Automatická kategorizace webových stránek

Obsah []

Miner Website categorization k uživatelskému vstupu nejprve získává množství podkladových informací o webu a poté se na základě jich snaží určit, o jaký typ webu jde (blog, fórum,...). Hodí se primárně při link prospectingu jak krok, následující po kolekci podkladových dat.

Krok 1

Výběr vstupních domén

Vložení domén na vstup před kategorizací Krok 2

Výběr minerů

V druhém kroku uživatel vybere miner Website categorization.

Krok 3

Zpracování a analýza dat

Na výstup získává uživatel přehled domén a přidělených kategorií. Výstup může vypadat například následovně:

Ukázka výstupního reportu

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.