Měření pozic ve vyhledávačích Google a Seznam

Obsah []

Pravidelné měření pozic může dát uživateli přehled o tom, jak si stojí ve fulltextových vyhledávačích jako Google či Seznam, na dotazy, spojené s jeho byznysem. Pozice dotazů je možné pomocí nástroje Marketing Miner sledovat ve výsledcích Fulltextového, Obrázkového a Video vyhledávání.

Pravidelné měření pozic ve vyhledávačích


Krok 1

Tvorba projektu

Pokud chce uživatel měřit pozice na pravidelné bázi, je potřeba k webu, pro který chce pozice měřit, založit projekt. Ten uživatel vytvoří tak, že na hlavní stránce (po přihlášení) přejde do sekce Projekty. V ní poté zvolí tlačítko Vytvořit nový +.

Krok 2

Sekce měření pozic a práce s ní

Na úvodní obrazovce projektu se vždy nachází sekce Měření pozic ve které jsou dostupné vyhledávače, související se zemí, pro kterou se rozhodl uživatel pozice měřit. Kliknutím na vyhledávač se uživatel dostává do sekce s daty, příslušejícími dané zemi.

Jak takové měření může vypadat, se můžete podívat ukázkovém projektu a odkazech níže.

Do této sekce se pak uživatel denně aktualizují data o pozicích jeho projektu ve vyhledávačích. U jednotlivých dotazů si zároveň může zobrazit historii vývoje, stahovat hromadně data o propadlých/rostoucích dotazech nebo sledovat celkový vývoj projektu.

Jednorázové měření pozic ve vyhledávačích


Krok 1

Vložení frází, ke kterým chce uživatel získat data

Pro získání přehledu o pozicích ve vyhledávačích je na vstupu potřeba klíčové fráze. Proto uživatel použije sekci Keyword Minerů, kam importuje dataset frází jednou z metod importu.

Vložení klíčových slov

Report je dobré si pojmenovat kliknutím na pole Název datasetu tak, aby byl jednoduše identifikovatelný. V případě, že si uživatel chce vložený dataset uložit k pozdějšímu použití pro jiné účely, zaškrtne po změně názvu checkbox Uložit dataset.

Poté vybere zemi, pro kterou chce data získávat kliknutím na vlajku vedle tlačítka Vybrat Minery a stiskem tohoto tlačítka se dostává na výběr minerů


Krok 2

Volba mineru a typu vyhledávání

V sekci výběru minerů si uživatel zaškrtne SERP Position miner, který získává data o pozici domény ve vyhledávání. Poté vloží název domény, kterou chce sledovat a zvolí typ vyhledávání (Fulltextové, Obrázky, Video).

SERP Position Miner

Poté uživatel klikne na tlačítko Získat data. Nástroj spustí zpracování vstupů pomocí zvolených minerů a po dokončení odešle uživateli zpracovaná data na email.

Ukázka výstupu

Popis sloupců

Keyword / URLFráze, ke které byly doména hledána v rámci výsledků vyhledávání
DomainDoména, jejíž pozice se ve výsledcích vyhledávání hledala
GooglePozice domény ve vyhledávači Google na danou frázi
Number of resultsPočet výsledků vyhledávání Google (může pomoct k odhadu konkurenčnosti dotazu)
Seznam.czPozice domény ve vyhledávači Seznam na danou frázi
Seznam.cz Number of resultsPočet výsledků vyhledávání Seznam (může pomoct k odhadu konkurenčnosti dotazu)
Google Landing PageVstupní stránka, nalezená ve výsledcích vyhledávání Google (pokud je domény nalezena)
Seznam.cz Landing PageVstupní stránka, nalezená ve výsledcích vyhledávání Seznam.cz (pokud je domény nalezena)
Krok 3

Analýza výstupu

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje
Krok 4

Tipy a využití v praxi

Níže naleznete postupy, které se dají s pomocí mineru aplikovat v praxi.

Měření dopadů SEO aktivit

Jakmile SEO konzultant cokoli zpracovává na webu, měl by dopady svého činění také patřičně sledovat. Po provedení změn nějakou dobu trvá, než vyhledávače projdou a reindexují daný obsah.

Nejlepším postupem v takovémto případě, je označit si sledované dotazy v sekci Měření pozic a poté sledovat jejich denní vývoj. Pokud dané změny zapříčinili růst pozic souvisejících dotazů dané landing page, jednalo se o změny pozitivní, ve kterých by bylo dobré pokračovat (nebo je aplikovat i na jinou část obsahu). Pokud naopak došlo k propadu, je dobré změny stáhnout a počkat na ověření, že propad opravdu nastal z důvodu změn na webu a ne z jiných důvodů (například aktualizace algoritmu vyhledávače atd.).

Sledovat by se spíše než konkrétní dotazy, mělo celkový výkon související vstupní stránky. Některé změny totiž mají pozitivní dopad na malou sortu dotazů, ale celkový výkon vstupní stránky klesne.

Jak zlepšit pozice ve vyhledávačích

Postupů, jak zlepšit pozice ve vyhledávačích existují spousty. Nedoporučujeme ovšem se soustředit a měřit dopady pouze na konkrétní dotazy, jakožto spíše na témata a vstupní stránky. Postupy, které mohou z dlouhodobého hlediska pomoct k vyšší návštěvnosti z vyhledávačů.

  • Aktualizace obsahu - Vyhledávače rádi poskytují uživateli "čerstvý" obsah, který netrpí problémy, spojenými s vývojem událostí (to co platí dnes, nemusí platit zítra). Občasná aktualizace obsahu proto může stránku udělat atraktivnější pro vyhledávače.
  • Rozšíření obsahu - Stejně jako aktualizace i jeho rozšíření o nějaké navazující téma může být pozitivním krokem.
  • Získávání odkazů - Link building je v konkurenčnícho blastech jedním z rozhodujících faktorů. Získávání kvalitních odkazů může být základním kamenem dlouhodobého úspěchu.

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.