Kontrola indexace stránek

Obsah []

Indexace stránek je základním předpokladem pro úspěch v SEO. Pokud vyhledávače neví o URL z vašeho webu, nemohou je ani používat v rámci výsledků vyhledávání. Často se také stává, že vyhledávače některé stránky nebo určité segmenty webu neindexují. Pomocí Fulltext Index Checkeru si můžete vložit ke kontrole dataset URL a zjistit, které z nich nejsou indexované a najít tak příčinu problémů.

Úvod

Vyhledávače hromadnou kontrolu indexace neumožňují. Nástroje jako Seznam Reporter či Google Search Console ukazují pouze základní statistiku indexovaných URL, ale neposkytují data konkrétních URL. A operátor site neposkytuje 100% spolehlivá data. Miner Fulltext Index Checker je jednoduchý způsob, jak prověřit indexovanost vloženého datasetu URL.

Krok 1

Vložení vstupních dat

K vložení vstupních dat použijte sekci URL Minerů, kam importujte dataset URL jednou z nabízených metod. Report si můžete pojmenovat kliknutím na pole Název datasetu. Zaškrtnutím checkboxu Uložit dataset si data uložíte k dalšímu použití.

Nevíte si rady? Začněte článkem Jak importovat data ke zpracování.

Ukázka vložení URL skrze clipboard v sekci URL Minerů

Krok 2

Výběr mineru a získání dat

V sekci výběru minerů zvolte Fulltext Index Checker. Tento miner se pomocí operátoru site dotazuje vyhledávače na vložené URL. Pomocí této metody ověřuje, zda je URL indexovaná a zda vyhledávač na výstupu vrací stejnou URL, která byla vložená.

Výběr Fulltext Index Checkeru

Poté stiskněte tlačítko Získat data, které vás přesune do sekce zpracování dat. Podle objemu vstupních dat, se podklady zpracují na pozadí a po dokončení odešlou na váš email.

Získat data z Fulltext Index Checkeru

Krok 3

Výstup z mineru

Ukázka výstupního reportu

Popis sloupců

InputURL, ke kterým se získávala data
Indexed by GoogleDetekce, zda je URL vyhledávačem indexována. Navrací buď TRUE (indexována) nebo FALSE (není indexována)
URL in resultsInformace o tom, jaká URL při zadání operátoru info: byla vyhledávačem navrácena
Same as inputPorovnání, zda URL na výstupu vyhledávače je stejná, jako na vstupu. Může sloužit k identifikaci funkčnosti kanonizace a mnohé další.
Indexed by Seznam.czDetekce, zda je URL vyhledávačem indexována. Navrací buď TRUE (indexována) nebo FALSE (není indexována)
Seznam.cz URL in resultsInformace o tom, jaká URL při zadání operátoru info: byla vyhledávačem navrácena
Seznam.cz Same as inputPorovnání, zda URL na výstupu vyhledávače je stejná, jako na vstupu. Může sloužit k identifikaci funkčnosti kanonizace a mnohé další.
Krok 4

Analýza výstupu

Kontrola neindexovaných stránek

Ve výstupu by vás měly zajímat primárně sloupce Indexed by, které indikují, zda je daná URL indexována v daném vyhledávači (příznak TRUE/FALSE). Korektním postupem je vyfiltrovat si seznam neindexovaných stránek a na nich zjišťovat, proč se v indexu vyhledávačů neobjevují a jak by se taková situace dala změnit.

Kontrola kanonizace

Mohou nastat speciální případy, kdy se na výstupu, za použití operátoru link:, objeví jiná URL, než byla vložena. Jde o příznak toho, že vyhledávač o dané URL ví, ale ve výsledcích vyhledávání používá nějakou její kanonickou URL. K detekci těchto URL slouží sloupec Same as input, který vrací buď TRUE v případě, že je URL na výstupu shodná s vloženou nebo FALSE pokud ne.

Výstup můžete dále analyzovat pomocí nástrojů, které umí pracovat s XSLX výstupy. Pro námi doporučované naleznete návody a postupy analýzy níže:

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje
Krok 5

Tipy a využití v praxi

Fulltext Index Checker využijte vždy, když máte pochybnosti o stavu indexace svého webu nebo když dojde k zásadním výkyvům křivky indexace například v Google Search Console. Čím dříve se vám podaří zjistit, které URL se přestaly indexovat, tím dřív může odhalit příčinu a zapracovat na jejím odstranění.

Závěr

S minerem Fulltext Index Checker je kontrola stavu indexace snadná a pohodlná. Během chvíle zjistíte, v jakém stavu se nachází váš web. A můžete hledat vzorce k hromadné opravě chyb.

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.