o tom, že ne všechny odkazy jsou stejné. Najdete v něm také 20 grafických ukázek, které odkazy přenášejí jaké množství link juice: https://moz.com/blog/20-illustrations-on-search-engines-valuation-of-links.

Atributy zpětných odkazů

V úvodu článku jsme si ukázali, jak vypadá odkaz ve zdrojovém kódu. Zpětný odkaz může mít zároveň různé atributy.

Rel

Atribut rel může vyhledávači předávat informace o tom, jak se k danému odkazu zachovat. Například:

Nofollow

Pomocí atributu rel="nofollow" dáváte crawleru najevo, že nechcete, aby procházel daný odkaz a přenášel link juice. Tím pádem se pomocí takového odkazu ani nepřenáší žádná hodnota ze zdroje na takovou odkazovanou URL. Nejčastěji se takto odkazy označují v diskuzních fórech, komentářích a na místech s reklamními odkazy.

Odkaz s rel="nofollow" sice napřímo hodnotu nepřenáší, ale od roku 2020 jej Google používá jako tzv. hint, tedy v některých případech může mít dopad na hodnocení stránky.

Ve zdrojovém kódu vypadá zápis takového odkazu následovně:

<a href="https://www.marketingminer.com" rel="nofollow">Marketing Miner</a>

Sponsored a UGC

Koncem roku 2019 Google oznámil zároveň podporu dvou nových hodnot atributu rel, a to konkrétně sponsored a ugc.

 • rel="sponsored" – slouží k označení odkazů z placených spoluprací (nákup odkazů, PR články,...)
 • rel="ugc" - UGC je zkratka pro user generated content, měli bychom jím označovat ty odkazy, které mohou uživatelé sami vytvářet (například sekce komentářů)

Více informací o těchto dvou nových atributech si můžete přečíst v tomto článku: https://www.marketingminer.com/cs/blog/dopad-sponzorovanych-uzivatelskych-odkazu.html.

Href

Atribut href specifikuje URL adresu, na kterou má odkaz směřovat.

<a href="https://www.marketingminer.com">Marketing Miner</a>

Ve výše uvedeném příkladu můžete vidět odkaz, který směřuje na URL https://www.marketingminer.com.

Title

Pokud chcete uživateli poskytnout nějaké rozšířené informace o kontextu odkazu, můžete použít atribut title. Ten se zobrazí jako nápověda v případě, kdy uživatel najede na odkaz myší, ale neklikne na něj.

<a href="https://www.marketingminer.com" title="Data mining nástroj Marketing Miner">Marketing Miner</a>

Ve výše uvedeném případě by při najetí na odkaz byl vidět titulek: Data mining nástroj Marketing Miner.

Hreflang

Hreflang atribut specifikuje jazyk cílové destinace odkazu. Používá se většinou, když odkaz směřuje na URL, která je v jiném jazyce než obsah, ze kterého se odkazuje. Hodnota se poté zapisuje jako ISO kód jazyka. Seznam ISO kódů jazyků naleznete na: https://www.w3schools.com/tags/ref_language_codes.asp.

<a href="https://www.marketingminer.com/cs" hreflang="cs">Marketing Miner</a>

V ukázce výše tedy atributem hreflang říkám, že cílová URL je v češtině. Tento atribut má informativní charakter a není povinný.

Target

Pomocí atributu target můžete snadno určit, jak se má odkaz otevřít. Možné hodnoty jsou:

 • _self – hodnota, kterou má každý odkaz, který atribut target nemá specifikovaný. Znamená, že po kliknutí se otevře daný odkaz ve stejném okně prohlížeče.
 • _blank – odkazovaná stránka se zobrazí v novém okně prohlížeče.

<a href="https://www.marketingminer.com/cs" target="_blank">Marketing Miner</a>

Dle výše uvedeného příkladu by se daná URL otevřela v novém okně prohlížeče.

Odkazovat na jiné stránky může s sebou přinášet určité riziko. Především v případě, že odkazujete na stránku, kterou důkladně neznáte a nevíte, jak je bezpečná.

Existuje pár JavaScript funkcí, pomocí kterých může odkazovaná stránka (na nové kartě) získat informace o zdrojové.

Z toho důvodu se doporučuje přidávat k atirbutu _blank i atribute rel s hodnotami noopener a noreferrer.

Noopener

Škodlivé stránky mohou v některých případech pomocí JS funkce window.opener změnit původní stránku a ukradnout z ní informace, případně šířit škodlivý kód.

Noopener zabraňuje tzv. phisingu (ukradnutí informací ze zdrojové stránky) díky tomu, že zabraňuje zneužití JS funkce window.opener.

Noreferrer

Přidáním atributu rel="noreferrer" zabráníme prohlížeči poslat cílové stránce pomocí HTTP hlavičky informace o stránce, odkud uživatel přišel.

