Čo je SEO

Obsah []

SEO je sada metód a postupov, ktoré majú za úlohu priviesť návštevníkov z vyhľadávačov na optimalizované webové stránky. SEO je skratkou “Search Engine Optimization” prekladanou ako “optimalizácia pre vyhľadávače. Metódy, používané v SEO, sa rozdeľujú na:

Metódy

Predimplementačné analýzy

Jedná sa predovšetkým o analýzu kľúčových slov, analýzu konkurencie, analýzu trhu, analýzu cieľovej skupiny - vytvorenie person. Tieto podklady slúžia predovšetkým pre on-page a off-page optimalizáciu.

On-page metódy

Ide o umiesnenie kľúčových slov na stránke, vyplnenie a optimalizácia metagov ako pre zapojenie kľúčových slov, tak pre vyššie CTR či zapojenie tzv. Rich snippets do zdrojového kódu a interné prelinkovanie. Do on-page optimalizácie patrí aj voľba URL adries. Ide o rýchlosť načítania webu, čo môže byť spôsobené aj napríklad málo výkonným serverom, preháňaním to s Javascriptom, výkonovo neoptimalizované zdrojové kódy.

Off-page metódy

Ide o odkazy vedúce na optimalizovanú webovú stránku. Ďalej ide o rámy, videá, obrázky a podcasty, ktoré sú na inej webovej stránke, ale fyzicky sú uložené na optimalizovanej webovej stránke. Do off-page optimalizácie je možné započítať aj len zmienky o optimalizovanej stránke či jej firme na internete.

Metódy, spojené s robotmi

Ide o nastavenie a vytvorenie súborov ovplyvňujúcich správanie robotov na webe. Typicky ide o robots.txt, sitemap, niektoré funkcionality htaccess a kanonizácia.

Odpoveď na otázku čo je seo - nájde ju Google?

Postupy

V prípade postupov ide už o konkrétne kroky, ako si vynaložiť s analýzou, ako presne analýzy tvoriť, aké vyvodzovať závery a nastavenia procesov. Postupy má každý SEO špecialista trochu iné a nedá sa taxativně povedať, ktoré sú najlepšie. Určité postupy je potrebné upravovať aj v závislosti na vlastnostiach optimalizovanej URL.

Niektoré postupy:
Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.