Odhad návštevnosti webu

SEO  |  Filip Podstavec

Aká je návštevnosť webov? Ktorému z konkurentov sa darí lepšie alebo naopak horšie než vám z hľadiska návštevnosti stránok?

Na to a omnoho viac odpovedá práve Alexa Rank miner. Ten k vloženým doménam na vstupe získava informácie o tom, aký Alexa rank majú a na základ neho odhaduje ich mesačnú a dennú návštevnosť.

Krok 1

Výber domén, o ktorých chce užívateľ dáta o návštevnosti získať

Ako prvé je potrebné určiť zoznam domén, ku ktorým chce užívateľ získavať dáta o ich návštevnosti.

Vloženie domén na vstup Domain minerov

Potom zvolí tlačidlo Vybrať minery a prejde na druhý krok.

Krok 2

Výber minerov

Užívateľovi stačí zaškrtnúť miner Alexa Rank a zvoliť Získať dáta.

Krok 3

Spracovanie a analýza dát

Na výstupe tak užívateľ dostáva tabuľku domén a k nim dáta o ich návštevnosti a Alexa Rank. Výstup môže byť podobný tomuto:

Ukážka výstupného reportu

Popis stĺpcov

Alexa RankAlexa Rank danej domény. Teoreticky toto číslo určuje poradie stránky v tabuľke najnavštevovanejších stránok na svete (4 500 = štyriapoltisíca najnavštevovanejšia stránka na svete)
Monthly Traffic EstimationMesačný odhad návštevnosti domény na základe jej Alexa Rank.
DailyTraffic EstimationDenný odhad návštevnosti domény na základe jej Alexa Rank.
Filip Podstavec

Filip Podstavec

Filip je hlavným stavbyvedúcim tohto nástroja. Od roku 2006 pôsobí v oblasti online marketingu, predovšetkým so špecializáciou na link building a technické SEO.

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.