Má to však jistou nevýhodu. Pokud má cílová stránka nasazený Google Analytics, nezjistí (pokud URL neobsahuje UTM parametry), odkud přišel daný uživatel.

Existuje SEO mýtus, že noreferrer a noopener mohou nějak uškodit vaší autoritě z pohledu vyhledávačů. To ale není vůbec pravda. Populární redakční systém Wordpress u atributu _blank třeba automaticky přidává i rel s hodnotami noopener a noreferrer.

Ukázka použití:

<a href="https://www.marketingminer.com/blog" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marketing Miner blog</a>

Jak zjistit, jaké atributy má odkaz

Pokud chcete zjistit, jaké má odkaz atributy, klikněte na stránce na odkaz pravým tlačítkem a zvolte Prozkoumat.

Jak zjistit jaké atributy má zpětný odkaz

V pravé části vám vyskočí zdrojový kód v okolí zpětného odkazu.

Zdrojový kód - zpětný odkaz

Na příkladu vidíme, že daný odkaz má atribut rel s hodnotou nofollow, tedy nepřenáší pravděpodobně žádnou hodnotu, a atribut target s hodnotou _blank, který ovlivňuje jeho zobrazení na nové kartě prohlížeče.

Cílem link buildingu je budování reputace (autority) všeho webu v očích vyhledávačů za účelem zvýšení viditelnosti a organické návštěvnosti.

Benefit link buildingu

Kromě přínosu v podobě lepších pozic ve vyhledávačích je sekundárním benefitem link buildingu i to, že přivádí přímou návštěvnost.

Link builder (nebo také linkbuilder) je člověk, který má velké množství kontaktů a vztahů s majiteli webových stránek a orientuje se na trhu se zpětnými odkazy.

Kvalitní link builder by měl být kreativní člověk, který díky svým kontaktům pomůže rozšířit váš zajímavý obsah mezi další weby, a tak i potenciální klienty. A to jak formou placenou, tak především formou neplacenou (složitější, časově náročnější).

Měl by zároveň vašemu webu pomáhat budovat kvalitní odkazové portfolio, díky kterému se stanete pro vyhledávače autoritou.

Jak by mělo vypadat odkazové portfolio

Otázka za milion, na kterou ale nikdo nezná odpověď. U každého typu webu, u každého trhu, je tomu trochu jinak a hlavní, na co by se mělo dbát, je jeho diverzita. Aneb pokud dáte vyhledávačům nějaký větší rozeznatelný vzor v tom, že odkazy na váš web nevznikají přirozeně, tak jej mohou být schopny rozlišit a tyto odkazy ignorovat nebo vás penalizovat.

Interní odkazy

U slova link building si většina lidí představí pouze budování externích zpětných odkazů. Často přehlíženou (a v mnoha případech důležitější) součástí link buildingu jsou interní odkazy.

Interní odkazy jsou odkazy, které navigují uživatele (a roboty vyhledávačů) skrze váš web z jedné stránky na druhou. Tyto odkazy jsou důležité především z hlediska přenosu interního link juice, tedy hodnoty mezi stránkami.

Benefity interních odkazů:

 • Navigace uživatelů na webu
 • Přenos interního link juice
 • Pomáhají robotům vyhledávačů v navigaci a priorizaci podstránek webu

Jak využít interní odkazy

Pokud získáte externí odkaz, tak „posílíte“ podstránku, na kterou odkaz směřuje. Díky interním odkazům se tato hodnota dále přenáší skrze odkazy na stránce a posiluje tak i další podstránky vašeho webu.

Většina stránek, které vám přináší byznys, často není z hlediska link buildingu nijak zajímavá. Díky efektivnímu internímu prolinkování ale můžete takovým stránkám přinášet autoritu z obsahu, který je z pohledu link buildingu mnohem zajímavější.

Je třeba ale nezapomínat, že by daný interní odkaz měl vždy dávat smysl v kontextu obsahu.

Interní odkazy a procházení webu

Pomocí interních odkazů též navádíte roboty vyhledávačů skrze váš web. Častou chybou je, že některé stránky zůstanou v rámci interního prolinkování „zapomenuté“ a neexistuje na ně žádná interní vazba. Takovým stránkám se říká orphan pages a vyhledávače se k nim buď vůbec nedostanou, nebo je zaindexují bez jakéhokoli interního odkazu a nemají tak moc autority (nebo je občas vyhledávače zase po nějaké době vyhodí z indexu).

Orphan pages

Jak můžete vidět na obrázku výše, na podstránky C a E nevedou žádné interní odkazy z podstránek, které už robot vyhledávače navštívil. Proto pravděpodobně o daných stránkách nebude vědět a nezaindexuje je i přesto, že je na nich kvalitní obsah.

