Predstavenie nástroja

Obsah []

Marketing Miner je dáta miningový nástroj v oblasti online marketingu. Jeho funkcionalita a sila spočíva v jeho rozmanitosti a flexibilite. Nejedná sa o nástroj, ktorý by za vás vytváral úžasné grafy a prehľadné reporty, ale o nástroj, ktorý sa dokáže dostať rýchlo a efektívne k tvrdým dátam, na ktorých môžete stavať svôj biznis.

Webinár práce s nástrojom

Stručný popis fungovania nástroja

Nástroj funguje na báze troch krokov:

  • 1. Vloženie dát Užívateľ vloží vstupný dataset pre vybraný typ Minerov (frázy, domény, URL, produkty).
  • 2. Voľba minerov. Užívateľ vyberie konkrétny minery (kontrola indexácie, kontrola pozícií, dáta ze suggestion nástrojov, sociálne signály ...). Nástroj potom spracuje vložené dáta a získa k nim výstup. Po dokončení úlohy zašle Marketing Miner užívateľovi výstup do emailu.
  • 3. Analýza a spracovanie získaných dát. Všetky výstupy sú dostupné priamo v nástroji. Pre niektorých typy Minerov sú hneď dostupné aj prehľadné grafy a štatistiky. Pre dôkladnejšiu analýzu je potom možné využiť napríklad Excel.

V prvnom kroku je potrebné si najskôr uvedomiť, aký vstup chce užívateľ nástroju podávať. Marketing Miner podporuje nasledujúce vstupy:

Frázyseo, eshop,...
Doményexample.tld
URLhttp://www.example.tld/new.php
Názvy produktovAsus Zenbook UX303LA-RO593T

Pričom pre každý vstup má užívateľ k dispozícii sadu minerov, ktoré sú pre neho pripravené získavať dáta.

Typy minerov

Minery sú rozdelené podľa vstupu, ktorý spracovávajú, na Keyword Minerov (frázy), Domain Minerov (domény), URL Minerov a Product Minerov.

Typy Minerov

Podľa vstupu sa teda užívateľ musí nasjkôr rozhodnúť, aký typ minerov chce použiť. Ak chce vkladať frázy, tak jeden z Keyword Minerov, ak URL, tak URL Minery atď.

Aké dáta Marketing Miner umožňuje získavať

Minerov je viac ako 50, pričom každý si je možné predstaviť ako samostatný zdroj, ktorý sa stará o získavanie dát. Na užívateľovi je len zaškrtnúť aké dáta chce pre vstup získavať. Najpoužívanejšími minermi sú:

Search VolumeUkážkaZískavanie dát o hľadanosti fráz v Google.
SERP PositionUkážkaAutomatická kontrola pozícií domény na špecifikované frázy vo vyhľadávačoch.
Plagiarism CheckerUkážkaDetekcia výskytu duplicitných textov na cudzích URL na základe vloženej sitemap alebo datasetu URL.
AdWords SuggestUkážkaNávrh až 800 fráz z AdWords rovnako, ako sa dá z návrhu kľúčových slov v tomto nástroji. Tu ale môžete dáta získavať hromadne.
Contact FinderUkážkaAutomatická detekcia prioritne používaného emailu, kontaktnej stránky a sociálnych profilov, náležiacich danej webovej stránke.
Technology DetectionUkážkaDetekcia používaného CMS a mnohých ďalších technológií k vloženej URL.
Product MineryUkážkaDáta o pozícii, najnižšej/najvyššej cene a mnoho ďalšieho v najväčších svetových porovnávačoch tovaru.

Minerov a ich využitie je väčšie množstvo. Návody a postupy, ako s nimi pracovať nájdete v nasledujúcich 4 kategóriách, odlišujúcich sa podľa špecializácie.

Pozri sa, ako môžeš využiť Marketing Miner aj tie

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.