Obsahová analýza webu

Obsah []
Skontrolujte pár jednoduchými krokmi, na aké otázky cielia konkurenčné weby či aké používajú nadpisy, aby pritiahli užívateľovu pozornosť. Aká je čitateľnost ich obsahu či čo je najsdielanějším článkom/sekciou na sociálnych sietiach. Čo vám na to stačí? Ich sitemap alebo výpis URL článkov.
Krok 1

Vloženie URL, ku ktorím chce užívateľ získať dáta

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu. V tomto prípade sa asi najviac hodí import konkurenčnej alebo vlastnej sitemap.

Ukážka vloženia URL cez clipboard v sekcii URL Minerov

Report je dobré pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložiť na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Ukážka uloženia datasetu

Stlačením tohto tlačidla sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.


Krok 2

Voľba minerov a získanie dát

Najlepšími minermi pre analýzu efektivity a cielenie obsahu sú:

Content AnalysisZískava dáta o obsahu stránky, jej štruktúry, nadpisoch, počtu slov,...
Social SignalsDáta o počte zdieľaní URL na sociálnych sietiach

Vďaka nim užívateľ získa prehľad o tom, aký obsah a témy URL pokrýva a zároveň informácie o jej dosahu na sociálnych sietiach. Samozrejme je na každom užívateľovi, či si k týmto pridá ešte iné minery, ktoré mu dovolia získať ďalšie dáta o URL.

Ukážka výberu minerov obsahovej analýzy

Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

https://www.marketingminer.com/cs/report/cd3b2a6b3e0cec388ebbd483bda050514e454a84b841f26b7c6dacd2308b2add/visualize/miner.url.content_analysis Ukážka z výsledného reportu obsahovej analýzy

Popis stĺpcov

List: Dáta
Keyword/URLURL, ku ktorej sa získavali dáta
Facebook sharesPočet zdieľaní URL na sociálnej sieti Facebook
Google +1 Počet +1 URL na sociálnej sieti Google Plus
LinkedIn sharesPočet zdieľaní URL na sociálnej sieti LinkedIn
Pinterest pin countPočet pinov tejto URL na sociálnej sieti Pinterest
Stumbleupon viewsPočet prehliadnutí URL na sociálnej sieti Stumbleupon
ContentAnalysisStatus analýzy obsahu (ak je na danej URL napríklad presmerovanie alebo chyba, vráti chybu)
CanonicalIdentifikácia kanonickej URL, ak je v zdrojovom kóde uvedená.
Meta descriptionObsah meta tagu description
H1 Obsah hlavného nadpisu/ov
TitleTitulok stránky (<title> v zdrojovom kóde)
Title ScoreSkóré titulku stránky založenej na jeho dĺžke, prítomnosti špeciálneho znaku a prídavného mena v ňom. Tieto prvky podľa zahraničných štúdií preukázali, že titulky s týmito prvkami majú vyšší CTR v SERP.
Adjectivum in titleDetekcia, či je v titulku prítomné prídavné meno
Special character in titleDetekcia, či je v titulku prítomný špeciálny znak
WordsPočet slov na danej URL
Words without stop wordsPočet slov po odseknutí stop slov (príklad stop slov: a, ale,...)
ParagraphsPočet paragrafov v obsahu danej URL
LinksPočet odkazov (ako interných, tak externých)
Number of external linksPočet interných odkazov
Number of internal linksPočet externých odkazov
X-Robots-TagObsah X-Robots-Tagu, ak nejaký existuje. Viac o X-robots-tagu na: https://developers.google.com/webmasters/control-crawl-index/docs/robots_meta_tag
Meta robotsObsah meta tagu robots
Rel="next"Detekcia, či je niekde v obsahu označenie nasledujúcej stránky pomocou rel="next"
Rel="prev"Detekcia, či je niekde v obsahu označenie predošlej stránky pomocou rel="prev"
Article TypeAutomatická kategorizácia článku podľa jeho titulku (napríklad Návod, Kvíz,...)
CommentsPočet komentárov k článku
Flesch Kincaid Reading Easehttp://en.wikipedia.org/wiki/Flesch-Kincaid#Flesch_Reading_Ease
Flesch Kincaid Grade Levelhttp://en.wikipedia.org/wiki/Flesch-Kincaid
Gunning Fog Scorehttp://en.wikipedia.org/wiki/Gunning-Fog_Index
Coleman Liau Indexhttp://en.wikipedia.org/wiki/Coleman-Liau_Index
SMOG Indexhttp://en.wikipedia.org/wiki/SMOG_Index
Automated Reability Indexhttp://en.wikipedia.org/wiki/Automated_Readability_Index
Dale-Chall Readability Scorehttps://en.wikipedia.org/wiki/Dale–Chall_readability_formula
Spache Readability Scorehttps://en.wikipedia.org/wiki/Spache_readability_formula
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Príklady použitia obsahovej analýzy v praxi

Vezmime do úvahy vyššie uvedený výstup, teda:
https://www.marketingminer.com/cs/report/cd3b2a6b3e0cec388ebbd483bda050514e454a84b841f26b7c6dacd2308b2add/visualize/miner.url.content_analysis

Jedná sa o výseč článkov z blogu webu H1.cz. Čo nám výstup o blogpostoch tejto spoločnosti hovorí? Aké publikujú články? Ktoré z nich sú úspešné a čo stojí za ich úspechom? Najprv pár faktov a zhrnutie výstupov:

Ukážka z výsledného reportu obsahovej analýzy

Optimalizácia titulkov

Priemerná dĺžka titulku je okolo 47.49 písmena, čo je správne, pretože nad túto dĺžku nie je vo výsledkoch vyhľadávania vyhľadávačov k dispozícii celý titulok, ale len jeho časť. Rovnako tak môže byť pre užívateľa dlhší titulok horšie čitateľný. Title skóré 69.28 je naozaj nadpriemer oproti väčšine českých i zahraničných webov. To značí, že si blog pred publikáciou svojho obsahu dáva záležať na atraktivite headline. V obsahu sa potom podľa štatistík nachádza 23 článkov so skóré titulku 0-50, čo značí, že je titulok buď zle čitateľný (naozaj dlhý aj bez stop slov) alebo iný problém. Tieto stránky by bylo dobré skontrolovať a prípadne na ich titulku zapracovať.

Informácie o obsahu

Väčšina článkov na danom blogu sa pohybuje okolo 900 slov. Konkrétne cez 60% obsahu má viac než 600 slov. To vypovedá o tom, že blog píše dlhé obsiahlejšie články. Okrem toho môže užívateľ v stĺpci Article Type nájsť prehľad detekovaných typov článkov. V tomto prípade je jasne vidieť, že dominantou daného blogu sú články typu Ako, teda návodné. Ďalej Aký/á/é a Prečo.

Aktivita užívateľov

Aktivitou užívateľov sú v tomto prípade myslené dve metriky: počet sociálnych signálov a počet komentárov. Obe naznačujú určitým spôsobom charakter a prioritu článku. Tieto metriky sú dostupné v jednotlivých stĺpcoch výstupu zo Social Signals minera a v stĺpci Comments (počet komentárov článku). Jednoduchým zoradením výstupov sa tak užívateľ môže dostať k najkomentovanejšiemu a najzdieľanejšiemu obsahu, z ktorého sa môže inšpirovať.

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.