Digitálny marketing Novinky a výskum

Ako používa Marketing Miner agentúra Visibility

7 minút čítania
21. 11. 2023
Obsah

Po predchádzajúcom rozhovore s Monikou z Dexfinity vám prinášame ďalší rozhovor a tentokrát s Jaroslavom Uramom z online marketingovej agentúry Visibility o tom, ako pristupujú k SEO a ako im v tom pomáha Marketing Miner. 

1. Ahoj Jaro, mohol by si nám v krátkosti predstaviť agentúru Visibility?

Visibility je online marketingová agentúra, ktorá funguje na Slovensku už od roku 2009. Aj keď sme začínali ako performance agentúra, tak momentálne riešime marketing komplexne aj v rámci ostatných kanálov a krajín. Spájame SEO, PPC, social, copywriting, grafiku, tvorbu webov, branding či stratégie.

2. Na ktoré trhy sa zameriavate? Z akých krajín máte najviac klientov?

Najviac klientov máme, pochopiteľne, zo Slovenska, ale vzhľadom na to, že sme súčasťou niekoľkých, aj medzinárodných, zoskupení, tak máme konkrétne skúsenosti s marketingom na trhoch v Česku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Rakúsku, Chorvátsku či v ďalších iných krajinách.

3. Sú klienti, pre ktorých riešite čiste SEO a ostatné kanály zastrešuje iná agentúra? Alebo ak sa klient rozhodne pre vás, tak riešIte pre nich väčšinou celý marketing komplexne? 

U nás vo Visibility pristupujeme k projektom flexibilne. Pokiaľ klient už má zabehnuté nejaké spolupráce, vieme sa spojiť s danými ľuďmi a skoordinovať naše procesy tak, aby vznikala medzi marketingovými kanálmi synergia.

Na druhej strane, vieme a zastrešujeme pre viacerých klientov marketing komplexne – k SEO často patrí aj PPC a copywriting, na to vieme potom prirodzene nadviazať aktivitami na poli social, e-mail marketingu či kreatívy všeobecne. 

V takýchto prípadoch je dôležité, aby čiastkové marketingové aktivity napĺňali jednu stratégiu a pomáhali dosahovať stanovené ciele.

4. Aký rozpočet by si mal klient vyhradiť mesačne, ak by mal záujem o komplexné pokrytie SEO od vás?

Čo sa týka mesačného či ročného budgetu, všetko závisí od časovej alokácie pre ľudí, ktorí na projekte budú pracovať. Pre firmy by som odporučil pozrieť si cenník na stránke adma.sk. Mesačné práce na SEO projekte sa následne môžu pohybovať od 10 až po 40 hodín, v závislosti od objemu prác.

5. Poďme sa už venovať SEO. Ktoré SEO nástroje najčastejšie používate a na aký účel?

Okrem absolútneho základu v podobe Google Search Console a Google Analytics 4, pracujeme s nástrojmi ako sú Looker Studio, Google Tag Manager, Marketing Miner, Ahrefs, Screaming Frog, AWR Cloud a do procesov sa stále viac dostávajú aj AI nástroje, hlavne ChatGPT.

6. Mohol by si nám prosím podrobnejšie predstaviť, v čom vám pomáha Marketing Miner a ktoré funkcie využívate najčastejšie?

V prvom rade je to rýchla a prehľadná dostupnosť dát. Ak ma napríklad zaujímajú základné štatistiky k slovu SEO a k súvisiacim frázam, tak si to viem za pár sekúnd overiť cez Keyword profiler:

Keyword profiler - návrhy kľúčových slov

Takýto rýchly prehľad je využiteľný nielen z pohľadu kľúčových slov, ale takisto z pohľadu domén a vstupných stránok (napr. pri analýze konkurencie) - ukážka analýzy Visibility.sk vo Website profilery:

Viditeľnosť vo vyhľadávači - Visibility

Keďže ako SEO team leader zvyknem byť zakomponovaný v procese nacenenia, prípadne krátkych analýz konkurencie, tak toto sú funkcie, ktoré mi vedia výrazne uľahčiť život a ušetriť čas

Cez tieto dáta jednoducho zistím, ako sa vyvíja organika na danom webe z dlhodobého hľadiska, kto je moja konkurencia, aké sú top kľúčové slová alebo vstupné stránky.

