Kontrola stavových kódů URL a přesměrování

Obsah []
Často nastávají situace, kde je potřeba na větším počtu ověřit stavové kódy, případně identifikovat zbytečná přesměrování a redirect chains. Přesně k tomu je zde Status Code Miner, který může uživateli na výstup dává seznam stavových kódů, které k vložené URL získal. Miner jednoduše stáhne stavový kód URL, v případě přesměrování jej následuje a prostup uloží do buňky na výstupu.
Krok 1

Vložení URL, ke kterým chce uživatel získat stavové kódy

Ideálním vstupem je buď vložení příkladových URL ze schránky nebo import celé sitemap.

K vložení dat uživatel použije sekci URL Minerů, kam importuje dataset URL jednou z metod importu.

Ukázka vložení URL skrze clipboard v sekci URL Minerů

Report je dobré si pojmenovat kliknutím do pole Název datasetu tak, aby byl jednoduše identifikovatelný. V případě, že si uživatel chce vložený dataset uložit k pozdějšímu použití pro jiné účely, zaškrtne po změně názvu checkbox Uložit dataset.

Ukázka uložení datasetu

Stiskem tohoto tlačítka se poté uživatel dostává na výběr minerů.

Krok 2

Volba mineru a získání dat

V sekci výběru minerů uživatel zvolí Status Code miner, který obstarává funkční stránku procesu a získává uživateli data o stavových kódech URL.

Výběr status code mineru

Uživatel poté stiskne tlačítko Získat data, které jej přesune do sekce zpracování dat. Podle objemu vstupních dat, se podklady zpracují na pozadí a po dokončení odešlou na email uživatele.

Ukázka výstupu

Popis sloupců

List: Data
Keyword/URLURL ze které miner získával stavový kód
Status CodeStavový kód. V případě přesměrování miner zaznamenává prostup stavovými kódy a vepisuje je do buňky
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup poté může uživatel analyzovat pomocí nástrojů, které umí pracovat s XSLX výstupy. Pro námi doporučované naleznete návody a postupy analýzy níže:

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.