Práce s výstupy Späť do tutoriálov

Excel

Obsah []
Tabuľka Excel je základným výstupom Marketing Mineru, ktorý je dostupný užívateľovi po dokončení reportu. Jeho obsahom je vždy úvodný list (Report), ktorý zhŕňa informácie o získaných dátach, potom všeobecný list Dáta, ktorý obsahuje dáta, ktoré boli na výstupe dostupné pre samostatné riadky a potom ostatné listy podľa minerov, ktoré sa nedajú napárovať priamo do riadku.

Úprava vzhľadu

Po stiahnutí súboru a jeho otvorení sa užívatľl dostáva na úvodný list (Report). Niektoré verzie Excelu pred jeho manipuláciou žiadajú o povolenie, keďže ide o súbor, stiahnutý z internetu, podobne ako na obrázku nižšie:

Chránené zobrazenie Excel

Pre manipuláciu so súborom musí užívateľ najskôr povoliť úpravy. Excel tiež občas zobrazuje výstupný súbor bez zalomenia, čo môže byť pre užívateľa neprehľadné. Na sprehľadnenie stačí odstrániť funkciu zalomenia:

Odstránenie zalomenia v Exceli

S použitím zalomenia:

S použitím zalomenia v Exceli

Po odstránení zalomenia:

Po odstránení zalomenia v Exceli

Tvorba filtra

Po prispôsobení pohľadu na dáta môže užívateľ použiť funkciu Filter. Tá z horných stĺpcov urobí filtračné pole, pomocou kterého užívateľ môže vyhľadávať riadky v stĺpcoch alebo inak filtrovať obsah datasetu:


Príklady filtrácie obsahu

Základnou filtráciou je textové vyhľadávanie. Užívateľ vpíše časť textu, ktorej majú zodpovedať bunky označeného stĺpca a po stační tlačidla OK sa dostáva len k datasetu, zodpovedajúcemu zadaniu.

Ďalej má Excel dva základné a najpoužívanejšie typy filtrácií:

Filtre textu

V prípade, že sa v bunkách stĺpca nachádza textový obsah, umožňuje Excel užívateľovi filtrovať dáta pomocou filtrov textu. Tie fungujú podobne ako vyhľadávanie a ich funkcionalita je voči ich názvu intuitívna:

Použitie textového filtra v Exceli

Filtre čísiel

Ak sa v bunkách stĺpca nachádza číselný obsah, umožňuje Excel užívateľovi filtrovať dáta pomocou filtrov čísiel. Tie dovoľujú užívateľovi vybrať časť datasetu, ktorý zodpovedá zložitejším podmienkam o rozsahu alebo minimálnej či maximálnej hodnote buniek stĺpca.

Použitie číselného filtra v Exceli

Podmienené formátovanie

Podmienené formátovanie slúži na podfarbenie buniek na základe ich hodnoty oproti celému stĺpcu. Príklad aplikácie a výstupu nájdete vo videu nižšie:

Tvorba grafov

Z výstupných dát potom môže užívateľ vytvárať grafické vizualizácie:

Graf v Exceli

Ďalšie návody pre Microsoft Excel:

Návody ako v Exceli tvoriť grafy nájdete na:
http://office.lasakovi.com/excel/grafy/

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.