mangools.com
Viditeľnosť vo vyhľadávači
Vývoj návštevnosti
Vývoj návštevnosti zo SERP rozšírení
Typ rozšírenia
Podiel
MoM zmena
Local pack 90.12%
0.00
Organic 9.88%
0.00
Images 0.00%
0.00
Kľúčové slová
Kľúčové slová
47  kľúčových slov
Kľúčové slovo
Typ rozšírenia
Odhadovaná návštevnosť
Hľadanosť
Pozícia
Celková pozícia
Vstupná stránka
SERP rozšírenia
companies Local pack
52
+35
540
1
2 /
company Local pack
21
+21
540
1
New
5 /
kwfinder Organic
3
+3
70
2
New
2 /
kwfinder Organic
2
+2
70
3
New
3 /blog/kwfinder-guide/
onpage seo Organic
1
+1
60
20
New
21 /blog/on-page-seo/
structured data Organic
1
+1
100
18
New
21 /blog/seopedia/structured...
on the page seo Organic
1
+1
60
19
New
21 /blog/on-page-seo/
search engine Images
0
240
4
+2
43 /blog/search-engines/
tool seo Organic
0
60
36
New
41 /
search engine Organic
0
240
57
+6
60 /blog/search-engines/
10