SEO

Čo je technické SEO a ako s ním začať

12 minút čítania
31. 1. 2023
Obsah

Technické SEO by malo byť jedným z prvých krokov pri optimalizácii webu pre vyhľadávače. Vďaka nemu zabezpečíte, že bude váš obsah viditeľný a čitateľný nie len pre používateľov, ale aj pre vyhľadávače. 

V tomto článku sa dozviete, ktoré aspekty technického SEO sú najdôležitejšie, či je to tak náročné ako o tom ľudia hovoria a ako si skontrolovať technické SEO na vašom webe pomocou Marketing Mineru krok za krokom. 

Čo je technické SEO?

Technické SEO je časť SEO, ktorá má na starosti to, aby váš web vyhľadávače objavili, prechádzali, zaindexovali a v konečnom dôsledku aj zobrazovali vo výsledkoch vyhľadávania. 

Splnením technických požiadaviek vyhľadávačov (väčšinou sú tieto požiadavky štandardizované, takže nemusíte pre každý vyhľadávač robiť inú úpravu), zabezpečíte, aby váš web crawler našiel rýchlejšie a jednoduchšie. 

Technické SEO faktory

Medzi najdôležitejšie technické SEO faktory patrí: 

Najprv si však poďme vysvetliť, ako fungujú vyhľadávače a aký proces sa skrýva za objavením, zaindexovaním a zobrazovaním vašej stránky vo vyhľadávaní

Vyskúšajte Marketing Miner teraz:

Crawling, rendering a indexácia

Toto sú asi 3 najdôležitejšie slová, ktoré by ste v rámci technického SEO, ale aj obecne v rámci SEO mali poznať. Jedná sa o princípy, na ktorých je postavené fungovanie vyhľadávačov. 

Crawling

Crawling - prechádzanie webu robotom. 

Aby sa mohol váš web zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania, musí ho najprv robot (crawler) objaviť. Ten sa po Internete pohybuje pomocou odkazov, vďaka ktorým objavuje nové stránky. 

Prechádzanie webu môžete uľahčiť a ovplyvniť nasledujúcimi faktormi: 

 • Vytvorením súboru robots.txt
 • Optimalizáciou priechodu crawlera webom - blokovanie prístupu crawlera do sekcií, kde nie je dôležitý obsah (admin sekcia, používateľská sekcia…)
 • Navrhnutím správnej architektúry webu
 • Vytvorením XML sitemap a jej napojením do Google Search Console
 • Optimalizáciou interného prelinkovania

Podrobnejšie si jednotlivé kroky popíšeme nižšie. 

Rendering

Rendering - vykreslovanie vášho webu robotom. 

Rendering je proces, pri ktorom crawler načíta a vykreslí váš web. Rendering používa vyhľadávač v malom percente prípadov, kedy si vyrenderuje celý obsah webu vrátane JavaScriptu. U JS webov tak vidí, čo sa reálne na nich nachádza. 

Vo väčšina prípadov však vyhľadávače nepristupujú k renderingu a preto je potrebné mu naservírovať dôležitý obsah na stránke bez JS v HTML. 

Pokiaľ chcete zistiť, ako vidí Googlebot (alebo iný crawler) váš web bez renderingu, vypnite si na stránke na chvíľu JavaScript. 

V prípade prehliadača Google Chrome vypnete JS vo vývojárskej konzole. Prejdite do Console (pravý klik -> Inspect) a následne kliknite na ozubené koliesko.

Google Chrome - Vývojárska Konzola

Teraz už iba v podsekcií Debugger kliknite na Disable JavaScript, obnovte stránku a uvidíte váš web tak, ako by ho videl vyhľadávač keby nepoužil rendering. 

Google Chrome Disabled JavaScript

Takto vyzerá stránka https://www.marketingminer.com/cs/features/keyword-research so zapnutým JavaScriptom (takto by ju videl Googlebot keby si ju celú vyrenderoval vrátane JS): 

Sekcia analýza kľúčových slov so zapnutým JavaScriptom

A takto vyzerá po vypnutí JS (takto by ju videl Googlebot vo väčšine prípadov kedy by ju nevyrenderoval): 

Sekcia Analýza kľúčových slov s vypnutým JavaScriptom

Všimli ste si ten rozdiel?

