Link prospecting a určenie konkurencie vo vyhľadávaní

Obsah []

Link prospecting je základným kameňom linkbuildera pred tým, než začne oslovovať potenciálnych partnerov. Ide o tabuľku/prehľad možných partnerov a bližších informácií o nich. Ako sa ale dostať k zoznamu webov, ktoré je možné v rámci linkbuildingovej stratégie využiť?

Marketing Miner má na tento účel Link prospecting miner. Ten sa k vloženým dotazom dopýta vyhľadávačov a svojej vlastnej databázy a snaží sa užívateľovi na výstup vrátiť zodpovedajúce weby. Ako na to?

Krok 1

Výber dotazov, na ktorých by mali potenciálni partneri byť vidieť vo vyhľadávačoch

Najskôr je treba spísať si témy a k nim dotazy, na ktorých by mohli byť potenciálni partneri viditeľní vo výsledkoch vyhľadávania Google. Tie potom vložiť na vstup Keyword Minerov:

Vstupné dotazy, na ktorých by mali byť vidieť potenciálne partnerské weby

Po vložení dotazov zvoľte vedľa tlačidla Vybrať minery štát, pre ktorý chcete potenciálne partnerské weby hľadať a stlačíte tlačidlo Vybrať minery.

Krok 2

Výber minera

V druhom kroku zvoľte miner Link prospecting. Nachádza sa naľavo dole. Po jeho zaškrtnutí je treba vybrať filter príležitostí, ktoré chcete z prieskumu získavať. Teda či všetky (Default) príležitosti ku guest postingu alebo bloggerom apod. Nástroj má pre jednotlivé jazyky nastavené filtre, cez ktoré potom weby vo vyhľadávačoch vyhľadáva. Príkladom môžu byť bloggeri, ktorí sa pri zvolení tohto filtra hľadajú v Google v kombinácii s dotazom: [DOTAZ] ("blog" OR "blogger" OR inurl:blog)

Krok 3

Spracovanie a analýza dát

Miner postupne prejde jednotlivé dotazy a získa k nim s pomocou filtra prvých 100 výsledkov vyhľadávania Google. K nim potom zistí, ktoré z domén a URL sa vo vstupe objavovali najviac a tie vráti na výstup.

Ukážka výstupného reportu

Popis stĺpcov

Landing pageURL, ktoré sa objavili vo výstupoch.
Number of occurencesPočet výskytov URL vo výsledkoch vyhľadávania na vložené dotazy.
DomainDoména/web, príslušiaca k danej URL.
KeywordFráza, ku ktorej bola URL nájdená.

Ako využiť link prospecting v praxi

Link propsecting sa hodí predovšetkým linkbuilderom, kedykoľvek hľadajú podkladové dáta pre svoje prieskumy. Teda kedykoľvek potrebujú zoznam webov, ktoré pokrývajú určitý typ dotazov a ktoré chcú osloviť.

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.