Hromadná validácia zdrojového kódu

Obsah []

Validácia kódu ako takého môže pomôcť robotom vyhľadávačom efektívnejšie spracovávať obsah webu a zároveň predchádza chybám vo vykreslovaní obsahu v rôznych prehliadačoch. Na jednorázovú kontrolu validity je možné použiť W3C validátor od World Wide Web Consortium. Čo ale robiť v prípade, že ste dokončili web a chcete ho skontrolovať celý naraz, aby ste zistili, či niektoré stránky/pohľady nevykazujú omnoho väčšie množstvo chýb než iné?

Presne na to je tu miner Validator v rámci sekcie URL minerov. Ten na vstup potrebuje dataset URL, ktoré chce užívateľ kontrolovať a postupne sa dotazuje na W3C a užívateľovi na výstup vracia počet chýb a varovaní pre dané URL.

Krok 1

Výber vstupných URL

Najskôr užívateľ na vstup vloží dataset URL. Asi najjednoduchšia možnosť je vložiť celú sitemap, ktorú si Marketing Miner spracuje a vyparsuje z nej všetky URL:

Vloženie datasetu URL na validáciu

Potom užívateľ vyberie tlačidlo Vybrať minery.

Krok 2

Výber minerov

V druhom kroku užívateľ zaškrtne miner Validity checker, ktorý dotazy na W3C spracováva. Potom stlačí tlačidlo Získať dáta.

Krok 3

Analýza výstupov

Miner potom postupne vezme všetky URL a získa dáta z W3C API. Na výstup potom užívateľovi vráti report, podobný tomuto:

Ukážka výstupného reportu

Popis stĺpcov

Validation warningsPočet nájdených varovaní v teste validácie od W3C.
Validation errorsPočet nájdených chýb v teste validácie od W3C.

Práca s výstupmi

Výstupné dáta je potom dobré prejsť a k URL, ktoré vracajú väčší počet chýb alebo varovaní, než ostatné URL, potom ručne vložiť do nástroja na validácie od W3C a zistiť, kde presne čo dané chyby spôsobuje a či je potrebné ich opraviť.

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.