Automatické hľadanie sitemap a RSS feedu

Obsah []

Potrebujete k väčšiemu množstvu domén automaticky nájsť ich sitemap či RSS feed? Presne s tým vám pomôže Feed Finder. K vloženým doménam automaticky prejde robots.txt, zdrojový kód a najčastejšie miesta, kde môžu byť tieto súbory umiestnené a na výstup užívateľovi vráti zoznam týchto zdrojov.

Krok 1

Výber vstupných domén

Vloženie domén na vstup pri hľadaní feedov Krok 2

Výber minerov

V druhom kroku potom užívateľ zaškrtne miner Feed Finder a zvolí tlačidlo Získať dáta.

Krok 3

Analýza a spracovanie dát

Na výstup užívateľ dostáva zoznam vložených domén a k nim stĺpce s RSS feedmi a sitemapami, oddelenými čiarkami. Výstup môže vypadať nasledovne:

Ukážka výstupného reportu

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.