Zoznam rozšírenia SERP na Google

Obsah []

Vo výsledkoch vyhľadávania Google sa užívateľ často stretáva s určitými typmi rozšírenia, ktoré môžu výrazne ovplyvniť jeho chovanie. Najčastejšie sa jedná o boxy s časťou obsahu ako odpoveď na užívateľskú otázku, mapy pri lokalizačných otázkach alebo carousely s obrázkami. Pre jednotlivé výsledky vyhľadávania môže ísť o hviezdičky, udalosti a ďalšie rozšírenia.

Tieto rozšírenia rozdeľujeme podľa ich typu na Rozšírenia SERP (knowledge graph, anwser box,...) a Rozšírenia výsledku vyhľadávania (hviezdičky,...). Marketing Miner tieto rozšírenia identifikuje v rámci minera SERP Analyzer a rozlišuje druhy, popísané nižšie:


Rozšírenia SERP


Rozšírenia, s dopadmi na celý SERP, netýkajúce sa vzhľadu konkrétnych výsledkov vyhľadávania. Rozdeľujeme ich na:

  • Knowledge graph - Rozšírenia, spojené s dátami z knowledge graphu (a teda aj Wikidata)
  • Answer box - Box v hornej časti výsledkov vyhľadávania, ktorý dáva užívateľovi priamu odpoveď na otázku bez nutnosti prechodu na akýkoľvek výsledok vyhľadávania. Aktuálne ich Marketing Miner rozlišuje celkom 14.
  • Extra - Ďalšie rozšírenie prvej stránky výsledkov vyhľadávania.
Knowledge graph rozšírenia

Knowledge panel

Knowledge panel sa zakladá na dátach z Wikidata. Objavuje sa hlavne pri známych názvoch a otázkach, v ktorých Google dokáže jednoznačne identifikovať entitu.

Ukážka knowledge panelu v pravom sidebare

Príklady otázok:

Featured Snippet

Featured snippet je box, objavujúci sa väčšinou v hornej časti výsledkov vyhľadávania. Tento box obsahuje priamu odpoveď na otázku užívateľa s odkazom na pôvodca obsahu (URL) v pravom spodnom rohu. Najčastejšie sa vyskytuje pri pýtaných frázach.

Ukážka featured snippetu

Príklady otázok:

Carousel

Carousel sa objavuje vo výsledkoch vyhľadávania len v ojedinelých prípadoch. Jeho vplyv na vzhľad vyhľadávania je ale významný, pretože prekrýva celú vrchnú časť výsledkov vyhľadávania. Na CZ trhu sa vyskytuje takmer výhradne len pri otázkach ohľadne filmov či kín.

Ukážka carouselu

Príklady otázok:

Answer boxy

Currency Conversion (Prevod kurzu)

Kalkulačka kurzu

Príklady otázok:

Dictionary (Slovník)

Ukážka slovníka vo výsledkoch

Príklady otázok:

Disambiguation (Rozcestník)

Rozcestník otázky The predators

Flights (Lety)

Ukážka zobrazenia podrobností o lete z Prahy do Kuala Lumpur

Príklady otázok:

General Converter (Prevod jednotiek)

Prevod jednotiek

Príklady otázok:

Info

Info box

Map

Príklady otázok:

Related questions (Podobné otázky)

Podobné otázky užívateľov v rámci výsledkov vyhľadávania Google

Sports (Športový prehľad)

Detaily o klube

Príklady otázok:

Stock (Akcie)

Vývoj akcií vo výsledkoch vyhľadávania

Translation (Prekladač)

Prekladač vo výsledkoch vyhľadávania

Príklady otázok:

Weather (Počasie)

Počasie ako výsledok vyhľadávania

Príklady otázok:

When is (Kedy je)

Priama odpoveď na otázku kedy sú Vianoce

Príklady otázok:

Extra rozšírenie prvej strany

AdWords Top

Reklamy AdWords v hornej časti výsledkov vyhľadávania

AdWords Bottom

Reklamy AdWords v spodnej časti výsledkov vyhľadávania

Images box (box s obrázkami)

Obrázkový box vo výsledkoch vyhľadávania Google

Local pack (lokálne vyhľadávanie)

Mapa s lokálnym vyhľadávaním

News (Správy)

Novinky vo výsledkoch vyhľadávania

Related search (Súvisiace otázky)

Súvisiace otázky v spodnej časti výsledkov vyhľadávania

Rozšírenie výsledkov vyhľadávania


Rozšírenia, týkajúce sa vzhľadu jednotlivých výsledkov vyhľadávania.

Breadcrumbs (Omrvinková navigácia)

Omrvinková navigácia vo výsledkoch vyhľadávania Google

Events (Udalosti)

Ukážka udalostí pri výsledku vyhľadávania

HTTPS

HTTPS pri výsledku

Image Thumbnail (Obrázok)

Obrázok pri výsledku vyhľadávania

Notable online (Významný brand)

Reviews/Stars (Hviezdičky)

Search Box (Vyhľadávací box)

Interný searchbox vo výsledkoch vyhľadávania

SiteLinks

Sitelinks vo výsledkoch vyhľadávania Google

Twitter

Výstupy z Twitter vo výsledkoch hľadania

Video Thumbnail (Obrázok z videa)

Video Thumbnail

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.