Inšpirácia a získanie nových hľadaných otázok vo vyhľadávačoch

Obsah []
Našepkávače sú jedným zo základných stavebných kameňov analýzy kľúčových fráz. Pomáhajú užívateľovi odhaliť, aké otázky budú našepkané pri vložení špecifického vstupu a rozširovať tak prehľad o hľadaných otázkach. Marketing Miner pomáha užívateľom získavať z mnohých zdrojov (vyhľadávače, porovnávače,...) dáta, ktoré by tieto nástroje našepkali.
Krok 1

Vloženie slov, ku ktorým chce užívateľ získať našepkané frázy

Na získanie prehľadu o tom, čo by našepkali služby ako sú vyhľadávače, porovnávače apod. za frázy k špecifickému vstupu, je potreba najprv dané frázy do nástroja importovať. Na to užívateľ použije sekciu Keyword Minerov, kam importuje dataset fráz jednou z metód importu.

Vloženie kľúčových slov

Report je dobré pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložiť na neskoršie použitei pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Pomenovanie reportu

Potom užívateľ vyberie krajinu, pre ktorú chce dáta získavať kliknutím na vlajku vedľa tlačidla Vybrať Minery a stlačením tohto tlačidla sa dostáva na výber minerov


Krok 2

Výber minera a získanie dát

Vo výbere minerov užívateľ zvolí Suggest, ktorý získava k vloženým otázkam dáta z našepkávačov rôznych služieb. Výber služieb je vymedzený podľa špecifikovaného štátu, ku ktorému chce užívateľ dáta získavať, teda pre CZ trh uvidí iné zdroje z našepkávačov než pri volbe US trhu.

Výber Suggest Minera

Užívateľ potom stlačí tlačislo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Popis stĺpcov

KeywordFráza, ku ktorej boli stiahnuté návrhy z našepkávača
SourceZdroj, z ktorého boli dáta stiahnuté
SuggestNašepkané frázy
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup poom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.