Automatická kategorizácia webových stránok

Obsah []

Miner Website categorization k užívateľskému vstupu najskôr získava množstvo podkladových informácií o webe a potom sa na ich základe snaží určiť, o aký typ webu ide (blog, fórum,...). Hodí sa primárne pri link prospectingu ako krok, nasledujúci po zbere podkladových dát.

Krok 1

Výber vstupných domén

Vloženie domén na vstup pred kategorizáciou Krok 2

Výber minerov

V druhom kroku užívateľ vyberie miner Website categorization.

Krok 3

Spracovanie a analýza dát

Na výstup získava užívateľ prehľad domén a pridelených kategórií. Výstup môže vypadať napríklad nasledovne:

Ukážka výstupného reportu

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.