Zistite DNS záznamy domén

SEO  |  Filip Podstavec

Občas potrebuje linkbuidler zistiť, ktoré z domén z prieskumu ležia na rovnakej IP (teda na rovnakom serveri). To rozpozná tak, že si k danej doméne stiahne jej A záznam. Tento výstup poskytuje DNS Info miner.

Krok 1

Výber vstupných domén

Vloženie domén na vstup pri získavaní DNS Krok 2

Výber minerov

V druhom kroku stačí zvoliť miner DNS Info a stlačiť tlačidlo Získať dáta.

Krok 3

Spracovanie a analýza dát

Vo výstupe sa užívateľ dostáva k zoznamu domén a ich záznamov z DNS, podobnému nižšie uvedenému:

Ukážka výstupného reportu

Filip Podstavec

Filip Podstavec

Filip je hlavným stavbyvedúcim tohto nástroja. Od roku 2006 pôsobí v oblasti online marketingu, predovšetkým so špecializáciou na link building a technické SEO.

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.