Analýza SERP (výsledkov vyhľadávania) Google

Obsah []

Výsledky vyhľadávania Google už dlho nie sú len prvých 10 pozícií. K výstupom sa postupne pridáva viac a viac rozšírení, ako AdWords, answer boxy (odpovede priamo do výsledkov vyhľadávania) a mnohé ďalšie. Často už tak nestačí být prosto na prvej pozícii, keď sa pred vami nachádza pozícia nultá s odpoveďou na užívateľský dotaz alebo výpis lokálnych firiem.

SERP analyzer vám pomôže určiť, na aké dotazy sa vo výsledkoch vyhľadávania vyskytujú aké rozšírenia a kto sa umiestňuje na prvých 10tich pozíciach organických výsledkov vyhľadávania.

Krok 1

Výber vstupných dotazov

Najskôr je potrebné určiť a vybrať dotazy, ku ktorým budete chcieť dáta získavať. Po ich výbere ich vložte na vstup Keyword minerov.

Vloženie vstupných dotazov

Po vložení dotazov zvoľte vedľa tlačidla Vybrať minery jazyk, pre ktorý chcete dáta získavať a stlačte tlačidlo Vybrať minery.

Krok 2

Voľba mineru

V druhom kroku zvoľte miner SERP Analyzer, ktorý získava dáta zo SERP Google a stlačte Získať dáta.

Krok 3

Spracovanie a analýza dát

Pri spracovaní vezme miner všetky dotazy, ktoré mu užívateľ vložil na vstup a postupne k nim získava dáta z Google. Na výstup potom užívateľovi vracia tabuľku výstupu, podobnú nižšie uvedenej:

Ukážka výstupného reportu

Popis stĺpcov

AdWords TopPočet reklám AdWords v hornej časti výsledkov vyhľadávania.
#0 FeatureRozšírenia, nájdené v hornej časti výsledkov vyhľadávania. Zoznam rozšírení nájdete tu.
#01-10 URLURL daného výsledku vyhľadávania (1. - 10. pozícia).
#01-10 TitleTitulok daného výsledku vyhľadávania.
#01-10 DescriptionPopis daného výsledku vyhľadávania.
#01-10 FeaturesRozšírenie, ktoré sa netýka celého SERP, ale len konkrétneho výsledku vyhľadávania (hviezdičky,...).
AdWords BottomPočet reklám AdWords v spodnej časti výsledkov vyhľadávania.

Výstupy je možné použiť pre jednoduchú analýzu štruktúry SERP (v tejto podobe sú výstupy dostupné aj v mineri SERP Position) a zároveň pre prieskumy dotazov v rámci analýzy kľúčových slov. Vďaka výstupom totiž môžete odhadovať aj potenciál jednotlivých dotazov alebo cieliť na konkrétne rozšírenie Google.

Zoznam rozšírení SERP Google nájdete tu.

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.