Okrem vyhľadávacieho políčka profileru (čo by nebol problém) zmizol aj hlavný nadpis H1 “Analýza klíčových slov”, ktorý sa generuje pomocou JS. To už problém je, pretože vyhľadávač môže mať problém s pochopením toho, o čom táto stránka je. 

INFO: K 13.12.2022 je už tento problém opravený, takže ho neuvidíte :) 

Pamätajte teda na to, aby ste dôležitý obsah na stránke (nadpisy, podnadpisy, tabuľky, odstavce, popisky…) generovali vždy priamo do zdrojového kódu pomocou HTML a nie JS. 

TIP: Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o renderingu, odporúčam prečítať si tento článok: https://www.searchenginejournal.com/rendering-seo-introduction/330399/ 

Indexácia

Indexácia - uloženie stránky do databázy. 

Pokiaľ sú splnené dva vyššie uvedené kroky a crawler prešiel váš web, úspešne si ho vyrendroval a vyhodnotil, že obsah na danej stránke je hodnotný, zaradí ho do indexu. 

Indexom sa na strane vyhľadávačov myslí databáza obsahu, ktorú si vyhľadávač uloží a používa ju vo výsledkoch vyhľadávania.

TIP: Celý proces crawlingu, renderingu a indexácie webu nájdete na obrázku nižšie: 

Proces crawlingu, renderingu a indexácie

Zdroj: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/javascript/javascript-seo-basics 

Architektúra webu

Tak ako každý dom, aj webstránka potrebuje mať navrhnutú správnu architektúru. Architektúra webu by mala vychádzať z analýzy kľúčových slov. 

Architektúra webu je to, ako máte hierarchicky zorganizované jednotlivé vstupné stránky na webe. 

Obrázok nižšie vám napovie, ako by mala byť ideálne navrhnutá architektúra webu

Jednoduchá architektúra webu

Vďaka prepojeniu jednotlivých vstupných stránok pomocou interných odkazov (napr. homepage -> kategória -> podkategória -> produkt) zabezpečíte, že sa crawler dostane na každú stránku, ktorú od neho chcete, aby zaindexoval. 

Naopak tento návrh štruktúry webu je nesprávny

Nesprávny návrh architektúry webu

Vznikl tam tzv. orphan pages, to sú stránky, na ktorú nevedie žiaden interný odkaz z nadradenej stránky v rámci architektúry webu a vyhľadávací robot sa na ňu v taktom prípade nedostane a nemá šancu zaradiť ho do indexu. 

Sú to stránky:

 • Produkt 1, 2 a 3, ktoré síce sú navzájom prelinkované, ale robot, ktorý príde na hlavnú stránku ich nemá ako nájsť, pretože z hlavnej stránky tam nevedie žiaden interný odkaz. 
 • Produkt 10 - takisto nevedie na neho žiaden interný odkaz.

TIP: Pokiaľ už máte existujúci web, môžete si spraviť vizualizáciu architektúry vášho webu pomocou tohto nástroja: http://www.visualsitemapper.com/ 

Ukážka pre web https://www.marketingminer.com

Ukážka vizualizácie architektúry webu marketingminer.com

Štruktúra URL adries

Základným pravidlom pri vytváraní URL adries je to, aby sa v priebehu času nikdy nemenili.

URL adresy by mali byť jednoduché a zmysluplné, aby z nich bolo možné zistiť, čo čaká používateľa na danej stránke.

Vhodné je to predovšetkým aj vtedy, keď zdieľate danú URL adresu na sociálnych sieťach. 