Reasonable surfer

V roce 2004 si nechal Google schválit patent Reasonable surfer. Ten se zabývá tím, že interním i externím odkazům přiděluje různou váhu v závislosti na tom, kde je odkaz v obsahu umístění a jaký je jeho vzhled. Tento koncept spočívá v tom, že hodnota přeneseného link juice odkazu by měla být rovna pravděpodobnosti, že na něj uživatel klikne.

A jak se to vlastně Google naučil a kde bral data? Podkladová data sbíral přímo ze svého prohlížeče a jenom sledoval, odkud kam lidé přechází. U těchto přechodů si zaznamenával pozici, barvu, kontrast a mnoho dalších parametrů odkazů a na základě těchto dat a ML algoritmu začal odhadovat, jaká je pravděpodobnost kliknutí na jednotlivé odkazy.

To znamená že:

 • Odkazy na nerelevantní stránky (a skrze nerelevantní anchor texty) nebudou přenášet tolik link juice
 • Stejně tak odkazy mimo viditelnou část obsahu a skryté odkazy
 • Přenos link juice tak může ovlivnit i velikost písma nebo jeho vzhled

Stručně řečeno: 1000 zpětných odkazů z patičky nerelevantních webů vám ve výsledku nepřinese téměř žádnou hodnotu oproti pár odkazům z viditelné části relevantních článků.

Více si o tomto patentu můžete přečíst na: http://www.seobythesea.com/2016/04/googles-reasonable-surfer-patent-updated/.

Patent a jeho popis jsou k nalezení zde.

Které typy odkazů Google považuje za nebezpečné

Ve zkratce by se dalo říct všechny, které vzniknou jakkoli vaším přičiněním (což je většina odkazů, která na webu vzniká). Google si tím částečně kryje záda. Mezi schémata, která se snaží rozlišovat a považuje je za nebezpečná, uvádí:

 • Nákup zpětných odkazů
 • Výměna zpětných odkazů
 • Velké množství odkazů z nerelevantních/nekvalitních webů
 • Registrace do katalogů
 • … a mnohé další

Více informací si o těchto vzorech můžete přečíst v Google link scheme guidelines.

Přirozené odkazové portfolio by tedy mělo obsahově mít:

 • Různorodé používané anchor texty
 • Různorodé odkazující webové stránky
 • Mix dofollow i nofollow odkazů
 • Větší část odkazů by měla směřovat na hlavní stránku webu

Budování zpětných odkazů by měl být kontinuální proces (nikoli nárazová akce nakoupení hromady odkazů) a měl by se starat o postupný rozvoj autority webu. Pokud vytváříte na vašem webu kvalitní obsah, vaši zákazníci/uživatelé mohou být velmi dobrými pomocníky při jeho šíření.

V procesu link buildingu je proto potřeba nejprve promyslet aktiva, která můžete v rámci strategie používat, a také navrhnout komplexní strategii přístupu k link buildingu vašeho webu.

Link building strategie je velmi komplexní návrh, který popisovat by bylo na samostatný článek.

Jak na linkbuilding pomocí Marketing Mineru?

Hlavním cílem Marketing Mineru je ušetřit vám čas. V čem a jak na link building dokážete MM využít?

Hlavní funkce, které využijete, jsou:

Link prospecting

Podstatou link prospectingu je nalezení vhodných partnerských webů, kde by se dala spolupráce navázat. V prvním kroku budete potřebovat seznam klíčových slov, na která se mohou vyskytovat ve výsledcích vyhledávání weby, které vás zajímají.

Následně dané dotazy vložte do reportů a vyberte miner Link prospecting. Tento miner projde prvních 60 výsledků vyhledávání pro vložená klíčová slova a vy tak zjistíte, které weby se nejčastěji vyskytují ve výsledcích vyhledávání.

Vaším cílem by potom mělo být vyfiltrování relevantních stránek a pokus o navázání spolupráce s nimi.

Podrobné informace k link prospectingu naleznete v tomto článku: https://help.marketingminer.com/cs/article/link-prospecting-pomoci-vyhledavacu-19ezpb1/.

Contact finder

Pokud již máte vyfiltrovaný seznam webů, se kterými chcete spolupracovat a nechcete ručně dohledávat kontaktní informace k nim, tak můžete použít Contact Finder.Ten projde vložené domény a pokusí se k nim získat jejich nejpravděpodobnější kontaktní údaje a odkazy na jejich sociální sítě.

Následně je můžete oslovit.

Sociální signály

Chcete zjistit, jaký obsah potenciálního partnera je nejsdílenější? Miner Sociální signály hromadně projde vložené URL (například jeho sitemap) a zjistí, kolik sdílení mají jednotlivé URL na sociálních sítích.

