Analýza a kontrola spätných odkazov a odkazového profilu

Obsah []
Analýza odkazového profilu a kontrola existencie odkazov v rámci naviazaných spoluprác je pre linkbuildera takmer denným chlebom. Marketing Miner v tomto ohľade na základe vložených URL, ktoré by sa mali odkazovať na váš web, identifikuje vzory a určí pozíciu a význam odkazu. Výstupom sú detailné informácie o existencii či umiestnení odkazu
Krok 1

Vloženie URL, ku ktorým chce užívateľ získať dáta

V rámci analýzy odkazového profilu je na vstupe potrebný zoznam odkazov, vedúcich na vašu doménu. Najlepšími zdrojmi pre také dáta sú:

Na vloženie dát užívateľ použije sekciu URL Minerov, kam importuje dataset URL jednou z metód importu.

Ukážka vloženia URL cez clipboard v sekcii URL Minerov

Report je dobré pomenovať kliknutím na pole Názov datasetu tak, aby bol jednoducho identifikovateľný. V prípade, že si užívateľ chce vložený dataset uložiť na neskoršie použitie pre iné účely, zaškrtne po zmene názvu checkbox Uložiť dataset.

Ukázka uložení datasetu

Stlačením tohto tlačidla sa potom užívateľ dostáva na výber minerov.


Krok 2

Získanie dát o odkazovom profile

V rámci analýzy sú ideálnymi dátami pre užívateľa dáta o odkazoch na URL, ktoré sa na jeho web odkazujú, ďalej kontrola existencie, stavu a pozície odkazu na jeho doménu a dáta o sociálnych signáloch URL s príchodzími odkazmi. Tieto dáta pomocou Marketing Minera získa užívateľ tak, že zaškrtne miner:

  • Kontrola odkazov (Kontrola existencie odkazu, získanie viac informácií o jeho pozícii a jeho okolí. Pre kontrolu odkazu užívateľovej domény ju musí vyplniť do políčka, ktoré sa objaví po zaškrtnutí checkboxu.)
  • Ahrefs (Miner, ktorý funguje len po prepojení užívateľského účtu s plateným účtom tejto služby. Ak užívateľ nemá doposiaľ prepojený svoj účet, je na jeho prepojenie vyzvaný pri zaškrtnutí minera.)
  • Social Signals (Vracia informácie o počte zdieľaní, tweetov a mnoho ďalších signálov zo sociálnych sietí, smerujúcich na danú URL.)

Rovnako ako na ukážke nižšie:

Ukážka zaškrtnutých minerov postupu

Užívateľ potom stlačí tlačidlo Získať dáta, ktoré ho presunie do sekcie spracovania dát. Podľa objemu vstupných dát sa podklady spracujú na pozadí a po dokončení odošlú na email užívateľa.

Ukážka výstupu

Výstupom sú dva listy:

Popis stĺpcov

List: Backlink Indetification
Input DataKontrolované URL
Domain/Backlink existenceTRUE/FALSE o tom, či odkaz na užívateľovu doménu na danej URL existuje
Backlink source code positionPercentuálna pozícia v zdrojovom kóde, kde sa nájdený odkaz nachádza
Estimated positionOdhadované umiestnenie odkazu: Päta, Hlava, Menu, V texte,...
Backlink contentOkolie nájdeného odkazu
Anchor textText nájdeného odkazu

Popis stĺpcov

List: Dáta
Keyword/URLKontrolovaná URL
Facebook sharesPočet zdieľaní danej URL na sociálnej sieti Facebook
Facebook likesPočet likes na sociálnej sieti Facebook
Google +1Počet +1 na sociálnej sieti Google Plus
LinkedIn sharesPočet zdieľaní na sociálnej sieti LinkedIn
Referring DomainsPočet odkazujúcich domén na kontrolovanú URL podľa nástroja Ahrefs
BacklinksPočet spätných odkazov na kontrolovanú URL podľa nástroja Ahrefs
Referring PagesPočet odkazujúcich stránok na kontrolovanú URL podľa nástroja Ahrefs
Krok 3

Analýza výstupu

Výstup potom môže užívateľ analyzovať pomocou nástrojov, ktoré vedia pracovať s XSLX výstupmi. Pre nami doporučované nájdete návody a postupy analýzy nižšie:

Excel návodOdkaz na stiahnutie nástroja
OpenRefine návodOdkaz na stiahnutie nástroja
Tableau Public návodOdkaz na stiahnutie nástroja

Príklady použitia v praxi

Nižšie nájdete postupy, ktoré sa pomocou tohto minera dajú aplikovať v praxi:

Automatická týždenná kontrola získaných odkazov

Súčasťou linkbuilderovho denného chleba je kontrola odkazového portfólia a získaných odkazov. Kvalitným podkladom pre rýchlu analýzu by mala byť existencia a prehľad nad získanými odkazmi. V návode nižšie bude ukázané, akým spôsobom si vytvoriť týždenný automatický reporting existencie odkazov a rýchlu analýzu nad zaslaným výstupom.

Najskôr je treba si stanoviť URL, ktoré sú ku kontrole potrebné. Tie by si mal niekde stranou behom spoluprác linkbuilder ukladať a mať tak prehľad, kde všade na jeho klienta vďaka nemu vznikli odkazy. Pre ukážkový príklad nižšie bude použitý dataset odkazového profilu domény MarketingMiner.com exportovaných zo služby Ahrefs.

Ukážkový dataset domény MarketingMiner.com

Nad týmito odkazmi chce užívateľ mať prehľad a poznať ich status. Teraz je potrevné vziať zoznam týchto URL a vložiť ich do Marketing Minera, konkrétne do sekcie URL Minerov (na vstupe máme zoznam URL). V sekcii vkladania dát je tiež dobrou praktikou si report pomenovať tak, aby užívateľovi pri príchode emailu bolo jasné, o aký ide projekt. V ukážkovom prípade môže byť názvom reportu napríklad: "Týdždenná kontrola odkazov domény MarketingMiner.com".

V sekcii výberu minerov potom užívateľ vyberie miner Analýza odkazu a ako doménu vloží Marketingminer.com (doménu, ktorú bude tento miner na vložených URL hľadať a analyzovať). Pred spracovaním reportu ešte užívateľ zaškrtne (viď obrázok nižšie), že ide o pravidelný report a ako periódu nastaví týždeň.

Spracovanie pravidelného reportu

Výstup z mineru

Výstupom je tabuľka, uvedená nižšie, kde si môže užívateľ jednoducho vyfiltrovať v stĺpci Backlink existencie informácií o tom, či na danej URL stále existuje odkaz na web jeho klienta. Taktiež bližšie analyzovať aký typ a umiestnenie odkazov boli v priebehu spolupráce získavané.

Další články

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.