Späť na blog
Výzkum

Vítej zpět hledanost bez clusterů na Google!

9 minút čítania
5. 3. 2018

Na konci června roku 2016 začal Google Ads slučovat hledanosti podobných klíčových slov do jedné, čímž znemožnil získání reálné hledanosti různých variant klíčových slov. Šlo již o druhý krok, kterým sebral přesnost podkladových dat a výrazně znepříjemnil život mnoha specialistům (především SEO konzultantům).

Slučování hledaností podobných klíčových slov je asi nejlépe vidět na ukázce níže:

Dotaz Hledanost podle Google Ads
pračka 18 100
pracka 18 100
pračky 18 100
pracky 18 100

A hned vzápětí začal pro uživatele, kteří v Google Ads neinzerují dostatečnou částku, skrývat i u takto slučovaných metrik pro dotazy jejich reálnou hodnotu a začal vracet pouze její rozsah.

Inzerent se dnes tedy v případě, že inzeruje dostatečně, dozví pouze hledanosti shluků klíčových slov, nikoli jejich přesnou hledanost. A v případě že neinzeruje dostatečně, tak pouze rozsah hledanosti (0-1 000, 1 000-10 000,...).

Do dnešního dne se byly schopny tomuto kroku na celém světě postavit pouze tři marketingové nástroje, které pro své uživatelé pomocí dalších zdrojů odhadují reálnou hledanost klíčových slov. Konkrétně jde o Ahrefs, SEMRush a Moz. Jedná se o jedny z největších světových gigantů v oblasti online marketingu (nutno podotknout, že většinou ne pro ČR a SK).

A nyní i český startup Marketing Miner!

Co to znamená pro výstupy Marketing Mineru

Především dvě věci:

  1. Hledanosti klíčových slov pro Google nově uvádíme v jejich reálných hodnotách a nikoli clusterech. A to ve všech případech (dříve jsme uměli pouze pro dotazy s hledaností vyšší, než 100).
  2. Díky tak velké databázi (například pouze pro ČR jde o 25,6 milionu různých dotazů měsíčně) budeme schopni vracet našim uživatelům mnohem přesnější návrhy k jejich klíčovým slovům
Dotaz Hledanost před Hledanost po
pračka 18 100 9 100
pracka 18 100 2 600
pračky 18 100 3 800
pracky 18 100 1 600

Takto v kostce, ale začněme od začátku.

Jak to děláme a jaká data používáme

V současnosti k výpočtu reálné hledanost klíčových slov používáme následující zdroje:

  1. Google Ads hledanost
  2. Google Trends a trend vývoje hledanosti dotazu v porovnání s dalšími dotazy
  3. Našeptávače
  4. Historickou databázi click-stream dat

Ze všech těchto zdrojů čepráme data, která tečou na vstup regresní neurální síti, která na základě nich odhaduje reálnou hledanost dotazu. Tu pak přepočteme i do jednotlivých měsíců a na výstup tak jde uživateli přesná hledanost konkrétního klíčového slova.

Pár ukázek jak se změní výstup s reálnou hledaností:

Dotaz Hledanost před Hledanost po
pračka 18 100 9 100
pracka 18 100 2 600
pračky 18 100 3 800
pracky 18 100 1 600
překladač 5 090 000 3 580 000
prekladac 5 090 000 1 280 000
překladac 5 090 000 26 000
aaaauto 90 500 12 000
aaa auto 90 500 87 000
aaauto 90 500 1 600

Pro jaké země jsou data k dispozici

Aktuálně máme k dispozici data pro celou východní Evropu. Jejich implementace je ale prozatím dokončena pouze pro tyto země: Česká republika, Slovensko a Polsko.

Do budoucna se budeme soustředit na adaptaci algoritmu pro výpočet reálné hledanosti pro další země východní Evropy. V případě rostoucího zájmu pak budeme usilovat i o celosvětové pokrytí.

Konkrétně máme pro jednotlivé země následující počty klíčových slov s hledaností vyšší než 10:

Země Počet klíčových slov s hledaností >10
Česká republika 25 600 000
Slovensko 12 900 000
Polsko 59 700 000

Jaké typy dotazů změna ovlivní

Citelné dopady odhadů reálných hledaností dat můžete pocítit především u dotazů, jejichž hledanost byla shlukována z několika příbuzných slov. Jedná se především o:

  • Blízké varianty (seo, optimalizace ve vyhledávačích).
  • Rozdíly v diakritice (např.: kočka, kocka, kočky, kocky).
  • Překlepy (seynam, seznam).

Jak přesné a spolehlivé jsou výstupy

Přesné a spolehlivé výstupy Google Ads nevracelo ani dříve. A to i přesto, že clusterizaci ještě nepoužívalo. Ani s odhady reálné hledanosti vám proto nejsme schopni říct, jaká je naprosto přesná měsíční hledanost dotazu. Nejspíše by to nezvládl ani samotný Google. Ale jsme schopni vás přiblížit mnohem více realitě, než pouze na základě dat poskytovaných Google Ads.

Pro výpočet reálné hledanosti používáme více zdrojů (Google Ads, Google Trends, našeptávače, historická click-stream data). K ověření přesnosti nasazení našich algoritmů jsme používali data z konkurenčních nástrojů, které clickstream data používají (především šlo o Ahrefs) a výstupy vychází velmi podobně, takže se pomocí našich dat zase o něco více přiblížte k realitě a budete moct dělat lepší rozhodnutí.

Podobné články
Obrázek článku
On-page
30 minút čítania
Jak se bude měnit SEO v roce 2017 a na čem by měly weby zapracovat?
SEO je obor, jehož tempo vývoje, jako u většiny online oborů, roste neuvěřitelným způsobem. Přestože jeho principy…
Obrázek článku
AkadeMMie
18 minút čítania
Analýza klíčových slov krok za krokem
Jedním z procesů, ve kterých Marketing Miner ulehčuje práci a získává podkladová data, je analýza klíčových slov. Ta je…
Obrázek článku
Výzkum
6 minút čítania
5 věcí, které Google potvrdil o sitemap v posledních týdnech
V posledních týdnech bylo možné zachytit, především na sociální síti Twitter, několik velmi zajímavých informací a…
Komentáre
Vyskúšať zadarmo!