Hledanost klíčových slov

Zjištění hledanosti klíčových slov může uživateli pomoct identifikovat potencionálně zajímavé dotazy, které uživatelé uživatelé fulltextových vyhledávačů vyhledávají. Hledanost je zároveň klíčovou metrikou pro analýzu klíčových frází. Nástroj Marketing Miner umožňuje uživateli velkoobjemově získávat datové podklady o hledanosti klíčových slov vyhledávačů Seznam a Google.
Krok 1

Vložení slov, ke kterým chce uživatel získat data o hledanosti

Pro získání přehledu o hledanosti frází, je potřeba nejprve dané fráze do nástroje importovat. K tomu uživatel použije sekci Keyword Minerů, kam importuje dataset frází jednou z metod importu.

Vložení klíčových slov

Report je dobré si pojmenovat kliknutím na pole Název datasetu tak, aby byl jednoduše identifikovatelný. V případě, že si uživatel chce vložený dataset uložit k pozdějšímu použití pro jiné účely, zaškrtne po změně názvu checkbox Uložit dataset.

Poté uživatel vybere zemi, pro kterou chce data získávat kliknutím na vlajku vedle tlačítka Vybrat Minery a stiskem tohoto tlačítka se dostává na výběr minerů


Krok 2

Výběr mineru, který získá data o hledanosti

V sekci pro výběr minerů uživatel zaškrtne checkbox u mineru Search Volume, který získává data o hledanosti klíčových slov.

Výběr Search Volume Mineru
Krok 3

Získání dat

Uživatel poté stiskne tlačítko Získat data, které jej přesune do sekce zpracování dat. Podle objemu dat se podklady zpracují na pozadí a po dokončení odešlou na email uživatele.

Získání dat o hledanosti

Ukázka výstupu

Popis sloupců

AdWords SearchVolumeObjem průměrné měsíční hledanosti fráze ve vyhledávači Google. Tento údaj se počítá jako průměr za posledních 12 měsíců.
AdWords CpcOdhadovaná cena za proklik inzerátů AdWords u dané fráze.
Sklik Search VolumeObjem průměrné měsíční hledanosti fráze ve vyhledávači Seznam. Tento údaj se počítá jako průměr za posledních 12 měsíců.
Sklik CpcOdhadovaná cena za proklik inzerátů Sklik u dané fráze.
[Rok]-[Měsíc]Objem hledanosti dotazu za daný měsíc (kvůli možnosti určování trendovosti)
Krok 4

Analýza výstupu

Výstup poté může uživatel analyzovat pomocí nástrojů, které umí pracovat s XSLX výstupy. Pro námi doporučované naleznete návody a postupy analýzy níže:

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje

Hledanost Google

Data o hledanosti slov na Google bere nástroj přímo z Adwords. Tedy z nástroje, který poskytuje veřejně data o hledanosti dotazů na Google. Výhodou Marketing Mineru je, že vrací uživateli přesná data, nikoli rozsahy měsíční hledanosti, které v poslední době začal vracet všem inzerentům, jež neutrácejí dostatečnou částku v AdWords. Stejně tak je výhodou možnost hromadného získání. V Adwords lze totiž získávat data maximálně pro 800 dotazů najednou.

Hledanost Google je uváděná jako průměrná měsíční hledanost a tento průměr se vypočítává z posledních 12ti měsíců.

Google Trends

Alternativou k Adwords může být být nástroj Google Trends. Co to je Google Trends? Jedná se o nástroj, v němž si může uživatel zobrazit vývoj hledanosti dotazů od roku 2004. Křivka ale neobsahuje přesná data o hledanost, pouze pomáhá určit trendovost dotazů na škále od 0 do 100 v průběhu času.

Zde je napříkald trendovost dotazu "seo" pro Česou republiku od roku 2004 do nynějška:
https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=CZ&q=seo

Nástroj se hodí především pro dlouhodobé srovnání hledaností, které používají například značky, aby určili o kterém brandu se kdy mluvilo více.

Google Keyword Planner

Google Adwords keyword tool je sekcí v AdWords. Krom získávání dat o hledanosti dotazů na Google dokáže uživateli i zobrazit nejpodobnější dotazy. Více o něm a jak ho používat na:
https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/

Ukázka navržených dotazů k frázi SEO nástroje Google Keyword Planner

Hledanost Seznam

Hledanost Seznam nástroj získává z Sklik. Jedná se průměrnou hodnotu hledanosti dotazu ve vyhledávači Seznam.cz za poslední rok.

Statistiky hledanosti Seznam

Vyhledávač Seznam poskytuje také detailnější statistiky hledanosti dotazu za poslední rok a podobné dotazy. Dostat se na něj můžete ze spodní části vyhledávání na Seznamu. Ukázka, jak může statistika vypadat:
https://search.seznam.cz/stats/?term=marketing+miner

Pro změnu dotazu stačí změnit parametr term v URL. Případně lze vyplnit jiný dotaz přímo ve statistikách. Další z funkcí je i možnost srovnání dotazů a jejich hledanosti v průběhu roku mezi sebou.

Ukázka ze statistik vyhledávače Seznam

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.