Monitoring médií

Obsah []
Monitoring zajišťuje informovanost uživatele o místech, kde se o jeho brandu nebo dotazech, které zvolil, lidé baví. Proces je v zásadě jednoduchý: Uživate zvolí jaký dotaz chce v médiích sledovat a nástroj mu při zachycení zmínky pošle email.

Jak na: Pravideln monitoring médií

Krok 1

Tvorba projektu

Pokud chce uživatel na pravidelné bázi monitorovat média, je potřeba nejprve založit Projekt. To udělá tak, že přejde do sekce Projekty, ve které zvolí tlačítko Vytvořit projekt.

Tlačítko pro tvorbu projektu

Ukázku toho, jak založit Projekt a dále pracovat s jeho výstupy, můžete nalézt i v následující části záznamu z webináře:

Krok 2

Založení monitoringu

Na Dashboardu Projektu poté uživatel vybere sekci Monitoring. Zda nalezne již předem vytvořené monitorované dotazy na základě uvedeného názvu projektu. Může je buď smazat nebo upravit. Monitoring je možné odebírat skrze RSS nebo do emailu.

V případě, že chce uživatel zrušit zasílání monitoringů do emailu, stačí kliknout na zelenou obálku vedle daného dotazu.

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.