Ako importovať dáta na spracovanie

Obsah []
Import dát na spracovanie je prvým krokom každého postupu. V tomto kroku nástroja užívateľ vkladá na vstup súbor otázok, ktoré má potom Marketing Miner spracovat.

Typy vstupov sa líšia podľa dát, ktoré chce užívateľ získať na:

Frázyseo, eshop,...
Doményexample.tld
URLhttp://www.example.tld/new.php
Názvy produktovAsus Zenbook UX303LA-RO593TNa vloženie otázok môže užívateľ použiť nasledujúce typy vstupov:

Schránka

Cez schránku môže užívateľ vkladať otázky formou vloženia skopírovaných dát alebo jednoducho napísať pár otázok ručne. Ako oddelovač otázok sa v prípade schránky počíta odriadkovanie.

Schránka

Nahrať súbory

Import súborov očakáva na vstupe CSV, TSV, TXT alebo XLSX súbor v kódovaní UTF-8 alebo UTF-16. Zo súboru si Marketing Miner vezme prvý stĺpec. V prípade XSLX súboru ide o prvý stĺpec prvého listu.

Vloženie súboru

Uložené datasety

Užívateľ si môže po vložení datasetu tento dataset uložiť na neskoršie využitie. To vykoná zaškrtnutím tlačidla Uložiť dataset v sekcii vkladania dát a špecifikuje jeho názov. Po dokončení prvého reportu sa dataset uloží do sekcie Uložené datasety na opätovné použitie. Uložené datasety sa vždy vzťahujú na konkrétnu sekciu.

Uložené datasety

URL Sitemapy

Špecifický typ vstupu, ktorý je dostupný len v sekcii URL Minerov. Po vložení URL sitemap.xml alebo jej gzip verzie a kliknutí na tlačidlo Upload si Marketing Miner stiahne všetky prvky <loc> zo súboru a vloží ich na vstup.

URL Sitemap

URL Feedu

Špecifický typ vstupu, ktorý je dostupný len v sekcii Product Minerov. Po vložení URL produktového XML feedu si Marketing Miner stiahne všetky názvy produktov a vloží ich na vstup.

URL Feedu

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.