Hľadanosť kľúčových slov

Obsah []
Zistenie hľadanosti kľúčových slov môže užívateľovi pomôcť identifikovať potenciálne zaujímavé otázky, ktoré užívatelia fulltextových vyhľadávačov vyhľadávajú. Hľadanosť je zároveň kľúčovou metrikou pre analýzu kľúčových fráz. Nástroj Marketing Miner umožňuje užívateľovi veľkoobjemovo získávať dátové podklady o hľadanosti kľúčových slov vyhľadávačov Seznam a Google.
Krok 1

Vloženie slov, ku ktorím chce užívateľ získať dáta o hľadanosti

Na získanie prehľadu o hľadanosti fráz je potrebné najskôr dané frázy do nástroja importovať. Na to užívateľ použije sekciu Keyword Minerov, kam importuje dataset fráz jednou z metód importu.

Vloženie kľúčových slov

Report je dobré pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložit na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Pomenovanie reportu

Potom užívateľ vyberie krajinu, pre ktorú chce dáta získavať kliknutím na vlajku vedľa tlačidla Vybrať Minery a stlačením tohto tlačidla ss dostáva na výber minerov


Krok 2

Výber minera, ktorý získa dáta o hľadanosti

V sekcii pre výber minerov užívateľ zaškrtne checkbox pri mineri Search Volume, ktorý získava dáta o hľadanosti kľúčových slov.

Výber Search Volume Minera
Krok 3

Získanie dát

Užívateľ potom stačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Získanie dát o hľadanosti

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

AdWords SearchVolumeObjem priemernej mesačnej hľadanosti frázy vo vyhľadávači Google. Tento údaj sa počíta ako priemer za posledných 12 mesiacov.
AdWords CpcOdhadovaná cena za preklik inzerátov AdWords u danej frázy.
Sklik Search VolumeObjem priemernej mesačnj hľadanosti frázy vo vyhľadávači Seznam. Tento údaj sa počíta ako priemer za posledných 12 mesiacov.
Sklik CpcOdhadovaná cena za preklik inzerátov Sklik u danej frázy.
[Rok]-[Měsíc]Objem hľadanosti otázky za daný mesiac (kvôli možnosti určovania trendovosti)
Krok 4

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovat s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Hľadanosť Google

Dáta o hľadanosti slov na Google berie nástroj priamo z Adwords. Teda z nástroja, ktorý poskytuje verejne dáta o hľadanosti dotazov na Google. Výhodou Marketing Minera je, že vracia užívateľovi presné dáta a nie rozsahy mesačnej hľadanosti, ktoré v poslednej dobe začal vracať všetkým inzerentom, ktorí nemíňajú dostatočnú čiastku v AdWords. Rovnako tak je výhodou možnosť hromadného získania. V Adwords je totiž možné získavať dáta maximálne pre 800 dotazov naraz.

Hľadanosť Google je uvádzaná ako priemerná mesačná hľadanosť a tento priemer sa vypočíta z posledných 12 mesiacov.

Google Trends

Alternatívou k Adwords môže byť nástroj Google Trends. Čo to je Google Trends? Jedná sa o nástroj, v ktorom si môže užívateľ zobraziť vývoj hľadanosti dotazov od roku 2004. Krivka ale neobsahuje presné dáta o hľadanosti, ale len pomáha určiť trendovosť dotazov na škále od 0 do 100 v priebehu času.

Tu je napríklad trendovosť dotazu "seo" pre Českú republiku od roku 2004 do dnes:
https://trends.google.com/trends/explore?date=all&geo=CZ&q=seo

Nástroj sa hodí predovšetkým pre dlhodobé porovnanie hľadaností, ktoré používajú napríklad značky, aby určili o ktorom brande sa kedy hovorilo viac.

Google Keyword Planner

Google Adwords keyword tool je sekciou v AdWords. Okrem získavania dát o hľadanosti dotazov na Google dokáže užívateľovi aj zobraziť najpodobnejšie dotazy. Viac o ňom a ako ho používať na:
https://adwords.google.com/home/tools/keyword-planner/

Ukážka navrhnutých dotazov pre frázu SEO nástroja Google Keyword Planner

Hľadanost Seznam

Hľadanost Seznam nástroj získava z Sklik. Ide o priemernú hodnotu hľadanosti dotazu vo vyhľadávači Seznam.cz za posledný rok.

Štatistiky hľadanosti Seznam

Vyhľadávač Seznam poskytuje tiež detailnejšie štatistiky hľadanosti dotazu za posledný rok a podobné dotazy. Dostať sa naň môžete zo spodnej časti vyhľadávania na Sezname. Ukážka, ako môže štatistika vypadať:
https://search.seznam.cz/stats/?term=marketing+miner

Pre zmenu dotazu stačí zmeniť parameter term v URL. Prípadne je možné vyplniť iný dotaz priamo v štatistikách. Ďalšiou z funkcií je aj možnosť porovnania dotazov a ich hľadanosti v priebehu roku medzi sebou.

Ukážka zo štatistík vyhľadávača Seznam

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.