Analýza produktov v porovnávačoch cien

Obsah []
Zistite, ako získať z porovnávačov tovaru ako je Heureka.cz alebo Zbozi.cz dáta o produktoch, ich najvyšších a najnižších cenách , vašej pozícii na produktovom výpise a mnohé ďalšie. Tieto podklady môžu slúžiť ako podklady eshopom, ktoré podľa nich môžu orientovať stratégiu biddingu či cenotvorbu. Tiež tak eshopom získa podklady o tom, ktoré produkty sú korektne napárované a ktoré nie, podľa čoho môže optimalizovať vstup v podobe XML feedu do podoby, ktorá povedie k vyššej návštevnosti z týchto zdrojov.
Krok 1

Vloženie názvov produktov, ku ktorým chce užívateľ získať dáta

Ideálnym vstupom pre Product Minery je produktový feed. Marketing Miner vie spracovávať feed z nasledujúcich služieb:

Asi najčastejším vstupom je celý feed eshopu, ktorý je možné importovať pomocou vloženia URL adresy do pola

Ukážka vloženia feedu eshopu

A stlačenia tlačidla upload. Užívateľ potom zvolí vedľa tlačidla Vybrať Minery trh, pre ktorý chce dáta získavať a vyplní doménu svojho eshopu. Po stlačení tlačidla Vybrať minery potom prechádza do sekcie výberu minerov.

Krok 2

Voľba služieb a získanie dát

V sekcii výberu minerov potom užívateľ zvolí služby, z ktorých chce dáta o svojich produktoch získavať. K dispozícii sú nasledujúce služby:

Názov služby Dostupná v trhoch
HeurekaCZ, SK
ZbožíCZ
IdealoDE, AU
eBayUS, UK, DE, AT, CH
PriceGrabberUS, UK
NexTagUS, UK, DE
GeishalzDE
Výber produktových minerov

Ukážka výstupu

Nižšie uvedená ukážka je na pár produktov eshopu Mall.cz v porovnávači Heureka.

Popis stĺpcov

List: Heureka
Product URL URL Nájdeného produktu v službe
Product nameNázov produktu
CategoryKategória produktu (ak je v rámci danej služby dostupná)
# of competitorsPočet eshopov, ktoré daný produkt predávajú
Highest priceNajvyššia cena produktu medzi eshopmi
Lowest priceNajnižšia cena produktu medzi eshopmi
Your positionPozícia užívateľom vloženej domény eshopu na výpise eshopov/produktov
Your priceCena eshopu užívateľa
Product ratingHodnotenie produktu užívateľmi služby (ak v danej službe existuje)
# of product reviewsPočet hodnotení produktu užívateľmi služby
Eshop [XXX] availabilityDostupnosť produktu konkurenčného eshopu, ktorý je vo výpise na X-tej pozícii
Eshop [XXX] name Názov konkurenčného eshopu, ktorý je vo výpise na X-tej pozícii
Eshop [XXX] priceCena daného produktu u konkurenčného eshopu, ktorý je vo výpise na X-tej pozícii
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.