Na ukázkový výstupní report se můžete podívat zde: https://www.marketingminer.com/cs/report/1fc3d07ee26c2c70c0489b5058bb397b2a8e664754bbc630d563d00b7c33a8c0/visualize/miner.url.social_signals.

Broken link checker

Kontrola funkčnosti interních (i externích) odkazů na vaší stránce by měla patřit ke kontinuálním činnostem. Pokud odkazujete na mnoho neexistujících zdrojů, leccos to může vypovídat i o údržbě vašeho webu, a nejenže tak naštvete návštěvníky, ale můžete tak klesnout i v očích vyhledávačů.

Ke kontrole těchto odkazů stačí do URL minerů vložit svou sitemap a zvolit miner Broken link checker. Ten projde stránky a zjistí, jestli na nich náhodou nejsou odkazy na nějaké neexistující zdroje.

Jednorázová/hromadná analýza odkazů

Pokud máte seznam zpětných odkazů webu a chcete si zkontrolovat jejich funkčnosti, můžete použít miner Kontrola odkazů. Ten projde danou URL a zjistí, jestli z ní stále vede odkaz na váš web.

Ve výsledném reportu uvidíte informace jako:

 • Existence odkazů
 • Odhadovaná pozice odkazů
 • Procentuální vyjádření, v jaké části kódu se zpětný odkaz nachází
 • Anchor text
 • Vstupní stránka, na kterou směřuje odkaz

Kontrola odkazů

Na ukázkový report se můžete podívat zde: https://www.marketingminer.com/cs/report/1fc3d07ee26c2c70c0489b5058bb397b2a8e664754bbc630d563d00b7c33a8c0/visualize/miner.url.backlink_identification.

Odkazový profil z Domain profileru

Pokud neznáte autoritu domény potenciálního partnera nebo návštěvnost jeho webu, není nic jednoduššího než se podívat na sekci Odkazový profil v Domain profileru.

Ten vám poskytne následující informace:

 • Počet odkazujících domén
 • Počet odkazů
 • Distribuce typů odkazů
 • Poměr Dofollow/Nofollow odkazů

Domain profiler - odkazy

Pravidelná evidence funkčnosti zpětných odkazů

Po získání nějakých odkazů je dobré si kontrolovat jejich funkčnost, k čemuž můžete použít automatickou evidenci funkčnosti zpětných odkazů.

Ta je součástí každého vašeho projektu a stačí do ní pravidelně přidávat odkazy, které jste získali. Marketing Miner pak každý týden zkontroluje, zda dané odkazy stále existují, nebo ne.

Jakmile se u nějakého odkazu změní jeho stav, přijde vám na e-mail notifikace s podrobnými informacemi.

Ukázku, jak taková evidence může vypadat, si můžete prohlédnout zde: https://www.marketingminer.com/cs/preview-project/98b0a3e8-0c28-485e-8b51-5ca1e398161b/backlinks.

V první řadě je třeba si uvědomit, že link building není pouze o zvyšování organické návštěvnosti. Jedná se o dlouhodobý proces, takže nelze očekávat výsledky ze dne na den.

Hlavními přínosy link buildingu by ale mělo být:

 • Povědomí/autorita webu
 • Návštěvnost ze získaných odkazů
 • Zvýšení organické návštěvnosti

Co je dobré sledovat a vyhodnocovat:

 • Nárůst počtu kvalitních zpětných odkazů
 • Nárůst návštěvnosti v Google Analytics ze zdroje referral (a dívat se / vyhodnocovat i ze kterých)
 • Zlepšení pozic ve vyhledávačích
 • Nárůst organické návštěvnosti webu

Co by to bylo za návod bez ukázky toho, jak může taková link building strategie v praxi vypadat:

 

Visibility - popis služby

Výstup Ke stažení
Ukázka linkbuilding strategie Ukázka
Ukázková template Ukázka

 

Taste Medio - popis služby

Výstup Ke stažení
Ukázka link building strategie Ukázka

 

Včeliště - popis služby

Výstup Ke stažení
Ukázka strategie tvorby zpětných odkazů Ukázka
Podobné články
Obrázek článku
SEO
30 minut čtení
Návod: SEO audit - komplexní SEO analýza webu
SEO audit (nebo SEO analýza) je jedním ze základních kamenů úspěšného webu a často jedním z prvních kroků (vedle…
Obrázek článku
SEO
12 minut čtení
Content gap analýza krok za krokem
Content gap analýza zkoumá, která z potenciálních klíčových slov váš web nemá pokrytá (a mohl by mít) a vaše…
Obrázek článku
Copywriting
8 minut čtení
Co jsou klíčová slova + stav českého vyhledávání
S velkou databází klíčových slov přichází velká zodpovědnost. A proto jsme se rozhodli vytvořit analýzu vyhledávání…
Komentáře


}


Vyzkoušet zdarma