Structured Data Checker

Obsah []
Pomocí strukturovaných dat můžete vyhledávači jednoduše poskytovat informace o webové stránce a jejím obsahu. Může se jednat o produkty, lokace nebo recepty. Využití strukturovaných dat je mnoho. Google pak informace využívá k zobrazení lepších a zajímavějších výsledků vyhledávání.
Úvod

Pomocí strukturovaných dat můžete jednoduše a rychle docílit lepšího vzhledu výsledků vyhledávání pro váš web. Existují různé typy schémat pro zápis strukturovaných dat. Například JSON-LD nebo Microdata. Structured Data Checker vám pomůže s kontrolou, na kterých stránkách vašeho webu máte nasazená strukturovaná data a jaké konkrétní entity používáte.

Krok 1

Vložení vstupních dat

K vložení vstupních dat použijte sekci URL Minerů, kam importujte dataset URL jednou z nabízených metod. Report si můžete pojmenovat kliknutím na pole Název datasetu. Zaškrtnutím checkboxu Uložit dataset si data uložíte k dalšímu použití.

Nevíte si rady? Začněte článkem Jak importovat data ke zpracování.

Ukázka vložení URL skrze clipboard v sekci URL Minerů
Krok 2

Výběr a konfigurace mineru

V sekci pro výběr minerů zvolte Structured Data Checker, který slouží pro kontrolu implementace strukturovaných dat.

Výběr Hreflang Checkeru

Poté stiskněte tlačítko Získat data, které vás přesune do sekce zpracování dat. Podle objemu dat se podklady zpracují na pozadí a po dokončení odešlou na email uživatele.

Získat data Hreflang Checkeru
Krok 3

Výstup z mineru

Výstupem je tabulka s několika sloupci, které obsahují informace o stavu strukturovaných dat, typu použitého zápisu či konkrétních entitách.

Ukázka výstupního reportu

Popis sloupců

InputURL, ke kterým se získávala data
Structured data foundInformace, zda byly na stránce nalezeny nějaká strukturovaná data
Markup typeTyp nalezeného značkování
Found entitiesNalezené entity
StatusStav nasazení strukturovaných dat

Připnutí k projektu

Hotový report si můžete připnout k dříve založenému projektu.

Krok 4

Analýza výstupu

U sloupce Structured data found se zaměřte se na řádky, které obsahují no, ale strukturovaná data by se na stránkách měla vyskytovat.

U sloupce Status se zaměřte na řádky, které neobsahují hodnotu "OK". Opravte všechny chyby a proveďte opětovnou kontrolu.

Výstup může uživatel analyzovat pomocí nástrojů, které umí pracovat s XSLX výstupy. Pro námi doporučované naleznete návody a postupy analýzy níže:

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje
Krok 5

Tipy a využití v praxi

Doporučujeme vkládat primárně URL, které vrací status kód 200. Specifické chyby ve strukturovaných datech můžete debuggovat pomocí nástroje Structured Data Testing Tool od Google.

Závěr

Strukturová data doporučujeme ověřovat hlavně po prvotní implementaci a po různých úpravách webu, které by mohly strukturovaná data ovlivnit. K průběžnému sledování chyb můžete využít report Structured Data v Google Search Console.

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.