Pravidelné meranie pozícií vo vyhľadávačoch Google a Seznam

SEO  |  5.4.2017

Pravidelné meranie pozícií môže dať užívateľovi prehľad o tom, ako si vedie vo fulltextových vyhľadávačoch, ako je Google či Seznam, na otázky, spojené s jeho bznisom. Pozície otázok je možné pomocou nástroja Marketing Miner sledovať vo výsledkoch Fulltextového, Obrázkového a Video vyhľadávania.
Krok 1

Vloženie fráz, ku ktorím chce užívateľ získať dáta

Na získanie prehľadu o pozíciach vo vyhľadávačoch je na vstupe potrebná kľúčová fráza. Preto užívateľ použije sekciu Keyword Minerov, kam importuje dataset fráz jednou z metód importu.

Vloženie kľúčových slov

Report je dobré pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložiť na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Pomenovanie reportu

Potom užívateľ vyberie krajinu, pre ktorú chce dáta získavať, kliknutím na vlajku vedľa tlačidla Vybrať Minery a stlačením tohto tlačidla sa dostáva na výber minerov


Krok 2

Voľba minera a typu vyhľadávania

V sekcii výberu minerov si užívateľ zaškrtne SERP Position miner, ktorý získava dáta o pozícii domény vo vyhľadávaní. Potom vloží názov domény, ktorú chce sledovať a zvolí typ vyhľadávania (Fulltextové, Obrázky, Video).

SERP Position Miner

Potom užívateľ klikne na tlačidlo Získať dáta. Nástroj spustí spracovanie vstupov pomocou zvolených minerov a po dokončení odošle užívateľovi spracované dáta na email.

Ukážka výstupu


Krok 3

Tvorba pravidelného reportu

V prípade, že chce užívateľ dostávať report v pravidelnej perióde do emailu, klikne na tlačidlo Spracovávať pravidelne a zvolí frekvenciu opakovania. Po uplynutí zvolenej doby sa užívateľovi report automaticky opäť spracuje a pošle do emailu.

Spracovanie pravidelného reportu

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

Keyword / URLFráza, ku ktorej bola doména hľadaná v rámci výsledkov vyhľadávania
DomainDoména, ktorej pozícia sa vo výsledkoch vyhľadávania hľadala
GooglePozícia domény vo vyhľadávači Google na danú frázu
Number of resultsPočet výsledkov vyhľadávania Google (môže pomôcť k odhadu konkurenčnosti otázky)
Seznam.czPozícia domény vo vyhľadávači Seznam na danú frázu
Seznam.cz Number of resultsPočet výsledkov vyhľadávania Seznam (môže pomôcť k odhadu konkurenčnosti otázky)
Google Landing PageVstupná stránka, nájdená vo výsledkoch vyhľadávania Google (ak je doména nájdená)
Seznam.cz Landing PageVstupná stránka, nájdená vo výsledkoch vyhľadávania Seznam.cz (ak je doména nájdená)
Krok 4

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Príklady použitia v praxi

Nižšie nájdete postupy, ktoré sa dajú s pomocou mineru aplikovať v praxi:

Pravidelné meranie s históriou

Meranie dopadov SEO

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.