Kontrola plagiátorstva online - Plagiarism checker!

Obsah []
Skvelý obsah generuje organickú návštevnosť a je jednou zo základných opôr konvertabilného fungujúceho webu. O to viac zamrzí, keď vám ho niekto preberie a použije na vlastnom webe. Bráňte sa plagiátorstvu a nechajte Marketing Miner za vás kontrolovať, či niekto nepreberá váš obsah. Bráňte sa!
Krok 1

Vloženie URL, ktorích obsah chce užívateľ kontrolovať

Najskôr je potrebné špecifikovať konkrétnu URL, ktorej obsah chce užívateľ kontrolovať a v prípade zhody časti obsahu s iným webom, získať prehľad o tom, kto ho kopíruje. Užívateľ k tomu môže použiť buď sitemap alebo importovať výpis kontrolovaných URL.

Na vloženie dát použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu.

Ukážka vloženia URL cez clipboard v sekcii URL Minerov

Report je dobré pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložiť na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Ukážka uloženia datasetu

Stlačením tohto tlačidla sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.


Krok 2

Voľba mineru

Na výbere minerov užívateľ zaškrtne Plagiarism Checker, čo je miner, ktorý stiahne obsah URL a zistí, či v databázi nemá iný dokument, ktrý by sa zhodoval vo výraznejšej časti obsahu.

Výber Plagiarism Checkera Krok 3

Tvorba pravideľného reportu

V prípade, že chce užívateľ dostávať report v pravidelnej perióde do emailu, klikne na tlačidlo Spracovávať pravideľne a zvolí frekvenciu opakovania. Po uplynutí zvolenej doby sa užívateľovi report automaticky opäť spracuje a pošle do emailu.

Spracovanie pravidelného reportu

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

List: Plagiarism Checker
Input DataVstupná URL, ku ktorej sa hľadali weby s duplicitným obsahom
Plagiarism URLURL, ktorá obsahuje duplicitnú časť
Duplicate contentOdkaz na porovnávač obsahu URL na strane Marketing Miner, ktorý ukáže duplicitné časti obsahu
Krok 4

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.