Určite skôr pochopíte, čo sa na danej stránke nachádza ak zdieľate túto URL adresu: 

https://www.marketingminer.com/sk/blog/analyza-klicovych-slov.html

Ako keby ste mali takúto URL adresu: 

https://www.marketingminer.com/sk/blog/p=?12389

Viac informácií o štruktúre URL adries nájdete priamo na Google blogu: https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/url-structure 

XML sitemap 

Sitemap (mapa stránky) je XML súbor, ktorý by mal obsahovať informácie o všetkých vašich dôležitých vstupných stránkach, súboroch, obrázkoch alebo videách, ktoré chcete, aby Google objavil, prešiel a zaindexoval.

Sitemap je druhým najdôležitejším zdrojom pre Googlebota pri hľadaní nových URL adries. Takže pokiaľ ešte nemáte sitemap vytvorenú, je najvyšší čas. 

Väčšina redakčných systémov automaticky vytvára sitemap súbor a pridáva novovytvorené vstupné stránky do sitemapy. 

Po vytvorení sitemapy ju nezabudnite pridať aj do Google Search console v sekcií Soubory Sitemap. Tam sa aj dozviete, či je vaša sitemap validná:

Pridanie sitemapy do Google Search Console

Viac informácií o tom, ako si vytvoriť sitemap, na čo si dať pozor a ako ju pridať do GSC nájdete v tomto článku: https://help.marketingminer.com/cs/clanek/co-je-to-sitemap-xml-a-jak-ji-vytvorit/ 

Robots.txt 

Robots.txt je textový súbor, ktorým viete usmerniť, ktoré webové stránky alebo súbory má robot (najčastejšie crawler vyhľadávačov) prechádzať alebo neprechádzať. Dobrým štandardom je tiež uvádzanie umiestnenia sitemap súborov v robots.txt. 

Nižšie vidíte ukážku MM súboru robots.txt, ktorú nájdete na tejto URL: https://www.marketingminer.com/robots.txt.

Ukážka robots.txt pre Marketing Miner

V prípade zablokovania určitej stránky alebo sekcie v robots.txt sa crawler ani nepokúsi dané URL sťahovať a tým pádom šetrí čas. Kdežto v prípade nasadenia noindex si danú URL musí najprv stiahnuť a potom vyhodnotiť. 

Pokiaľ teda chcete zabrániť indexácii nejakej sekcie (napr. Administrácia, používateľský profil…), je lepšie siahnuť po blokácii v robots.txt ako nasadeniu noindex tagu. 

TIP: Zaujíma vás, aká je správna syntax v robots.txt a ako overiť jej funkčnosť? Prečítajte si náš komplexný návod k robots.txt: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/robots-txt-co-to-je-a-ako-funguje/https://help.marketingminer.com/sk/clanok/robots-txt-co-to-je-a-ako-funguje/

Kanonizácia a duplicitný obsah 

Duplicitný obsah vzniká často pri technických problémoch na webe. K duplicitnému obsahu dochádza vtedy, keď sa na viacerých rôznych URL adresách nenachadza unikátny obsah (identický obsah, alebo obsah s rovnakou pridanou hodnotou pre používateľa).

Príklady, čo najčastejšie spôsobuje duplicity na webe, ktoré treba technicky vyriešiť:

 • Prepínanie mien a jazykov
 • Mobilná a desktop verzia 
 • AMP a non-AMP verzia
 • www a non-www verzia
 • URL adresy dostupné cez malé aj veľké písmená
 • Jeden článok/produkt dostupný v rôznych kategóriách 
 • URL parametre, ktoré nijak nemenia obsah na stránke (ale iba jeho vzhľad, napr. dlaždicový výpis) a zároveň neobsahujú canonical tag
 • Sledovacie parametre v URL adresách
 • Neošetrené URL adresy s lomítkom “/” a bez lomítka “/” na konci

Toto všetko by malo byť ošetrené v rámci technického SEO použitím canonical tagu

Canonical (alebo tiež rel=”canonical”) je HTML prvok, vďaka ktorému predávate infromáciu crawlerovi, že URL adresa, ktorú prechádza, je duplicitná a na akej URL adrese sa nachádza jej originálna verzia. 

Canonical tag, indexovateľná verzia

Vďaka správnemu nasadeniu canonicalu môžete zabrániť problémom s duplicitným obsahom a nasmerovať crawlera k používaniu korektnej verzie obsahu.

