Broken Link Checker

Obsah []
Pre vyhľadávače, rovnako ako pre užívateľa, sú autoritatívnymi zdrojmi tie, ktoré poskytujú aktuálny obsah, doplnený relevantnými existujúcimi zdrojmi. Bohužiaľ, odkazované zdroje často zaniknú alebo nešťastnou náhodou dojde k preklepu a stránka tak začne odkazovať na neexistujúce zdroje, čo môže znížiť jej autoritu. Pretože rovnako ako ľudia, ani vyhľadávače neveria obsahu, ktorý užívateľa vedie na neexistujúcí obsah. Kontrolujte preto pravidelne svoju obsahovú sekciu, či neobsahuje odkazy na neexistujúce zdroje pomocou Broken Link Checkeru v Marketing Mineri.
Krok 1

Vloženie URL, ku ktorím chce užívateľ získať dáta

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu. V prípade Broken Link Checkeru bude asi najlepšou možnosťou upload sitemap webu, ktorý chce užívateľ kontrolovať.

Ukážka vloženia URL cez clipboard v sekcii URL Minerov

Report je dobré pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložiť na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Ukážka uloženia datasetu

Stlačením tohto tlačidla sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.


Krok 2

Spracovanie analýzy neexistujúcich odkazov

Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Popis stĺcov

List: Broken Link Checker
Input DataURL, ktorú miner kontroloval
DestinationURL zdroja, ktorý vracia chybový stavový kód
Status CodeStavový kód chybovej URL (v prípade, že na danej URL nenašiel miner žiadny chybový odkaz, tak vracia 200)
TypeTyp odkazu (interný/externý)
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.