Čo je SERP Competition Score

Obsah []

S metrikou SERP competition score sa užívateľ stretáva v mineri SERP Competition v sekcii Keyword minerov. Účelom tejto metriky je, na základe dostuných dát, odhadnúť konkurenčnosť otázok, vo výsledkoch vyhľadávania Google.

Ako sa počíta?

Počíta sa na základe následujúcich faktorov:

  • Počet zvýraznených častí titulkov prvých 100 výsledkov vyhľadávania
  • Počet zvýraznených častí popiskov prvých 100 výsledkov vyhľadávania
  • Autorita domén vo výsledkoch vyhľadávania
  • Počet písmen a počet slov v otázke

Na základe vyššie uvedených faktorov sa spočíta číselné vyjadrenie konkurenčnosti otázky. Čím vyššie číslo, tým zložitejšie je dostať sa na predné pozície v organických výsledkoch vyhľadávania.

Aký je jeho rozsah

Neexistuje horná hranica SERP Competition Score. Čím vyššie, tým zložitejšie je dostať sa na predné pozície v organických výsledkoch vyhľadávania.

Možné využitia

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.