Hromadný audit rýchlosti načítania a použiteľnosti stránok

Obsah []
Rýchlosť načítania stránok sa postupne stáva jedným zo základných stavebných kameňov použiteľného webu. Užívatelia sa stávajú náročnejší a web už dlhú dobu smeruje od komplexity k rýchlosti a jednoduchosti. Nielen preto je dobré kontrolovať rýchlost načítania svojho webu, optimalizovať ju a identifikovať slabé miesta. Marketing Miner predstavuje riešenie pre hromadnú kontrolu nad viac URL webu naraz a vďaka tomu aj ľahšiu a rýchlejšiu identifikáciu slabých miest z hľadiska rýchlosti načítania.
Krok 1

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu. V prípade auditu rýchlosti načítania pôjde buď o vloženie sitemap alebo niekoľkých príkladových URL.

Ukážka vloženia URL cez clipboard v sekcii URL Minerov

Report je dobré si pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložiť na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Ukážka uloženia datasetu

Stlačením tlačidla Vybrať Minery sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.


Krok 2

Voľba minera a spracovanie auditu

Po prechode na výber minerov užívateľ zvolí PageSpeed miner a zaškrtne aké dáta má pre neho miner získavať:

  • PageSpeed (Skúma dáta o rýchlosti načítania stránok, dobe odozvy serveru, veľkosť zdrojov a mnohé ďalšie)
  • PageSpeed Issues (Identifikuje slabé miesta a navrhne, aké problémy by bolo dobré riešiť)
  • Mobile Friendly (Testovanie, či je stránka optimalizovaná pre mobilné zariadenia)
  • Usability (Identifikuje slabé miesta v oblasti použiteľnosti webu)
Výber Pagespeed minera

Ukážka výstupu

Výstupom je list, obsahujúci následujúce stĺpce:

Popis stĺpcov

Checkbox: PageSpeed
Keyword/URLTestované URL
Load TimeDoba načítania stránky v ms
DOM Content LoadedDoba načítania DOM v ms
Server Response Time Doba odozvy serveru v ms
RequestsPočet požiadaviek, odoslaných pri načítaní stránky
Redirected RequestsPočet požiadaviek, ktoré boli presmerované (zbytočné zdržanie)
Error RequestsPočet požiadaviek, ktoré viedli na neexistujúce zdroje
Requested DomainsPočet rôznych domén, na ktoré išli požiadavky
Image SizeCelková veľkosť obrázkov pri načítaní stránky
Javascript SizeCelková veľkosť JS zdrojov pri načítaní stránky
CSS SizeCelková veľkosť CSS zdrojov pri načítaní stránky
HTML SizeVeľkosť HTML v prípade, že je uvedená v Content-length
Other SizeCelková veľkosť ostatných načítaných zdrojov (videá,...)
First Biggest RequestPrvý najväčší zdroj pri načítaní stránky
Second Biggest RequestDruhý najväčší zdroj pri načítaní stránky
Third Biggest RequestTretí najväčší zdroj pri načítaní stránky
Checkbox: Mobile Friendly
Mobile_friendlyIdentifikácia, či je URL dobre použiteľná aj v mobilných zariadeniach
Checkbox: PageSpeed Issues
ScorePageSpeed Score podľa PageSpeed Insights
AvoidLandingPageRedirectsNa stránke existujú zbytočné presmerovania. Viac informácií
EnableGzipCompressionWeb používa Gzip kompresiu. Viac informácií
LeverageBrowserCachingWeb korektne používa cachovanie zdrojov. Viac informácií
MainResourceServerResponseTimeOdozva servera je dostatočne rýchla. Viac infromácií
MinifyCssURL používa minifikované CSS zdroje. Viac informácií
MinifyHTMLURL používa minifikované HTML. Viac informácií
MinifyJavaScriptURL používa minifikované JS zdroje. Viac informácií
MinimizeRenderBlockingResourcesURL efektívne načíta zdroje tak, aby užívateľ videl čo najskôr obsah. Viac informácií
OptimizeImagesURL používa optimalizované obrázky. Viac informácií
PrioritizeVisibleContentDetekuje, či na načítanie obsahu nad prehybom nie sú potrebné väčšie zdroje a nedochádza tak k spomaleniu jeho načítania. Viac informácií
Checkbox: Usability
AvoidPluginsDetekcia načítania pluginov na webe, ktorím je väčšinou lepšie sa vyhnúť (Flash, Silverlight,...). Viac informácií
ConfigureViewportDetekcia, či je správne nakonfigurovaný viewport pre rôzne zariadenia. Viac informácií
SizeContentToViewportDetekcia, či je obsah na rôznych zariadeniach stále dosiahnuteľný bez horizontálneho scrollovania. Viac informácií
SizeTapTargetsAppropriatelyAudit použiteľnosti prvkov podľa ich veľkosti na rôznych zariadeniach. Viac informácií
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.