Meranie pozícií vo vyhľadávačoch Google a Seznam

Obsah []
Pravidelné meranie pozícií môže dať užívateľovi prehľad o tom, ako si vedie vo fulltextových vyhľadávačoch, ako je Google či Seznam, na dotazy spojené s jeho biznisom. Pozície otázok je možné pomocou nástroja Marketing Miner sledovať vo výsledkoch Fulltextového, Obrázkového a Video vyhľadávania.

Ako na: Pravidelné meranie pozícií vo vyhľadávačoch

Krok 1

Tvorba projektu

Ak chce užívateľ merať pozície na pravidelnej báze, je potrebné pre web, pre ktorý chce pozície merať, založiť projekt. Ten užívateľ vytvorí tak, že na hlavnej stránke (po prihlásení) prejde do sekcie Projekty. V nej potom zvolí tlačidlo Vytvoriť projekt.

Tlačidlo pre tvorbu projektu

Ukážku toho, ako založiť Projekt a ďalej pracovať s jeho výstupmi, môžete nájsť aj v nasledujúcej časti záznamu z webinára:

Krok 1

Sekcia merania pozícií a práca s ňou

Na úvodnej obrazovke projektu sa vždy nachádza sekcia Meranie pozícií v ktorej sú dostupné vyhľadávače, súvisiace so zemou, pre ktorú sa rozhodol užívateľ pozície merať. Kliknutím na vyhľadávač sa užívateľ dostáva do sekcie s dátami príslušiacimi danej zemi.

Ukážka sekcie Meranie pozícií

Ako také meranie môže vypadať, sa môžete pozrieť na:


Do tejto sekcie sa potom užívateľovi denne aktualizujú dáta o pozíciách jeho projektu vo vyhľadávačoch. Pre jednotlivé dotazy si zároveň môže zobraziť históriu vývoja, sťahovať hromadne dáta o prepadnutých/rastúcich dotazoch alebo sledovať celkový vývoj projektu.Ako na: Jednorázové meranie pozícií vo vyhľadávačoch

Krok 1

Vloženie fráz, ku ktorím chce užívateľ získať dáta

Na získanie prehľadu o pozíciach vo vyhľadávačoch je na vstupe potrebná kľúčová fráza. Preto užívateľ použije sekciu Keyword Minerov, kam importuje dataset fráz jednou z metód importu.

Vloženie kľúčových slov

Report je dobré pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložiť na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Pomenovanie reportu

Potom užívateľ vyberie krajinu, pre ktorú chce dáta získavať, kliknutím na vlajku vedľa tlačidla Vybrať Minery a stlačením tohto tlačidla sa dostáva na výber minerov


Krok 2

Voľba minera a typu vyhľadávania

V sekcii výberu minerov si užívateľ zaškrtne SERP Position miner, ktorý získava dáta o pozícii domény vo vyhľadávaní. Potom vloží názov domény, ktorú chce sledovať a zvolí typ vyhľadávania (Fulltextové, Obrázky, Video).

SERP Position Miner

Potom užívateľ klikne na tlačidlo Získať dáta. Nástroj spustí spracovanie vstupov pomocou zvolených minerov a po dokončení odošle užívateľovi spracované dáta na email.

Ukážka výstupu


Krok 3

Tvorba pravidelného reportu

V prípade, že chce užívateľ dostávať report v pravidelnej perióde do emailu, klikne na tlačidlo Spracovávať pravidelne a zvolí frekvenciu opakovania. Po uplynutí zvolenej doby sa užívateľovi report automaticky opäť spracuje a pošle do emailu.

Spracovanie pravidelného reportu

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

Keyword / URLFráza, ku ktorej bola doména hľadaná v rámci výsledkov vyhľadávania
DomainDoména, ktorej pozícia sa vo výsledkoch vyhľadávania hľadala
GooglePozícia domény vo vyhľadávači Google na danú frázu
Number of resultsPočet výsledkov vyhľadávania Google (môže pomôcť k odhadu konkurenčnosti dotazu)
Seznam.czPozícia domény vo vyhľadávači Seznam na danú frázu
Seznam.cz Number of resultsPočet výsledkov vyhľadávania Seznam (môže pomôcť k odhadu konkurenčnosti dotazu)
Google Landing PageVstupná stránka, nájdená vo výsledkoch vyhľadávania Google (ak je doména nájdená)
Seznam.cz Landing PageVstupná stránka, nájdená vo výsledkoch vyhľadávania Seznam.cz (ak je doména nájdená)
Krok 4

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Príklady použitia v praxi

Nižšie nájdete postupy, ktoré sa dajú s pomocou mineru aplikovať v praxi:

Meranie dopadov SEO aktivít

Akonáhle SEO konzultant čokoľvek spracováva na webe, mal by dopady svojho činenia tiež patrične sledovať. Po prevedení zmien nejakú dobu trvá, než vyhľqdávače prejdu a reindexujú daný obsah.

Najlepším postupom v takomto prípade je označiť si sledované dotazy v sekcii Meranie pozícií a potom sledovať ich denný vývoj. Ak dané zmeny zapríčinili rast pozícií súvisiacich dotazov danej landing page, išlo o zmeny pozitívne, v ktorých by bolo dobré pokračovať (alebo ich aplikovať aj na inú časť obsahu). Ak naopak došlo k prepadu, je dobré zmeny stiahnuť a počkať na overenie, že prepad naozaj nastal z dôvodu zmien na webe a nie z iných dôvodov (napríklad aktualizácia algoritmu vyhľadávača atď.).

Sledovať by sa skôr než konkrétne dotazy, mal celkový výkon súvisiacej vstupnej stránky. Niektoré zmeny totiž majú pozitívny dopad na malú sortu dotazov, ale celkový výkon vstupnej stránky klesne.

Ako zlepšiť pozície vo vyhľadávačoch

Postupov, ako zlepšiť pozície vo vyhľadávačoch existuje mnoho. Nedoporučujeme však sústrediť sa a merať dopady len na konkrétne dotazy, skôr na témy a vstupné stránky. Postupy, ktoré môžu z dlhodobého hľadiska pomôcť k vyššej návštevnosti z vyhľadávačov:

  • Aktualizácia obsahu - Vyhľadávače radi poskytujú užívateľovi "čerstvý" obsah, ktorý netrpí problémami, spojenými s vývojom udalostí (to, čo platí dnes, nemusí platiť zajtra). Občasná aktualizácia obsahu preto môže stránku urobiťt atraktívnejšou pre vyhľadávače.
  • Rozšírenie obsahu - Rovnako ako aktualizácia, aj jeho rozšírenie o nejaké naväzujúce témy môže byť pozitívnym krokom.
  • Získavanie odkazov - Link building je v konkurenčných oblastiach jedným z rozhodujúcich faktorov. Získavanie kvalitných odkazov môže byť základným kameňom dlhodobého úspechu.

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.