Screenshot mobilnej a desktop verzie vštkých URL v sitemap

Obsah []
Analýza zobrazenia stránok na mobilnej a desktopovej verzii môže odhaliť zabudnuté vizuálne chyby a ukázať, ako bude stránka vypadať v náhľadoch vyhľadávačov. Screenshot miner prechádza na základe vloženého užívateľského vstupu (sitemap, zoznam URL,...) jednotlivé URL a urobí screenshot desktopovej a mobilnej verzie webu.
Krok 1

Vloženie URL, ku ktorým chce užívateľ získať screenshoty

Ideálnym vstupom je buď vloženie príkladových URL zo schránky alebo import celej sitemap.

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu.

Ukážka vloženia URL cez clipboard v sekcii URL Minerov

Report je dobré si pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložiť na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Ukážka uloženia datasetu

Stlačením tohto tlačidla sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.

Krok 2

Voľba minera a získanie dát

V sekcii výberu minerov je potrebné zvoliť Screenshot miner, ktorý prechádza vložené URL a ofotí ich vzhľad vždy v mobilnej a desktopovej verzii.

Výber screenshot minera

Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

List: Dáta
Keyword/URLURL z ktorej se screenshot získaval
ScreenshotOdkaz na stiahnutie screenshotu desktopovej verzie URL
Mobile ScreenshotOdkaz na stiahnutie screenshotu mobilnej verzie URL
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovat s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.