Testovanie bezpečnosti webu

Obsah []

Ako sa darí webu s bezpečnosťou pre svojich užívateľov? V čom sú jeho medzery a na čo by bolo dobré sa pozrieť? Marketing Miner v tomto ohľade používa dva zdroje: Google Safe Browsing, cez ktorý testuje, či na doméne nebol nájdený nejaký malware a Mozilla Observatory, ktorá testuje mnohé aspekty bezpečnosti webu.

Krok 1

Výber domén na kontrolu

Užívateľ najskôr vytvorí zoznam domén, pre ktoré chce užívateľ testovať bezpečnosť. Ten potom vloží na vstup Domain minerov:

Vloženie domén na testovanie bezpečnosti

Potom stlačí tlačidlo Vybrať minery.

Krok 2

Výber minerov

V druhom kroku užívateľ vyberie miner Testovanie bezpečnosti a zvolí tlačidlo Získať dáta (Get data).

Krok 3

Analýza výstupu

Na výstup dostane užívateľ report s prehľadom bezpečnosti vložených domén a ich hodnotenie (od A do F, kde F je najhoršie zabezpečenie). V prípade problémov môže užívateľ prejsť na kompletný výstup testovania od nástroja Výstup môže vypadať nasledovne:

Ukážka výstupného reportu

Popis stĺpcov

Contains MallwareTest od Google Safe Browsing, ktorý kontroluje, či sa na doméne nenachádza malware.
GradeZnámka od A do F (F = najhorší) celkového hodnotenia bezpečnosti od Mozilla Observatory
ScoreSkóré (iné vyjadrenie známky) hodnotenie bezpečnosti od Mozilla Observatory
Tests FailedPočet tesov bezpečnosti, v kterom doména zlyhala podľa Mozilla Observatory
Tests PassedPočet testov bezpečnosti, v kterom doména obstála podľa Mozilla Observatory
URL to scanURL s podrobnosťami o testovaní na Mozilla Observatory

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.