Broken Link Checker

Obsah []
Pro vyhledávače, stejně jako pro uživatele, jsou autoritativními zdroji ty, které poskytují aktuální obsah, doplněný relevantní existujícími zdroji. Bohužel odkazované zdroje často zaniknou nebo nešťastnou náhodou dojde k překlepu a stránka tak začne odkazovat na neexistující zdroje, což může snížit její autoritu. Protože stejně jako lidé, ani vyhledávače nevěří obsahu, který uživatele vede na neexistující obsah. Kontrolujte proto pravidelně svou obsahovou sekci, zda neobsahuje odkazy na neexistující zdroje pomocí broken link checkeru v Marketing Mineru.
Krok 1

Vložení URL, ke kterým chce uživatel získat data

K vložení dat uživatel použije sekci URL Minerů, kam importuje dataset URL jednou z metod importu. V případě Broken Link Checkeru bude asi nejlepší možností upload sitemap webu, který chce uživatel kontrolovat.

Ukázka vložení URL skrze clipboard v sekci URL Minerů

Report je dobré si pojmenovat kliknutím do pole Název datasetu tak, aby byl jednoduše identifikovatelný. V případě, že si uživatel chce vložený dataset uložit k pozdějšímu použití pro jiné účely, zaškrtne po změně názvu checkbox Uložit dataset.

Ukázka uložení datasetu

Stiskem tohoto tlačítka se poté uživatel dostává na výběr minerů.


Krok 2

Zpracování analýzy neexistujících odkazů

Uživatel poté stiskne tlačítko Získat data, které jej přesune do sekce zpracování dat. Podle objemu vstupních dat, se podklady zpracují na pozadí a po dokončení odešlou na email uživatele.

Ukázka výstupu

Popis sloupců

List: Broken Link Checker
Input DataURL, kterou miner kontroloval
DestinationURL zdroje, který vrací chybový stavový kód
Status CodeStavový kód chybové URL (v případě, že na dané URL nenalezl miner žádný chybový odkaz, tak vrací 200)
TypeTyp odkazu (interní/externí)
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup poté může uživatel analyzovat pomocí nástrojů, které umí pracovat s XSLX výstupy. Pro námi doporučované naleznete návody a postupy analýzy níže:

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.