Výzkum

Vítej zpět hledanost bez clusterů na Google!

Filip Podstavec
9 minut čtení
5. 3. 2018

Na konci června roku 2016 začal AdWords slučovat hledanosti podobných klíčových slov do jedné, čímž znemožnil získání reálné hledanosti různých variant klíčových slov. Šlo již o druhý krok, kterým sebral přesnost podkladových dat a výrazně znepříjemnil život mnoha specialistům (především SEO konzultantům).

Slučování hledaností podobných klíčových slov je asi nejlépe vidět na ukázce níže:

Dotaz Hledanost podle Google Ads
pračka 18 100
pracka 18 100
pračky 18 100
pracky 18 100

A hned vzápětí začal pro uživatele, kteří v Google Ads neinzerují dostatečnou částku, skrývat i u takto slučovaných metrik pro dotazy jejich reálnou hodnotu a začal vracet pouze její rozsah.

Inzerent se dnes tedy v případě, že inzeruje dostatečně, dozví pouze hledanosti shluků klíčových slov, nikoli jejich přesnou hledanost. A v případě že neinzeruje dostatečně, tak pouze rozsah hledanosti (0-1 000, 1 000-10 000,...).

Do dnešního dne se byly schopny tomuto kroku na celém světě postavit pouze tři marketingové nástroje, které pro své uživatelé pomocí clickstream dat získávají data o reálné hledanosti klíčových slov. Konkrétně jde o Ahrefs, SEMRush a Moz. Jedná se o jedny z největších světových gigantů v oblasti online marketingu (nutno podotknout, že většinou ne pro ČR a SK).

A nyní i český startup Marketing Miner.

Co to znamená pro výstupy Marketing Mineru

Především dvě věci:

  1. Hledanosti klíčových slov pro Google nově uvádíme v jejich reálných hodnotách a nikoli clusterech. A to ve všech případech (dříve jsme uměli pouze pro dotazy s hledaností vyšší, než 100).
  2. Díky tak velké databázi (například pouze pro ČR jde o 3,2 milionu různých dotazů měsíčně) budeme schopni vracet našim uživatelům mnohem přesnější návrhy k jejich klíčovým slovům
Dotaz Hledanost před Hledanost po
pračka 18 100 9 100
pracka 18 100 2 600
pračky 18 100 3 800
pracky 18 100 1 600

Takto v kostce, ale začněme od začátku.

Co jsou clickstream data

Některé aplikace, software ve vašem počítači nebo rozšíření ve vašich prohlížečích, při instalaci vyžaduje souhlas ke kolekci některých dat o vašem chování. Téměř výhradně jde o anonymizované seznamy URL, které jejich uživatelé navštívili.

Tato data pak pod jednu střechu ukládají velké společnosti, které je za nemalé peníze prodávají k použití třetím stranám. Využitelná jsou v mnoha oborech. Jedním z největších zástupců práce s clickstream daty je například SimilarWeb.

Marketing Miner má nyní skrze tyto poskytovatele přístup k zobrazením URL na Google, ze kterých si může separovat o jaký šlo dotaz a typ vyhledávání.

Jak pomáhají řešit situaci s reálnou hledaností klíčových slov

Dávají nám přehled o tom, kolikrát byl podle vzorku populace, který máme obsažený v clickstream datech, určitý dotaz hledán. Díky tomu jsme schopni odhadnout reálnou hledanost klíčových slov a poté sledovat, jak moc se liší od té, co vrátil AdWords.

Na základě těchto dat a několika dalších zdrojů bylo třeba vyvinout algoritmus, který podle rozdílů mezi odhadovanou hledaností na základě clickstream dat, hledaností AdWords a bohatosti dat v daném segmentu trhu, upraví výslednou hledanost do reálnější podoby.

Za tímto účelem jsme poslední 2 měsíce prováděli desítky rozsáhlých testů a výsledkem je reálná hledanost bez clusterů od Google, kterou může v rámci Marketing Mineru používat každý.