TIP: Ako správne nasadiť canonical tag sa dočítate v tomto článku: https://www.marketingminer.com/cs/blog/canonical-jak-spravne-pouzivat-kanonizaci.html 

Presmerovania a nefunkčné stránky 

Kontrola funkčnosti predovšetkým interných (ale aj externých) odkazov na vašej stránke by mala patriť k pravidelným činnostiam v rámci technického SEO. Ak odkazujete na svojom webe na neexistujúce stránky, môžete si znížIť autoritu v očiach nie len vyhľadávačov alebo aj používateľov.

Odkazy na neexistujúcu stránku často nevznikajú vašim zavinením. Na webe sa niekto mohol prekliknúť a zadať nesprávnu URL alebo stránka, na ktorú odkazujete, už skutočne neexistuje a nebola ani presmerovaná na existujúcu stránku. 

V takom prípade sa používateľ ani vyhľadávač nedostanú tam, kam sa chceli dostať, čo môže byť problém predovšetkým pri objavovaním ďalších stránok pomocou navigácie crawlera na vašom webe.

TIP: Prečítajte si tento návod, ako krok za krokom skontrolovať nefunkčné odkazy na vašom webe pomocou Marketing Mineru: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/kontrola-funkcnosti-odkazov-broken-link-checker/
 

Dôležitá je tiež kontrola presmerovaní, aby ste zbytočne nemiatli crawlera nesprávnými stavovými kódmi alebo neplytvali crawl budgetom redirect chainmi

Skontrolujte na vašom webe:

 • Presmerovania so stavovým kódom 302 a overte, že skutočne ide len o dočasné presmerovanie. Ak nie, použite namiesto toho stavový kód 301.
 • Či máte na webe redirect chainy a pokiaľ áno, odstráňte ich presmerovaním z pôvodnej stránky na finálnu stránku pomocou 301 stavového kódu (bez ďalších zbytočných presmerovaní, ktoré zaťažujú crawlera a predlžujú čas načítania stránky). 

TIP: Ako skontrolovať stavové kódy krok za krokom nájdete tu: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/kontrola-stavovych-kodov-a-presmerovani/

Používateľský zážitok (Page Experience) 

V posledných rokoch pridáva Google medzi hodnotiace signály stále viac a viac metrík, ktoré ovplyvňujú pouźívateľský zážitok. Ako napríklad:

 • Použiteľnosť v mobiloch (mobile friendly)
 • Bezpečné prechádzania stránok (HTTPs zabezpečenie)
 • Rýchlosť načítania (Core Web Vitals)

S úpravami a vyladením týchto metrík by ste sa mali zaoberať aj v rámci technického SEO. 

Nižšie si ich popíšeme podrobnejšie.  

Mobile friendly

Drvivá väčšina návštev dnes chodí z mobilných zariadení a preto je optimalizácia vášho webu pre mobilné zariadenia nutnosť. 

Či je váš web optimalizovaný pre mobily nájdete v GSC v sekcií Použiteľnosť v mobilných zariadeniach

Použiteľnosť v mobilných zariadeniach (mobile friendly)

SSL certifikát (HTTPS) 

Protokol HTTPS chráni komunikáciu medzi prehliadačom a serverom pred manipuláciou zo strany útočníkov. 

Existujúce rôzne bezplatné SSL ceritifkáty ako napríklad Let’s encrypt, ktorý vám túto šifrovanú komunikáciu zabezpečí.

Váš weby by mal teda bežať na HTTPS a nie HTTP. 

Rýchlosť načítania (Core Web Vitals)

Rýchlosť načítania stránok sa postupne stáva jedným zo základných stavebných kameňov použiteľného webu. Používatelia sa stávajú náročnejší a web už dlhú dobu smeruje od komplexity k rýchlosti a jednoduchosti. Preto je dobré kontrolovať rýchlosť načítania svojho webu, optimalizovať ju a identifikovať slabé miesta. 

