Výzkum

Vítej zpět hledanost bez clusterů na Google!

Filip Podstavec
9 minut čtení
5. 3. 2018

Na konci června roku 2016 začal AdWords slučovat hledanosti podobných klíčových slov do jedné, čímž znemožnil získání reálné hledanosti různých variant klíčových slov. Šlo již o druhý krok, kterým sebral přesnost podkladových dat a výrazně znepříjemnil život mnoha specialistům (především SEO konzultantům).

Slučování hledaností podobných klíčových slov je asi nejlépe vidět na ukázce níže:

Dotaz Hledanost
pračka 18 100
pracka 18 100
pračky 18 100
pracky 18 100

A hned vzápětí začal pro uživatele, kteří v AdWords neinzerují dostatečnou částku, skrývat i u takto slučovaných metrik pro dotazy jejich reálnou hodnotu a začal vracet pouze její rozsah.

Inzerent se dnes tedy v případě, že inzeruje dostatečně, dozví pouze hledanosti shluků klíčových slov, nikoli jejich přesnou hledanost. A v případě že neinzeruje dostatečně, tak pouze rozsah hledanosti (0-1 000, 1 000-10 000,...).

Do dnešního dne se byly schopny tomuto kroku na celém světě postavit pouze tři marketingové nástroje, které pro své uživatelé pomocí clickstream dat získávají data o reálné hledanosti klíčových slov. Konkrétně jde o Ahrefs, SEMRush a Moz. Časem se je chystá používat i KWFinder. Jedná se o jedny z největších světových gigantů v oblasti online marketingu (nutno podotknout, že většinou ne pro ČR a SK).

A nyní i český startup Marketing Miner.

Co to znamená pro výstupy Marketing Mineru

Především čtyři věci:

  1. Hledanosti klíčových slov pro Google nově uvádíme v jejich reálných hodnotách a nikoli clusterech.
  2. Vracíme také informace o podílu fulltextového, obrázkového a video vyhledávání
  3. Budeme schopni do budoucna uživatelům odhalovat trendy a statistiky hledaných dotazů pro podporované země (plánuje se).
  4. Díky tak velké databázi (například pouze pro ČR jde o 5 milionů různých dotazů měsíčně) budeme schopni vracet našim uživatelům mnohem přesnější návrhy k jejich klíčovým slovům (plánuje se).
Hledanosti AdWords a po využití clickstream dat
Hledanosti AdWords před a po využití clickstream dat

Takto v kostce, ale začněme od základu.

Co jsou clickstream data

Některé aplikace, software ve vašem počítači nebo rozšíření ve vašich prohlížečích, při instalaci vyžaduje souhlas ke kolekci některých dat o vašem chování. Téměř výhradně jde o anonymizované seznamy URL, které jejich uživatelé navštívili.

Tato data pak pod jednu střechu ukládají velké společnosti, které je za nemalé peníze prodávají k použití třetím stranám. Využitelná jsou v mnoha oborech. Jedním z největších zástupců práce s clickstream daty je například SimilarWeb.

Marketing Miner má nyní skrze tyto poskytovatele přístup k zobrazením URL na Google, ze kterých si může separovat o jaký šlo dotaz a typ vyhledávání.

Jak pomáhají řešit situaci s reálnou hledaností klíčových slov

Dávají nám přehled o tom, kolikrát byl podle vzorku populace, který máme obsažený v clickstream datech, určitý dotaz hledán. Díky tomu jsme schopni odhadnout reálnou hledanost klíčových slov a poté sledovat, jak moc se liší od té, co vrátil AdWords.

Na základě těchto dat a několika dalších zdrojů bylo třeba vyvinout algoritmus, který podle rozdílů mezi odhadovanou hledaností na základě clickstream dat, hledaností AdWords a bohatosti dat v daném segmentu trhu, upraví výslednou hledanost do reálnější podoby.

Za tímto účelem jsme poslední 2 měsíce prováděli desítky rozsáhlých testů a výsledkem je reálná hledanost bez clusterů od Google, kterou může v rámci Marketing Mineru používat každý.

Pár ukázek jak se změní výstup s reálnou hledaností:

Dotaz Hledanost před Hledanost po
pračka 18 100 4 860
pracka 18 100 3 140
pračky 18 100 3 290
pracky 18 100 980
překladač 4 090 000 1 817 420
prekladac 4 090 000 647 170
překladac 4 090 000 342 400
aaaauto 90 500 13 940
aaa auto 90 500 49 490
aaauto 90 500 7 500

Jak bude nově vypadat výstup mineru Hledanost klíčových slov

Výstupy mineru se téměř nezmění. Metrikou hledanosti na Google však nebude hledanost podle AdWords, ale reálná hledanost dotazu. Tím pádem se odebere i sloupec Cluster, jelikož při použití clickstream dat již není potřeba.