Navigácia v Profileroch je jednoduchá cez ľavý panel:

Website profiler Marketing Miner

V prípade potreby siaham do návodov. Tieto dáta potom viem ďalej poskytnúť obchodníkom, prípadne klientom a môžu slúžiť napríklad ako argumentančná sila v prospech navrhovaného postupu a stratégie.

Toto boli základné a rýchle funkcie, teraz prejdime do reportov.

Ja osobne najčastejšie pracujem s dvoma setmi reportov, prvým sú informácie o kľúčových slovách:

Analýza kľúčových slov v reportoch Marketing Miner

V tomto bode reporty využívam na analýzy kľúčových slov – ich tvorbu či aktualizáciu, ak si to už výstup vyžaduje. V rámci hľadanosti ma vždy zaujímajú aj mesačné hľadanosti, čo si treba odkliknúť:

Mesačné hľadanosti kľúčových slov

Vďaka priemernej hľadanosti viem odhadnúť napríklad konkurenčnosť kľúčového slova – tú vám však vie vyhodnotiť aj Miner samotný, keď si zakliknete Konkurenčnosť kľúčových slov (obdĺžnik vpravo dole zo screenshotu vyššie).

V analýze nesmú chýbať pozície a vstupná stránka, s ktorou klient/konkurent rankuje vo výsledkoch vyhľadávania.

Na základe týchto dát sa viem jednoducho rozhodnúť, na ktoré kľúčové slová sa zamerať, ktoré stránky vylepšiť, prerobiť alebo vytvoriť. Cez mesačné hľadanosti mám prístup tiež k sezónnosti, pomocou čoho môžem dlhodobo plánovať aktivity na projekte.

Druhý set reportov, ktorý používam sa týka kontroly indexácie:

Kontrola indexácie v Marketing Miner

Pochopiteľne, bez toho, aby stránka bola indexovateľná a indexovaná nie je možné naberať organickú návštevnosť. Cez tieto reporty si viem jednoducho spraviť prehľad o tom, či sú vybrané vstupné stránky, napríklad tie v sitemape, zobraziteľné na Googli a či ich už Google indexuje.

Ak mi na koláčovom grafe vyjde, že stránky sú vo väčšine prípadov neindexované, je to podnet na ďalšie analýzy – je obsah na webe dostatočne hodnotný? Neblokujú technické nastavenia prístup k webu?

Nevynechávam ani sekciu projektov, ktorú určite odporúčam využívať na dlhodobých projektoch, kde chcete podrobne sledovať celý set dát:

Projekty v Marketing Mineri

Cez projekty viem vyhodnocovať to, aký efekt majú aktivity, ktoré sa na projekte robia, kde rastieme a kde naopak zaostávame.

Výskušajte si Marketing Miner teraz:

7. Keď k vám príde nový klient, ktorý má záujem o SEO, ktoré sú prvé kroky, ktoré podniknete na novom projekte? 

Keď už má klient prideleného SEO špecialistu a je dohodnutý mesačný objem prác, tak postup je obvykle nasledovný:

  • Analýza kľúčových slov: SEO projekt sa nedá robiť bez analýzy kľúčových slov. Pre väčšinu klientov analýzu kľúčových slov musíme vypracovať. Malé percento klientov už analýzu kľúčových slov má – v takomto prípade vieme zhodnotiť, či je analýzy použiteľná, prípadne či si vyžaduje aktualizáciu alebo prerobenie.
  • SEO audit: SEO audit je dokument, v rámci ktorého komplexne zhodnotíme súčasný stav webstránky z technického a obsahového pohľadu. Audit odkrýva problémy na webe, ktorým potom SEO špecialista priraďuje prioritu a konkrétne riešenia.
  • Plán aktivít: Podľa vypracovaných výstupov SEO špecialista určí stratégiu a plánované kroky, pomocou ktorých by sa mali dosahovať stanovené ciele.
  • Reporting a vyhodnocovanie: V rámci projektu máme vždy vypracovaný automatizovaný report v Looker Studiu a na mesačnej báze si robíme prehľad nielen na poli výsledkov, ale aj v oblasti vykonaných a navrhovaných aktivít.

