Práce s výstupy Späť do tutoriálov

Tableau

Obsah []
Tableau je skvelý nástroj v oblasti Business Intelligence. Užívateľom Marketing Mineru môže poskytnúť rýchlu a efektívnu možnosť vizualizácie dát.

Viac informácií o nástroji a odkaz na jeho stiahnutie na:
http://www.tableau.com/

Import výstupu do Tableau

Po spustení Tableau užívateľ založí nový projekt, kam vloží Excel výstup z Marketing Mineru. Z neho potom pretiahne list Excelu, ktorý chce pomocou Tableau spracovávať:

Vizualizácia dát

Po prechode do worksheetu stačí jednoduchým pretiahnutím dimenzií a metrík vytvoriť vizualizáciu dát:

Viac informácií o možnostiach vizualizácie dát v Tableau nájdete na:
http://www.tableau.com/learn/training

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.