Čo je link building

Obsah []

Link building je forma on-line marketingu ktorej cieľom je okrem propagácie služby / značky a zvyšovania návštevnosti webu cez tieto odkazy aj zlepšenie viditeľnosti vo vyhľadávačoch. Slovensky sa tomuto termínu hovorí tvorba, budovanie alebo získavanie spätných odkazov

. Link building je, okrem samotného obsahu stránky , najdôležitejším hodnotiacim signálom pre vyhľadávače.

Odkazové portfólio

Odkazové portfólio je zoznam všetkých spätných odkazov a odkazujúcich domén, na ktorých sa vyskytuje väzba na danú webovú stránku. Obsahuje

White hat a black hat link building

Všeobecne sa metodikou získavania odkazov rozdeľujú na white hat a black hat (linkbuilder má buď biely alebo čierny klobúk). Asi najlepšou definíciou pre tzv. white hat link building je tvorba odkazov, ktoré sú pre užívateľa naozaj prínosné. Teda rozširujú obsah, dávajú užívateľovi iný pohľad, slúžia ako podklad alebo inak užitočne rozširujú obsah, z ktorého sa odkazuje. Oproti tomu black hat link building sa zameriava na získavanie odkazov len za účelom manipulácie výsledkov vyhľadávania. Nezáleží mu teda na tematickej príbuznosti alebo prínosnosti odkazu pre užívateľa, len sa snaží dostať tento "signál" na externý web.

Penalizácia

Google penalizuje weby s neprirodzeným odkazovým portfóliom a na to využíva algoritmus Penguin, ktorý od roku 2016 beží v reálnom čase. V prípade, že je schopný rozlíšiť väčší vzor v odkazovom portfóliu, ktorý naznačuje, že odkazy vznikli neprirodzene za účelom ovplyvnenia len výsledkov vyhľadávania, môže webu udeliť penalizáciu.

Vyhľadávač Seznam, podľa vyjadrenia Dušana Janovského penalizuje weby obdobným spôsobom ako Google. Jeho vyjadrenie si môžete prečítať tu.

Príklady metód link buildingu

  • Linkbaiting - publikovanie takého obsahu, ktorý bude mnohokrát zdieľaný (zábavné bizarné veci, alebo upozorňujúci na nejaký problém. Obvykle vyvoláva nejaké emócie)
  • Guestposting - poskytnutie článku / rozhovoru pre iný web výmenou za odkaz
  • Ego baiting -poviete verejne o niekom alebo niečom niečo pekné. Druhá strana sa chce pochváliť dobrou referenciou a odkáže na web s danou referenciou
  • Microsites - časovo náročná činnosť. Vytváranie podporných webov, ktoré majú za cieľ odkazovať na hlavný web.
  • Účasť v diskusiách a diskusných fórach - nastavte si sledovanie zmienok o vašom brande, alebo predmete vašej činnosti a odpovedajte na položené otázky.
  • Zápis do tématických katalogov
  • Interné prelinkovanie - odkazovanie z webu A na web A, týmto určujeme prioritu a dôležitosť stránok na danom webe.
  • Kvalitný produkt a dobrá reklama - ak bude váš produkt / služba kvalitná a budú ju ľudia poznať, tak na ňu budú odkazovať ľudia sami. Ide aj napríklad o účasť v nejakých súťažiach. Ak vyhráte nejakú významnú súťaž, tak spravodajské servery na vás budú odkazovať
  • PR aktivity - posielanie tlačových správ do médií
  • Výmena odkazov - výmena odkazu za odkaz, službu či za iné partnerstvo

Kde sa dozvedieť o link buildingu viac? Zoznam zdrojov:

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.