Analýza PPC konkurencie vo výsledkoch vyhľadávania

Obsah []
Inšpirácia od konkurencie v PPC môže byť skvelým podkladom pri tvorbe vlastných kampaní. Ale kto je vlastne najväčší konkurent z hľadiska platených výsledkov vyhľadávania? Aké používa inzeráty, ktoré mu fungujú a prečo? Marketing Miner s pomocou SERP Ads Minera užívateľovi poskytuje na výstupe práve dáta o inzerentoch a inzerátoch v platených výsledkoch vyhľadávania, ktoré môže užívateľ použiť na zodpovedanie týchto otázok a posunúť tak vlastné kampane.
Krok 1

Vloženie fráz, ku ktorým chce užívateľ získať dáta o reklame vo vyhľadávaní

Na získanie dát o reklamách vo výsledkoch vyhľadávaní je najskôr potrebné špecifikovať otázky, z ktorých má miner dáta o reklamách získavať. K tomu užívateľ použije sekciu Keyword Minerov, kam importuje dataset fráz jednou z metód importu.

Vloženie kľúčových slov

Report je dobré si pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložiť na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Pomenovanie reportu

Potom užívateľ vyberie krajinu, pre ktorú chce dáta získavať kliknutím na vlajku vedľa tlačidla Vybrať Minery a stlačením tohto tlačidla sa dostáva na výber minerov


Krok 2

Výber SERP Ads minera a získanie dát

V sekcii výberu minerov užívateľ vyberie SERP Ads Miner, ktorý prejde jednotlivé frázy a získa z vyhľadávačov dáta o reklamách, zobrazovaných o daných otázkach.

Ukážka výberu SERP Ads minera

Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Na výstupe získava užívateľ dva listy a to AdWords Ads a Sklik Ads podľa toho v akom zdroji boli reklamy nájdené.

List: AdWords Ads

List: Sklik Ads

Popis stĺpcov

Obidva listy majú zhodné stĺpce:

PhraseFráza, ku ktorej sa získavali dáta o inzerentoch
TitleTitulok reklamy
DescriptionPopis reklamy
PositionPozícia reklamy (Header, Sidebar, Footer)
RankPozícia reklamy (z hľadiska radenia od 1. pozície)
Visible URLViditeľná URL reklamy pre užívateľa
URLReálna URL, na ktorú sa užívateľ po prekliku na reklamu dostáva
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.