Získanie kontaktných údajov domény

Obsah []
Získavanie konktaktných údajov je pre linkbuildera často veľmi zdĺhavý a časovo náročný proces. V návode nižšie sa dozviete, ako tento proces z väčšej časti automatizovať pomocou Contact Finder minera, ktorý pomocou učiaceho sa algoritmu získava z vložených domén prioritne používaný email, kontaktnú stránku a odkazy na sociálne profily danej domény.
Krok 1

Vloženie domén, ku ktorým chce užívateľ získať kontaktné údaje

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu Domain Minerov, kam importuje dataset domén jednou z metód importu. Pri získavaní kontaktných údajov tak pôjde o dataset domén linkbuildera (napríklad z prieskumu trhu), ku ktorému chce získať kontaktné údaje.

Ukážka vloženia domén cez clipboard v sekcii Domain Minerov

Report je dobré si pomenovat kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložit na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Ukážka uloženia datasetu

Stlačením tlačidla Vybrať Minery sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.

Krok 2

Výber minera a získanie kontaktných údajov

V sekcii výberu minerov potom uíivateľ zaškrtne Contact Finder, čo je miner, ktorý sa na základe vnútorného algoritmu, ktorý používa mnoho zdrojov (Whois, web,...), snaží získať prioritne používaný kontaktný email, kontaktnú stránku a sociálne profily webu a odhadnúť presnosť jeho výberu.

Výber Contact Finder minera

Uživatel potom stlačí tlačidloo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

List: Dáta
Keyword/URLDoména, ku ktorej miner získaval kontaktné údaje
Primary emailPrimárny kontaktný email webu
Contact PageURL kontaktnej stránky
Email accuracyOdhadovaná presnosť získaných údajov v percentách
Facebook Page URLURL stránky webu na sociálnej sieti Facebook
Twitter Feed URLURL stránky webu na sociálnej sieti Twitter
Google+ Page URLURL stránky webu na sociálnej sieti Google Plus
LinkedIn Page URLURL stránky webu na sociálnej sieti LinkedIn
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.