Rýchlosť načítania stránky má vplyv aj na SEO. Ak sa stránka nenačíta dostatočne rýchlo, používateľ ju opustí a vráti sa na výsledky vyhľadávania, čo môže mať negatívny vplyv na vaše pozície.

V roku 2021 pridal Google aj nové hodnotiace signály Core Web Vitals, ktoré sú založené na používateľskom zážitku (UX). O ktoré konkrétne metriky sa jedná nájdete na obrázku nižšie: 

Core Web Vitals metriky

Zdroj: https://webmasters.googleblog.com/2020/05/evaluating-page-experience.html

Rýchlosť načítania aj Core Web Vitals metriky si môžete otestovať pomocou nástroja PageSpeed Insights: https://pagespeed.web.dev/ 

Tento nástroj vám napovie, ktoré veci spomaľujú váš web a ako by ste ich mali opraviť. S týmto reportom sa môžete obrátiť na vášho vývojára, ktorý by vám s nimi mal pomôcť. 

Výstup z nástroja PageSpeed Insights

Zopár spôsobov ako zrýchliť načítanie webu:

 • Optimalizovať veľkosť a rozmery obrázkov
 • Cachovanie
 • Gzip kompresia
 • Zníženie počtu HTTP requestov
 • Minifikácia JS, CSS a HTML 
 • Odstránenie redirect chainov
 • Odstrániť render-blocking JavaScript
 • Zníženie počtu načítaných externých scriptov

TIP: Odporúčam hromadne skontrolovať rýchlosť načítania vášho celého webu pomocou Marketing Mineru a vylepšiť najpomalšie (alebo z biznisového hľadiska najdôležitejšie) vstupné stránky: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/kontrola-rychlosti-nacitania-stranok-a-ich-pouzitelnosti/

Štrukturované dáta 

Nasadenie štrukturovaných dát nemá priamy vplyv na zlepšenie hodnotenia vašich stránok. Má to však vplyv na zlepšenie miery prekliku (CTR) z vyhľadávania, pretože oproti klasickým textovým výsledkom sú zaujímavejšie a zaberajú aj viac miesta v SERPe.

Stránka Schema.org obsahuje štandardizovaný zoznam značiek, ktoré podporujú všetky hlavné vyhľadávače - Google, Bing, Yahoo a Yandex. Schema.org podporuje mnoho formátov značiek, ale najbežnejšie sú:

 • JSON-LD
 • Microdata
 • RDF 

Ukážka výsledku vyhľadávania so štrukturovanými dátami:

Ukážka nasadených štrukturovaných dát vo vyhľadávaní

Ktorý výsledok vyhľadávania vás viac zaujal? 

Prvý web má nasadené štrukturované dáta (hviezdičky, hodnotenie, počet recenzií, obrázok…) a druhý nie. 

Stránka Schema.org obsahuje štandardizovaný zoznam značiek, ktoré podporujú všetky hlavné vyhľadávače - Google, Bing, Yahoo a Yandex. Schema.org podporuje mnoho formátov značiek, ale najbežnejšie sú:

 • JSON-LD
 • Microdata 
 • RDF

TIP: Pozrite si, ktoré značky štrukturovaných dát Google podporuje a ako sa zobrazujú vo vyhľadávaní: https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/search-gallery 

Crawl budget

Crawl budget je objem URL adries, ktoré dokáže crawler prejsť behom určitého časového obdobia. Jeho miera je nejčasejšie udávaná ako počet URL, ktoré dokáže prejsť crawler za jeden deň. Udáva ju mnoho faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí:

 • kvalita a pomer novoobjaveného unikátneho obsahu
 • rýchlosť načítania stránok
 • štruktúra interného prelinkovania.

Vyhľadávače prideľujú crawl budget webu primárne na základe jeho autority (odkazového portfólia) a množstve unikátneho/kvalitného obsahu, ktoré sú schopné získať. 

V rámci prechodu crawlera webom je treba riešiť tzv. crawl waste. Crawl waste sú dopyty crawlera, ktoré idú na neexistujúce stránky či stránky, ktoré nechceme indexovať

TIP: Viac informácií o crawl budgete nájdete v tomto návode: https://help.marketingminer.com/sk/clanok/co-je-crawl-budget/

Hreflang

V prípade, že spravujete multijazyčný web, vašim pomocníkom bude hreflang atribút. Ten vám pomôže zlepšiť medzinárodné, regionálne cielenie a tiež riešenie jazykových duplicít.