Pár ukázek jak se změní výstup s reálnou hledaností:

Dotaz Hledanost před Hledanost po
pračka 18 100 9 100
pracka 18 100 2 600
pračky 18 100 3 800
pracky 18 100 1 600
překladač 5 090 000 3 580 000
prekladac 5 090 000 1 280 000
překladac 5 090 000 26 000
aaaauto 90 500 12 000
aaa auto 90 500 87 000
aaauto 90 500 1 600

Jak bude nově vypadat výstup mineru Hledanost klíčových slov

Výstupy mineru se téměř nezmění. Metrikou hledanosti na Google však nebude hledanost podle Google Ads, ale reálná hledanost dotazu. Tím pádem se odebere i sloupec Cluster, jelikož při použití clickstream dat již není potřeba.

Pro jaké země jsou data k dispozici

Aktuálně máme k dispozici data pro celou východní Evropu. Jejich implementace je ale prozatím dokončena pouze pro tyto země: Česká republika, Slovensko a Polsko.

Do budoucna se budeme soustředit na adaptaci algoritmu pro výpočet reálné hledanosti pro další země východní Evropy. V případě rostoucího zájmu pak budeme usilovat i o celosvětové pokrytí.

Konkrétně máme pro jednotlivé země následující počty klíčových slov s hledaností vyšší než 10:

Země Počet klíčových slov s hledaností >10
Česká republika 3 200 000
Slovensko 1 900 000
Polsko 12 600 000

Jaké typy dotazů změna ovlivní

Citelné dopady nasazení clickstream dat můžete pocítit především u dotazů, jejichž hledanost byla shlukována z několika příbuzných slov. Jedná se především o:

  • Blízké varianty (seo, optimalizace ve vyhledávačích).
  • Rozdíly v diakritice (např.: kočka, kocka, kočky, kocky).
  • Překlepy (seynam, seznam).

Jak přesné a spolehlivé jsou výstupy

Přesné a spolehlivé výstupy Google Ads nevracelo ani dříve. A to i přesto, že clusterizaci ještě nepoužívalo. Ani s clickstream daty vám proto nejsme schopni říct, jaká je naprosto přesná měsíční hledanost dotazu. Nejspíše by to nezvládl ani samotný Google. Ale jsme schopni vás přiblížit mnohem více realitě, než pouze na základě dat poskytovaných Google Ads.

Pro výpočet reálné hledanosti používáme oba zdroje (Google Ads i click-stream data).

K ověření přesnosti nasazení našich algoritmů jsme používali data z konkurenčních nástrojů, které clickstream data používají (především šlo o Ahrefs).

Co s clickstream daty plánujete dál

Clickstream data jsou velmi bohatý zdroj informací. Jejich využití u získávání hledanosti klíčových slov je pouze špičkou ledovce toho, co se s nimi dá dělat.

Marketing Miner plánuje do budoucna vydávat studie o chování uživatelů ve vyhledávání a umožnit svým uživatelům jednoduše odebírat trendy ve vyhledávání. Například odpovídat na otázky jako: “Co se začalo v oboru SEO hledat oproti minulému týdnu nejvíce”.

Plánů máme hodně a toto je první výkop. A pokud vám reálná hledanost zase o něco ulehčí práci na vašich analýzách a zpříjemní používání Marketing Mineru, pak je to za nás úspěšný výkop. :-)

Podobné články
Obrázek článku
On-page
30 minut čtení
Jak se bude měnit SEO v roce 2017 a na čem by měly weby zapracovat?
SEO je obor, jehož tempo vývoje, jako u většiny online oborů, roste neuvěřitelným způsobem. Přestože jeho principy…
Obrázek článku
AkadeMMie
18 minut čtení
Analýza klíčových slov krok za krokem
Jedním z procesů, ve kterých Marketing Miner ulehčuje práci a získává podkladová data, je analýza klíčových slov. Ta je…
Obrázek článku
Výzkum
6 minut čtení
5 věcí, které Google potvrdil o sitemap v posledních týdnech
V posledních týdnech bylo možné zachytit, především na sociální síti Twitter, několik velmi zajímavých informací a…
Komentáře
Vyzkoušet zdarma!