Často kladené otázky

Čo je vlastne Marketing Miner?

Marketing Miner je nástroj na automatizované získavanie podkladov na otázky, dôležité pre online marketing webových projektov. Skladá sa z mnohých minerov, ktoré sprostredkovávajú dolovanie dát podľa zadania užívateľov a delí sa podľa typu vstupu na Keywords Minery, Domain Minery, URL Minery a Market Minery.

 

Nejde mi otoriť report / Report neprišiel, čo teraz?

Najskôr skontrolujte sekciu Reporty, či sa progres daného procesu naozaj zastavil. Ak áno alebo report, ktorý prišiel neobsahuje dáta v požadovanom formáte, kontaktujte prosím support na support@marketingminer.com.

 

Prečo odo mňa pri prihlásení chcete prístup do Custom Search API?

Custom Search API využívame čiastočne pri niektorých otázkach špecifických minerov. Môžu nám pomôcť

Ešte si sa nerozhodol?

Nevadí, môžeš si nás zadarmo a jednoducho otestovať.