Všetko, čo potrebujete vedieť o viacjazyčných weboch a implementácii hreflangu, sa dočítate v oficiálnych inštrukciách od Google.

Najčastejšie problémy týkajúce sa technického SEO

Medzi najčastejšie problémy týkajúce sa technického SEO, na ktoré môžete naraziť na vašom webe je: 

 • Problémy s indexáciou stránky - zablokované prechádzanie v robots.txt (často sa stretávame, že vývojári v robots.txt zablokujú prechádzanie celého webu) alebo nasadený noindex.
 • HTTP verzia - web beží na nezabezpečenej HTTP verzii
 • Pomalé načítanie stránky - veľké obrázky, na redakčných systémoch veľa pluginov, ktoré načítavajú externé JS scripty
 • Nesprávne nasadený canonical tag 
 • Redirect chainy
 • Nefunkčné stránky
 • Neresponzívne weby - neoptimalizované pre mobilné zariadenia

Marketing Miner a technické SEO

Ak riešite technické SEO, tak vám bude Marketing Miner vynikajúcim pomocníkom. Využijete predovšetkým sekciu Reporty, kde si zvolíte, aké dáta má pre vás MM získať:

 • Stavový kód
 • Rýchlosť načítania
 • Validáciu zdrojového kódu
 • Hreflang Checker
 • Structured Data Checker
 • Kontrolu indexovateľnosti
 • Kontrolu indexácie
 • Kontrolu nefunkčných odkazov

Technické SEO pomocou Marketing Mineru

Následne v ďalšom kroku vložte sitemap vášho webu

Vloženie sitemap webu do reportov

Už iba stačí skontrolovať vložené dáta a kliknúť na Spracovať report.

Marketing Miner vám vygeneruje report s aktuálne získanými dátami v prehľadnej tabuľke, ktorú si môźete stiahnuť do Excelu a overiť, ako a či máte vyššie uvedené veci správne implementované. 

TIP: Ukážkový MM report: https://www.marketingminer.com/sk/report/55173ab334db08b8ce5327d5042269fae9e18c3a6861a151597cc2a10bf135fd/visualize 

Nástroje na technické SEO

Tieto SEO nástroje vám pomôžu a uľahčia prácu, keď riešite technické SEO:

Záver: Je technické SEO náročné?

Často sa stretávame v diskusiách s tým, že technické SEO je náročné a mali by ho riešiť predovšetkým vývojári, ktorí naopak hádžu túto problematiku späť na SEO špecialistov. 

Dnešné redakčné systémy alebo e-shopové riešenia majú vo väčšine prípadov správne vyriešené technické SEO a existuje celá rada pluginov, ktoré vám uľahčia optimalizáciu webu aj bez nutnosti vývojárov (napr. rôzne pluginy na generovanie sitemap, nasadenie štrukturovaných dát, hreflang atribútu…).

Pokiaľ však váš web beží na vlastom riešení alebo si nie ste istý s nejakou technikáliou, vždy je lepšie obrátiť sa na vývojára, aby vám s tým pomohol, ako riskovať následné problémy s viditeľnosťou vo vyhľadávaní, ktorá môže mať v konečnom dôsledku aj negatívny vplyv na vaše zisky.

Podobné články
Obrázek článku
SEO Link building
30 minút čítania
SEO audit - návod na komplexnú analýzu webu 2024
SEO audit (alebo tiež SEO analýza) je jedným zo základných kameňov úspešného webu a často jedným z prvých krokov (popri…
Obrázek článku
SEO
7 minút čítania
Čo je on-page SEO + dôležité on-page faktory
Čo znamená on-page SEO, aké on-page faktory je potrebné zohladniť pri tvorbe vstupných stránok a prečo je vôbec…
Komentáre


}


Vyskúšať zadarmo