Copywriting

Vítej zpět hledanost bez clusterů na Google!

9 minut čtení
5. 3. 2018
Obsah

Na konci června roku 2016 začal Google Ads slučovat hledanosti podobných klíčových slov do jedné, čímž znemožnil získání reálné hledanosti různých variant klíčových slov. Šlo již o druhý krok, kterým sebral přesnost podkladových dat a výrazně znepříjemnil život mnoha specialistům (především SEO konzultantům).

Slučování hledaností podobných klíčových slov je asi nejlépe vidět na ukázce níže:

Dotaz Hledanost podle Google Ads
pračka 33 100
pracka 33 100
pračky 33 100
pracky 33 100

A hned vzápětí začal pro uživatele, kteří v Google Ads neinzerují dostatečnou částku, skrývat i u takto slučovaných metrik pro dotazy jejich reálnou hodnotu a začal vracet pouze její rozsah.

Inzerent se dnes tedy v případě, že inzeruje dostatečně, dozví pouze hledanosti shluků klíčových slov, nikoli jejich přesnou hledanost. A v případě že neinzeruje dostatečně, tak pouze rozsah hledanosti (0-1 000, 1 000-10 000,...).

Do dnešního dne se byly schopny tomuto kroku na celém světě postavit pouze tři marketingové nástroje, které pro své uživatelé pomocí dalších zdrojů odhadují reálnou hledanost klíčových slov. Konkrétně jde o Ahrefs, SEMRush a Moz. Jedná se o jedny z největších světových gigantů v oblasti online marketingu (nutno podotknout, že většinou ne pro ČR a SK).

A nyní i český startup Marketing Miner!

Co to znamená pro výstupy Marketing Mineru

Především dvě věci:

  1. Hledanosti klíčových slov pro Google nově uvádíme v jejich reálných hodnotách a nikoli clusterech. A to ve všech případech (dříve jsme uměli pouze pro dotazy s hledaností vyšší, než 100).
  2. Díky tak velké databázi (například pouze pro ČR jde o 15 milionu různých dotazů měsíčně) budeme schopni vracet našim uživatelům mnohem přesnější návrhy k jejich klíčovým slovům
Dotaz Hledanost Google Ads Hledanost v MM
pračka 33 100 11 000
pracka 33 100 3 100
pračky 33 100 4 200
pracky 33 100 2 000

Takto v kostce, ale začněme od začátku.

Jak to děláme a jaká data používáme

V současnosti k výpočtu reálné hledanost klíčových slov používáme následující zdroje:

  1. Databázi click-stream dat
  2. Google Ads hledanost
  3. Google Trends a trend vývoje hledanosti dotazu v porovnání s dalšími dotazy
  4. Našeptávače

Ze všech těchto zdrojů čerpáme data, která tečou na vstup regresní neurální síti, která na základě nich odhaduje reálnou hledanost dotazu. Tu pak přepočteme i do jednotlivých měsíců a na výstup tak jde uživateli přesná hledanost konkrétního klíčového slova.

Pár ukázek jak se změní výstup Google Ads s reálnou hledaností v MM:

Dotaz Hledanost Google Ads Hledanost v MM
pračka 33 100 9 100
pracka 33 100 2 600
pračky 33 100 3 800
pracky 33 100 1 600
překladač 7 480 000 4 903 000
prekladac 7 480 000 1 349 000
překladac 7 480 000 33 000
aaaauto 135 000 11 000
aaa auto 135 000 110 000
aaauto 135 500 1 100
youtube 6 120 000 5 683 000
ytube 6 120 000 3 300

Pro jaké země jsou data k dispozici

Aktuálně máme k dispozici data pro celou východní Evropu. Jejich implementace je ale prozatím dokončena pouze pro tyto země: Česká republika, Slovensko a Polsko.

Do budoucna se budeme soustředit na adaptaci algoritmu pro výpočet reálné hledanosti pro další země východní Evropy (Maďarsko, Rumunsko...). V případě rostoucího zájmu pak budeme usilovat i o celosvětové pokrytí.

Konkrétně máme pro jednotlivé země následující počty klíčových slov s hledaností vyšší než 10:

Země Počet klíčových slov s hledaností >10
Česká republika 15 000 000
Slovensko 8 000 000
Polsko 29 000 000

Klíčová slova se aktualizují na denní bázi. Díky tomu každý den přibudou do DB stovky nových hledaných klíčových slov.

Jaké typy dotazů změna ovlivní

Citelné dopady odhadů reálných hledaností dat můžete pocítit především u dotazů, jejichž hledanost byla shlukována z několika příbuzných slov. Jedná se především o:

  • Blízké varianty (seo, optimalizace ve vyhledávačích).
  • Rozdíly v diakritice (např.: kočka, kocka, kočky, kocky).
  • Překlepy (seynam, seznam).

Jak přesné a spolehlivé jsou výstupy

Přesné a spolehlivé výstupy Google Ads nevracelo ani dříve. A to i přesto, že clusterizaci ještě nepoužívalo. Ani s odhady reálné hledanosti vám proto nejsme schopni říct, jaká je naprosto přesná měsíční hledanost dotazu. Nejspíše by to nezvládl ani samotný Google. Ale jsme schopni vás přiblížit mnohem více realitě, než pouze na základě dat poskytovaných Google Ads.

Pro výpočet reálné hledanosti používáme více zdrojů (Google Ads, Google Trends, našeptávače, historická click-stream data). K ověření přesnosti nasazení našich algoritmů jsme používali data z konkurenčních nástrojů, které clickstream data používají (především šlo o Ahrefs) a výstupy vychází velmi podobně, takže se pomocí našich dat zase o něco více přiblížte k realitě a budete moct dělat lepší rozhodnutí.

Podobné články
Obrázek článku
SEO Copywriting
18 minut čtení
NÁVOD: Analýza klíčových slov krok za krokem (2024)
Jedním z procesů, ve kterých Marketing Miner ulehčuje práci a získává podkladová data, je analýza klíčových slov. Ta je…
Obrázek článku
SEO
30 minut čtení
Návod: SEO audit - komplexní SEO analýza webu
SEO audit (nebo SEO analýza) je jedním ze základních kamenů úspěšného webu a často jedním z prvních kroků (vedle…
Obrázek článku
SEO
12 minut čtení
Content gap analýza krok za krokem
Content gap analýza zkoumá, která z potenciálních klíčových slov váš web nemá pokrytá (a mohl by mít) a vaše…
Komentáře


}


Vyzkoušet zdarma