Miner navíc bude u dotazů, kde má dostatek záznamů z clickstream dat, umožňovat i poskytnutí informace o podílu typů vyhledávání (fulltext, obrázkové, video) na hledanosti. Uživatel tak bude mít v rámci výstupů i přehled o tom, jakou prioritu dát jednotlivým zdrojům. Tyto informace přidáte do reportu zaškrtnutím checkboxu Měsíční data.

Ukázka nastavení mineru
Ukázka možností nastavení mineru v případě jeho použití

Daní za všechny tyto výhody je náročnost zpracování dat. Zakoupení clickstream dat stojí opravdu hodně peněz a jejich každodenní údržba také. Proto miner Hledanost klíčových slov bude nové stát 3 kredity za dotaz. Například s tarifem Digger tak bude uživatel moci zpracovat za měsíc maximálně 333 000 klíčových slov. Tato změna byla z naší strany již delší dobu zvažována a i ceník je podle ní nastaven již několik měsíců.

Pro jaké země jsou data k dispozici

Aktuálně máme k dispozici data pro celou východní Evropu. Jejich implementace je ale prozatím dokončena pouze pro tyto země: Česká republika a Slovensko.

Do budoucna se budeme soustředit na adaptaci algoritmu pro výpočet reálné hledanosti pro další země východní Evropy. V případě rostoucího zájmu pak budeme usilovat i o celosvětové pokrytí.

Pro vaši představu. Jenom v ČR máme za poslední měsíc informace o téměř 6 milionech různých hledaných dotazů. (#longLiveLongTail)

Jaké typy dotazů změna ovlivní

Ovlivnění hledanosti se týká především dotazů s hledaností vyšší než 300, kde máme dostatek dat pro jejich korekci.

Citelné dopady nasazení clickstream dat můžete pocítit především u dotazů, jejichž hledanost byla shlukována z několika příbuzných slov. Jedná se především o:

  • Blízké varianty (seo, optimalizace ve vyhledávačích).
  • Rozdíly v diakritice (např.: kočka, kocka, kočky, kocky).
  • Překlepy (seynam, seznam).

Jak přesné a spolehlivé jsou výstupy

Přesné a spolehlivé výstupy AdWords nevracelo ani dříve. A to i přesto, že clusterizaci ještě nepoužívalo. Ani s clickstream daty vám proto nejsme schopni říct, jaká je naprosto přesná měsíční hledanost dotazu. Nejspíše by to nezvládl ani samotný Google. Ale jsme schopni vás přiblížit mnohem více realitě, než pouze na základě dat poskytovaných AdWords.

Pro výpočet reálné hledanosti používáme oba zdroje (AdWords i clickstream data).

K ověření přesnosti nasazení našich algoritmů jsme používali data z konkurenčních nástrojů, které clickstream data používají (především šlo o Ahrefs).

Co s clickstream daty plánujete dál

Clickstream data jsou velmi bohatý zdroj informací. Jejich využití u získávání hledanosti klíčových slov je pouze špičkou ledovce toho, co se s nimi dá dělat.

Marketing Miner plánuje do budoucna vydávat studie o chování uživatelů ve vyhledávání a umožnit svým uživatelům jednoduše odebírat trendy ve vyhledávání. Například odpovídat na otázky jako: “Co se začalo v oboru SEO hledat oproti minulému týdnu nejvíce”.

Plánů máme hodně a toto je první výkop. A pokud vám reálná hledanost zase o něco ulehčí práci na vašich analýzách a zpříjemní používání Marketing Mineru, pak je to za nás úspěšný výkop. :-)

Podobné články
Obrázek článku
On-page
30 minut čtení
Jak se bude měnit SEO v roce 2017 a na čem by měly weby zapracovat?
SEO je obor, jehož tempo vývoje, jako u většiny online oborů, roste neuvěřitelným způsobem. Přestože jeho principy…
Obrázek článku
On-page
18 minut čtení
Analýza klíčových slov krok za krokem
Jedním z procesů, ve kterých Marketing Miner ulehčuje práci a získává podkladová data, je analýza klíčových slov.…
Obrázek článku
Výzkum
6 minut čtení
5 věcí, které Google potvrdil o sitemap v posledních týdnech
V posledních týdnech bylo možné zachytit, především na sociální síti Twitter, několik velmi zajímavých informací a…
Komentáře
Vyzkoušet zdarma!