Opísaný postup pokladám za veľmi zovšeobecnený základ úspešného SEO projektu. Ku klientom pristupujeme individuálne, podľa ich zamerania alebo toho, či v minulosti už riešili SEO vieme odporučiť kroky aj mimo hore vymenovaného zoznamu.

8. Na ktoré problémy najčastejšie narážate u klientov z hľadiska SEO?

S klientmi často riešime rôzne drobné, ale aj závažnejšie SEO problémy týkajúce sa indexácie, prehliadania webu, systémových presmerovaní, duplicít, kanibalizácie, práce s kľúčovými slovami atď.

9. Ako vo Visibility vyhodnocujete úspech v SEO? Čo všetko reportujete klientovi a v akej forme? 

Náš report pozostáva z dvoch častí: slovné zhodnotenie a Looker Studio

V rámci slovného zhodnotenie klientovi vždy vytiahneme najdôležitejšie výsledky, interepretáciu čísel a takisto prehľad vykonaných aktivít za dané obdobie + plánované aktivity na nasledujúce obdobie. Klient má vďaka tomuto lepší prehľad o tom, čo sa na projekte deje.

V rámci Looker Studia máme integrované dáta hlavne z Google Analytics a Search Console. V prípade potreby do reportu vkladáme aj dáta z Marketing Mineru – napríklad vývoj pozícií, prípadne z AWR Cloudu či rôznych tabuliek.

Aj keď to nie je pravidlom, tak na väčšine SEO projektov si po reportoch zvykne SEO špecialista s klientom zavolať a prejsť si report detailnejšie.

Úspech vyhodnocujeme na základe vopred stanovených cieľov a toho ako ich dokážeme napĺňať. Úspech vždy závisí od dobrej spolupráce medzi špecialistami a klientami. Vždy je potrebné, aby SEO špecialista vedel stanoviť plán, odôvodniť aktivity a klient na druhej strane tieto aktivity vedel sfeedbackovať a zapracovať.

10. V poslednej dobe sa viac a viac SEO špecialistov hrá s AI. Využívate umelú inteligenciu nejakým spôsobom aj vy vo Visibility?

AI využívame na rôznych úrovniach. Pomáha nám pri tvorbe obsahu (témy, redakčné kalendáre, slovníky, FAQ), čiastkových úlohách (vytvorenie vzorcov, funkcií, regexov) a s pomocou rôznych pluginov vieme riešiť aj interné prelinkovania, návrhy na zlepšenie súčasného obsahu a pod.

11. Pravidelne organizujete aj Boost Konferenciu, aké témy v nej zvyknete pokrývať a komu je táto konferencia určená? 

Na Boost-Conferences zvykneme pokrývať najmä marketingové témy s presahom na biznis a obchod. Konferencie sú teda vhodné pre ľudí z marketingu - od špecialistov až po CEO (ak sa bavíme o stredne veľkých firmách). Posledná konferencia bola zameraná na umelú inteligenciu v praxi. 

Obsah prednášok skladáme tak, aby sme priniesli najmä praktické tipy a príklady, ktoré si účastníci môžu uplatniť hneď to praxe.

12. Taktiež ma zaujali vaše webináre, v ktorých robíte napríklad SEO analýzu určitého segmentu. Čo všetko analyzujete a čo si z takéhoto webinára môže človek odniesť? 

V prvom rade do hodnotnej analýzy segmentu musí ísť vždy niekoľko desiatok hodín na to, aby sme získali dostatok relevantných dát, z ktorých vieme vyvodiť nejaké závery. SEO špecialisti využívajú dostupné dáta v Marketing Mineri a Ahrefse – zameriavame sa na pozície, 

13. Je niečo, čo by si na záver chcel odkázať používateľom Marketing Mineru? 

Veľmi ma mrzí, že som ako team leader SEO tímu v rozhovore ani raz nepoužil frázu, že SEO je mŕtve. Ak však bude žiť Marketing Miner, tak ani SEO na Slovensku by nemalo zomrieť

Komentáre


}


Vyskúšať zadarmo