Analýza a kontrola zpětných odkazů a odkazového profilu

Obsah []
Analýza odkazového profilu a kontrola existence odkazů v rámci navázaných spoluprací je pro linkbuildera téměř denním chlebem. Marketing Miner v tomto ohledu na základě vložených URL, které by se měly odkazovat na váš web, identifikuje vzory a určí pozici a význam odkazu. Výstupem jsou detailní informace o existenci či umístění odkazu
Krok 1

Vložení URL, ke kterým chce uživatel získat data

V rámci analýzy odkazového profilu je na vstupu potřeba seznam odkazů, vedoucích na vaši doménu. Nejlepšími zdroji pro taková data jsou:

K vložení dat uživatel použije sekci URL Minerů, kam importuje dataset URL jednou z metod importu.

Ukázka vložení URL skrze clipboard v sekci URL Minerů

Report je dobré si pojmenovat kliknutím do pole Název datasetu tak, aby byl jednoduše identifikovatelný. V případě, že si uživatel chce vložený dataset uložit k pozdějšímu použití pro jiné účely, zaškrtne po změně názvu checkbox Uložit dataset.

Ukázka uložení datasetu

Stiskem tohoto tlačítka se poté uživatel dostává na výběr minerů.


Krok 2

Získání dat o odkazovém profilu

V rámci analýzy jsou ideálními daty pro uživatele data o odkazech na URL, které se na jeho web odkazují, dále kontrola existence, stavu a pozice odkazu na jeho doménu a data o sociálních signálech URL s příchozími odkazy. Tato data pomocí Marketing Mineru získá uživatel tak, že zaškrtne miner:

  • Kontrola odkazů (Kontrola existence odkazu, získání více informací o jeho pozici a jeho okolí. Pro kontrolu odkazu uživatelovi domény ji musí vyplnit do pole, které se objeví po zaškrtnutí checkboxu.)
  • Ahrefs (Miner, který funguje pouze po propojení uživatelského účtu s placeným účtem této služby. Pokud uživatel nemá dosud propojen svůj účet, je k jeho propojení vyzván při zaškrtnutí mineru.)
  • Social Signals (Navrací informace o počtu sdílení, tweetů a mnoha dalších signálů ze sociálních sítí, směřujících na danou URL.)

Stejně jako na ukázce níže:

Ukázka zaškrtnutých minerů postupu

Uživatel poté stiskne tlačítko Získat data, které jej přesune do sekce zpracování dat. Podle objemu vstupních dat, se podklady zpracují na pozadí a po dokončení odešlou na email uživatele.

Ukázka výstupu

Výstupem jsou dva listy:

Popis sloupců

List: Backlink Indetification
Input DataKontrolovaná URL
Domain/Backlink existenceTRUE/FALSE o tom, zda odkaz na uživatelovu doménu na dané URL existuje
Backlink source code positionProcentuální pozice ve zdrojovém kódu, kde se nalezený odkaz nachází
Estimated positionOdhadované umístění odkazu: Patička, Hlavička, Menu, V textu,...
Backlink contentOkolí nalezeného odkazu
Anchor textText nalezeného odkazu

Popis sloupců

List: Data
Keyword/URLKontrolovaná URL
Facebook sharesPočet sdílení dané URL na sociální síti Facebook
Facebook likesPočet likes na sociální sítí Facebook
Google +1Počet +1 na sociální sítí Google Plus
LinkedIn sharesPočet sdílení na sociální sítí LinkedIn
Referring DomainsPočet odkazujících domén na kontrolovanou URL podle nástroje Ahrefs
BacklinksPočet zpětných odkazů na kontrolovanou URL podle nástroje Ahrefs
Referring PagesPočet odkazujících stránek na kontrolovanou URL podle nástroje Ahrefs
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup poté může uživatel analyzovat pomocí nástrojů, které umí pracovat s XSLX výstupy. Pro námi doporučované naleznete návody a postupy analýzy níže:

Excel návodOdkaz ke stažení nástroje
OpenRefine návodOdkaz ke stažení nástroje
Tableau Public návodOdkaz ke stažení nástroje

Příklady použití v praxi

Níže naleznete postupy, které se s pomocí tohoto mineru dají aplikovat v praxi:

Automatická týdenní kontrola získaných odkazů

Součástí linkbuilderova denního chleba je kontrola odkazového portfolia a získaných odkazů. Kvalitním podkladem pro rychlou analýzu by měl abýt existence a přehled nad získanými odkazy. V návodu níže bude ukázano, jakým způsobem si vytvořit týdenní automatický reporting existence odkazů a rychlou analýzu nad zaslaným výstupem.

Nejprve je potřeba si stanovit URL, které jsou ke kontrole potřeba. Ty by si měl někde stranou během spoluprací linkbuilder ukládat a držet si tak přehled, kde všude na jeho klienta díky němu vznikly odkazy. Pro ukázkový příklad níže bude použit dataset odkazového profilu domény MarketingMiner.com exportovaných ze služby Ahrefs.

Ukázkový dataset domény MarketingMiner.com

Nad těmito odkazy si chce uživatel držet přehled a znát jejich status. Nyní je třeba vzít seznam těchto URL a vložit je do Marketing Mineru, konkrétně do sekce URL Minerů (na vstupu máme seznam URL). V sekci vkládání dat je také dobrou praktikou si report pojenovat tak, aby uživateli při příchodu emailu bylo jasné, o jaký jde projekt. V ukázkovém případě může být názvem reportu například: "Týdenní kontrola odkazů domény MarketingMiner.com".

V sekci výběru minerů poté uživatel vybere miner Analýza odkazu a jako doménu vloží Marketingminer.com (doménu, kterou bude tento miner na vložených URL hledat a analyzovat). Před zpracováním reportu ještě uživatel zaškrtne (viz. obrázek níže), že jde pravidelný report a jako periodu nastaví týden.

Zpracování pravidelného reportu

Výstup z mineru

Výstupem je tabulka, uvedená níže, kde si může uživatel jednoduše vyfiltrovat ve sloupci Backlink existence informaci o tom, zda na dané URL stále existuje odkaz na web jeho klienta. Stejně tak blíže analyzovat jaký týp a umístění odkazů byly v průběhu spolupráce získávány.

Další články

Že ses ještě nerozhodl?

Nevadí, můžeš si nás zdarma a jednoduše otestovat.