Pravidelné měření pozic ve vyhledávačích Google a Seznam

SEO  |  22.5.2016

Pravidelné měření pozic může dát uživateli přehled o tom, jak si stojí ve fulltextových vyhledávačích, jako je Google či Seznam, na dotazy, spojené s jeho byznysem. Pozice dotazů je možné pomocí nástroje Marketing Miner sledovat ve výsledcích Fulltextového, Obrázkového a Video vyhledávání.
Krok 1

Vložení frází, ke kterým chce uživatel získat data

Pro získání přehledu o pozicích ve vyhledávačích je na vstupu potřeba klíčové fráze. Proto uživatel použije sekci Keyword Minerů, kam importuje dataset frází jednou z metod importu.

Vložení klíčových slov

Report je dobré si pojmenovat kliknutím na pole Název datasetu tak, aby byl jednoduše identifikovatelný. V případě, že si uživatel chce vložený dataset uložit k pozdějšímu použití pro jiné účely, zaškrtne po změně názvu checkbox Uložit dataset.

Pojmenování reportu

Poté uživatel vybere zemi, pro kterou chce data získávat kliknutím na vlajku vedle tlačítka Vybrat Minery a stiskem tohoto tlačítka se dostává na výběr minerů


Krok 2

Volba mineru a typu vyhledávání

V sekci výběru minerů si uživatel zaškrtne SERP Position miner, který získává data o pozici domény ve vyhledávání. Poté vloží název domény, kterou chce sledovat a zvolí typ vyhledávání (Fulltextové, Obrázky, Video).

SERP Position Miner

Poté uživatel klikne na tlačítko Získat data. Nástroj spustí zpracování vstupů pomocí zvolených minerů a po dokončení odešle uživateli zpracovaná data na email.

Ukázka výstupu


Krok 3

Tvorba pravidelného reportu

V případě, že chce uživatel dostávat report v pravidelné periodě do emailu, klikne na tlačítko Zpracovávat pravidelně a zvolí frekvenci opakování. Po uplynutí zvolené doby se uživateli report automaticky opět zpracuje a pošle do emailu.

Zpracování pravidelného reportu

Ukázka výstupu

Popis sloupců

Keyword / URLFráze, ke které byly doména hledána v rámci výsledků vyhledávání
DomainDoména, jejíž pozice se ve výsledcích vyhledávání hledala
GooglePozice domény ve vyhledávači Google na danou frázi
Number of resultsPočet výsledků vyhledávání Google (může pomoct k odhadu konkurenčnosti dotazu)
Seznam.czPozice domény ve vyhledávači Seznam na danou frázi
Seznam.cz Number of resultsPočet výsledků vyhledávání Seznam (může pomoct k odhadu konkurenčnosti dotazu)
Google Landing PageVstupní stránka, nalezená ve výsledcích vyhledávání Google (pokud je domény nalezena)
Seznam.cz Landing PageVstupní stránka, nalezená ve výsledcích vyhledávání Seznam.cz (pokud je domény nalezena)
Krok 4

Analýza výstupu

Výstup poté může uživatel analyzovat pomocí nástrojů, které umí pracovat s XSLX výstupy. Pro námi doporučované naleznete návody a postupy analýzy níže:

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje

Příklady použití v praxi

Níže naleznete postupy, které se dají s pomocí mineru aplikovat v praxi:

Pravidelné měření s historií

Měření dopadů SEO

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.