Kategorizácia otázok

Obsah []

Buď už v priebehu anaýzy kľúčových fráz alebo aj pri akejkoľvek práci s väčším datasetom otázok (napríklad z PPC) sa môže hodiť ich klasifikácia. Ale čo vlastne kategorizácia znamená a ako sa dá pracovať s jej výstupmi?

Čo je kategorizácia otázok

Kategorizácia znamená roztriedenie otázok podľa ich významu do rôznych tématických stĺpcov, v ktorích je uvedená bližšia špecifikácia kategorizácie (tzv. klasifikácia). Pre predstavu otázku SEO špecialista Praha môžeme roztriediť do kategorizácie Mesto a Názov služby s klasifikáciami Praha a SEO. Ako by taký výstup vypadal v tabuľke si môžete pozrieť nižšie:

FrázaMestoNázov služby
SEO špecialista PrahaPrahaSEO
PPC konzulaciaPPC
Brnenská firmaBrno

Ako na kategorizáciu v Marketing Miner

Prejdite k tvorbe jednorázového reportu a zvoľte Keyword Minery. Na vstup vložte zoznam otázok, ktoré chcete klasifikovať, prejdite do ďalšieho kroku, zaškrtnite miner Kategorizácia a spustite tvorbu reportu.

Výstupom bude dokument, podobný nasledujúcemu:
https://www.marketingminer.com/cs/report/2b90a06404fee70d13ae9963a03fdb2804aee5a056af80f5d8d052c75322f8dc/visualize/miner.keyword.categorization

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.